Aile Danışmanlığı
PROGRAM
DETAYLARI

KİMLER İÇİN?

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik veçocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Kayıt formu
- Diplomanın aslı ve fotokopisi
- Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
- 1 adet vesikalık
- Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)

 

AİLE DANIŞMANININ GÖREVLERİ

- Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,

- Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,

- Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,

- Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,

- Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

- Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,

- Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,

- Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,

- Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

- Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

 

SÜRE

474 Saat / 5 Ay 

304 saat teori + 120 saat uygulama + 50 saat süpervizyon

Cumartesi / 08:00 - 19:00

Pazar / 08:00 - 19:00

 

PROGRAM ÜCRETİ

7.000 TL Peşin - 7.700 TL 9 Taksit

 

BELGE

Aile Danışmanlığı Eğitim Programını başarı ile tamamlayan mezun olan katılımcılarımız ‘Aile Danışmanı’ unvanına sahip olurlar
Programı başarı ile tamamlayanlar sertifika ve “Aile Danışmanı” unvanı alabilirler.

 • Aile Sistemleri Teorisi
 • Ailede Organizasyon ve İşlevsellik
 • Aile Yapıları
 • Aile Olgusu
 • Ailede Rol Paylaşımı (Aile yapılarına göre)
 • Ailede Yaşam Döngüsü
 • Evlilik nedir?
 • Aile Kurma
 • Tanışma ve İlişki Başlatma
 • Evlilikte Haklar ve Sorumluluklar
 • Evlilikte Roller ve Sınırlar
 • Aile Birliğini Koruma
 • Ailede Kültür
 • Evlilikte Çatışma
 • Evlilikte Uzlaşma Kültürü
 • Evlilik Sözleşmeleri
 • Çift Terapileri

İlginizi çekebilir ...