Bursa escort beylikdüzü escort eryaman escort escort izmit
Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm ve Teşvik Mekanizmaları
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim içeriğinde, günümüzün önemli açılımı olarak ifade edilen endüstri 4.0 kavramını incelenecektir. Bu kapsamda kavramın, kuramsal, tarihsel, uygulama içeriği değerlendirilecek,  emek-değer teorisinin, data-değer teorisine dönüşümü, üretim ve metanın uluslararasılaşma sürecinde ki aşamalarını, endüstri 4.0 kavramı içeriğinde tanımlanan ana dönüşüm unsurları ve ana başlıkları tartışılacaktır..

Programda, dijital dönüşümde bir başarı hikayesi, endüstri 4.0’ın topluma dokunduğu alanlar ve teşvik mevzuatına girmeye başlayan endüstri 4.0 uygulamaları değerlendirilecektir.

KİMLER İÇİN?          .

Programın hedef kitlesi, endüstri 4.0 sürecini anlamak/anlamlandırmak isteyen bireyler, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve dijital dönüşümün kendi sektörlerinde ki uygulamalarını tartışmak isteyen firmalar katılım sağlayabilmektedir. 

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ? 

Programda; kuramsal açılımda dijital dönüşüm tartışmaları, emek-değer teorisinden data-değer teorisine geçişte ki süreç, 1inci, 2.inci 3.üncü sanayi devrimleri, endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün ana başlıkları, dijital dönüşümde sektörel uygulamalar, endüstri 4.0’ın topluma dokunduğu alanlar ve teşvik mekanizmalarında endüstri 4.0 uygulamaları  incelenecektir.

Katılımcılar, kurama ilişkin bilgi, uygulama örneklerine ilişkin deneyim kazanacaklardır. 

BÖLÜM 3: KAZANIMLAR

Program Hedefleri: · Endüstri 4.0 kavramsal zemininin öğrenilmesi.
· Endüstri 4.0 dijital dönüşüm ana başlıklarının öğrenilmesi
· İyi uygulama örneklerinin deneyimlenmesi
. Teşvik mekanizmalarının incelenmesi sağlanacaktır.
Program Formatı: Program toplam 1 gün sürecektir. Dersler 1,5 saat uzunluğunda ve 2 bölümde işlenecektir. Dersin ilk bölümünde; endüstri 4.0’ın kuramsal açılımı, 1.inci, 2.inci 3.üncü sanayi devrimleri, endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün ana başlıkları incelenecek, ikinci bölümde dijital dönüşümde sektörel uygulamalar, endüstri 4.0’ın topluma dokunduğu alanlar ve teşvik mekanizmalarında endüstri 4.0 uygulamaları değerlendirilecektir.

BELGE 

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


İlginizi çekebilir ...