Ergeni Anlamak ve Anlaşmak
PROGRAM
DETAYLARI

06/10/2018
42 Saat
BAU BEŞİKTAŞ KAMPÜS
2100 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ

21 yaşında gelişimini tamamlayan ve ergenlik döneminde sorumluluk alma becerisi üzerinde önemli etkisi olan günlük yaşam becerilerinin (duygu yönetimi, zamanı efektif kullanma, alan kullanımı, eşyalarına sahip çıkma, bir işe/ ödeve zamanında başlayıp tamamlayabilme, plan yapabilme, dikkat, odaklanma, hafıza becerileri)ergenlik döneminde doğru yaklaşımlarla kazandırılmasına yönelik metot ve tutumları içerir.

KİMLER İÇİN?

Ebeveynler, öğretmenler, koçlar ve ergenlerin yaşantısına dokunan tüm profesyonellere yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır.

SÜRE

Cumartesi 9:30 – 16:30
Pazar 9:30 – 16:30

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Bu eğitim programında; ergenlik döneminde gelişimi devam eden günlük yaşam becerilerinin ve sağlıklı kimlik oluşumunun desteklenmesi için başta koçluk yaklaşımı ve açık iletişim olmak üzere doğru ve etkin tutumların neler olduğunu uygulamaları ile birlikte, günlük yaşantı içinde evde ebeveyn, okulda öğretmen olarak nasıl hayata geçireceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca bu süreci yapılandırılmış koçluk görüşmeleri ile desteklemek isterseniz, çerçevesi önceden belirlenmiş koçluk görüşme formatının günlük yaşam becerileri ile birlikte kullanımını deneyimleyeceksiniz.

Program Hedefleri:

 • Ergen beynini tanır ve ifade edebilir.
 • Yürütücü işlevler ve günlük yaşam becerilerini açıklayabilir.
 • Ergenlik sürecindeki davranış kalıplarını tanımlayabilir.
 • Ergenlerde sağlıklı kimlik yapılanmasını pekiştirecek sağlıklı yaklaşımların ne olduğunu bilir ve uygulayabilir.
 • Gelişim aracı olarak koçvari yaklaşımın sonuçlar, öğrenme ve gelişim üzerindeki etkisini açıklayabilir.
 • Koçluk bakış açısını açıklayabilir, iletişiminde sergileyebilir.
 • Kapsamlı bir koçluk çerçevesine, görüşme akışına sahip olur, bilir ve kullanabilir.
 • Koçvari stilde yapacağı görüşmelerini destekleyecek araçlara sahip olur ve kullanabilir.
 • Koçlukta etkili iletişim becerilerini (dinleme-soru sorma-söyleme-geri bildirim verme) iletişiminde sergileyebilir.
 • Koçvari yaklaşımı bir iletişim şekli olarak ergenlerin günlük yaşam becerilerini geliştirmek için kullanabilir.
 • Programda öğrendikleri üzerine eylem planı yapabilir.

 Program Formatı:

Her modül 2 gün 14 saatten oluşmaktadır. Eğitim günleri sabah ve öğlen oturumları olarak 2 bölümde düzenlenir. Her oturum 2’şer saatlik 2 bölümden oluşur.
Program Materyalleri: Ebeveyni Anlamak ve Anlaşmak Katılımcı Kitabı
Uygulamaya Yönelik Testler
PPT Sunum

BELGE

Program sonunda adaylara çoktan seçmeli sınav yapılarak öğrenme seviyesi ölçümlenir, Bahçeşehir Üniversitesi ve Life Balance Coaching Center logolu sertifika belgesi verilir.

 

Modül

Konu

Detaylar

Ders Notu

Ödev

1

Beynin Gelişim Süreci Bağlamında Ergeni Anlamak

 • Ergenlik dönemin Beyin
 • Beyni Ön Lobları-Günlük Yaşam Becerileri (yürütücü İşlevler) tanımlanması
 • Açık iletişim yaklaşımları
 • Ergenlikte gelişim sürecinde olan Günlük Yaşam Becerilerini Desteklemek üzere yaklaşımlar, uygulamalar

 

Katılımcı kitabı Envanterler

Sunulan araçların günlük yaşamda uygulanması ile oluşan öğrenmelerin bir içgörü formu ile yazılması 

2

Gelişim Sürecinde Yetişkin Etkisini Bilmek ve Yönetmek

 • Yetişkin Etkisi
 • Koçvari yaklaşımının ile Ergeni Anlamak ve Yönetmek
 • Koçluk modeli
 • Koçluk Yetkinlikleri

 

Katılımcı kitabı

Modülde elde edilmiş olan kazanımların bir sonraki modüle kadar deneyimlenerek içgörü formu yazılması

3

Ergenlikte Sağlıklı Kimlik Yapılanmasını Desteklemek

 

 • Koçvari yaklaşım ile ergende kimlik yapılanmasını desteklemeye ve  geliştirmeye yönelik uygulamalar

Katılımcı kitabı

Görüşmelere verilen geri bildirimler

Eylem planı hazırlaması

BAU BEŞİKTAŞ KAMPÜS |

2100 TL
KDV Dahil


İlginizi çekebilir ...