Gayrimenkul Sektöründe Entegre Tasarım Yönetimi
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ 

Ülkemizde, 2000'li yıllar ve sonrası hızla gelişen gayrimenkul pazarı ve artan yabancı yatırımcı sayısı, sektördeki projelerin verimliliğini ve yönetilme süreçlerini sorgulanır hale getirmiştir. Bu doğrultuda proje yönetim sistemleri ve bunları uygulayacak yönetici insan kaynağı öne çıkmıştır.

Günümüz koşullarında daha da kompleks bir hal alan projelerde en az teknik beceriler kadar yönetsel beceriler de önemli bir rekabet avantajı olarak belirginleşmektedir.

Günümüzde "İnşaat Proje Yönetimi" ve bununla bağlantılı ‘’Tasarım Yönetimi’’; ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde, elli yıla yakın etkin bir şekilde uygulanmakta olan uzmanlık ve bağımsız bir meslek alanlarıdır.

Dünya üzerinde bu alanlara yönelik eğitim ve öğretim hizmeti veren çok sayıda lisans ve lisansüstü eğitim programı bulunmaktadır.

Ülkemizde Yüksek Lisans düzeyinde verilen İnşaat Proje Yönetimi’ne karşın Tasarım Yönetimi dersleri henüz akademik müfredata girememiştir. Amacımız, gayrimenkul sektörünün elzem ihtiyaçlarından bir olan uzman yöneticilerin oluşabilmesi için temel eğitimleri verebilmek ve konuyu gündeme taşıyarak farkındalığı artırırken bilinç seviyesini de yükseltmektir.

KİMLER İÇİN?

Eğitim programı; Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İç Mimarlık ve Endüstri Mühendisliği gibi alanlarda lisans eğitimi almış ve inşaat sektöründe aktif olarak çalışan profesyonellere, çalışmak isteyen yeni mezunlara ve kendini profesyonel hayata hazırlamak isteyen öğrencilere "İnşaat Proje Yönetimi" ve ‘’Entegre Tasarım Yönetimi’’ konularında kendilerini geliştirme, bilgilerini güncelleştirme ve yeni bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda; inşaat sektöründe kariyer yapmak, mesleki deneyim, bilgi ve becerilerini formel bir eğitim ile zenginleştirmek isteyen profesyoneller önemli bir hedef kitledir. Henüz öğrenim görmekte olan ama İnşaat Proje Yönetimi ve Entegre Tasarım Yönetimi alanlarında bilgi ve uzmanlık edinmek isteyen öğrenciler de bir diğer hedef kitlemizdir.

SÜRE

24 Saat / 2 Hafta 

Cumartesi / 10:00 - 16:00

Pazar / 10:00 - 16:00

PROGRAM ÜCRETİ

1.150 TL Peşin - 1.265 TL 9 Taksit

BELGELENDİRME

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.

 • Proje nedir?
 • Proje Yönetimi nedir?
 • Modern Proje Yönetimi ve Temel Avantajları,
 • Proje Yönetimi’nin Tarihçesi ve Gelişim Süreci
 • İnşaat Proje Yönetimi
  • Paydaşlar,
  • Önemi,
 • İnşaat Proje Yönetimi Aşamaları
  • Proje Geliştirme (Fizibilite Çalışmaları)
  • Tasarım,
  • Planlama
  • İhale
  • Uygulama,
  • Test&Devreye Alma,
  • Geçici Kabul
  • Kesin Kabul
 • Tasarım Yönetimi’ne giriş,
  • Tasarım Yönetimi Nedir?
  • Kavram nasıl doğmuştur,
  • Tasarım Yönetimi eğitimi ve ulusal/uluslararası boyutta değerlendirilmesi
 • İnşaat Projeleri ve Tasarım Yönetimi,
  • İnşaat projeleri,
  • Tasarım Aşaması,
  • Tasarım ve yönetsel gereksinim,
   • Akademik tespitler,
   • Araştırmalar
  • Tasarım Yönetimi
 • Entegre Tasarım Yönetimi,
  • Entegre Tasarım’ın Unsurları ve Süreç İşleyişi
  • Tasarım Stratejisi ve Entegrasyon,
  • Güncel kavramlar ve etkileri;
   • Yenilikçi Tasarım (Innovative Design)
   • Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking)
   • Entegre Proje Dağıtımı (IPD)
   • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)
   • Sürdürülebilir Tasarım (Sustainable Design),
   • Değer Mühendisliği (Value Engineering),
   • Çevik Yaklaşım (Agile)
  • Tasarımın Paydaşları,
  • Hizmet Sözleşmeleri Yönetimi,
  • Tasarım’ın alt aşamaları;
   • Hazırlık,
   • Konsept Tasarım,
   • Avan Proje,
   • Ruhsat Projeleri,
   • Uygulama Projeleri,
   • İhale Dokümantasyonu

     


İlginizi çekebilir ...