Bursa escort beylikdüzü escort eryaman escort escort izmit
Öğretmenler için forbrain Beyin Antrenörü/Brain Trainer
PROGRAM
DETAYLARI

BEYİN ANTRENÖRÜ KİMDİR / NE YAPAR?

Beyin Antrenörü olduğunuzda;

 • Beyinde öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini öğreneceksiniz.

 • İş, sosyal ve akademik hayatta başarıya ulaşmanın ilk şartı olan dikkat ve hafıza becerilerini güçlendirebilme yeteneği kazanacaksınız.

 • Bireysel anlamda sahip olduğunuz bilgi ve becerileri daha etkin kullanabilecek ve işinize yönelik en uygun çalışma stratejileriyle performansınızı artıracaksınız.

 • Öğrencilerinizin akademik başarılarını geliştirmek ve her birinin ayrı ayrı potansiyeline ulaşmasını sağlayabilmek için farklı yöntem ve teknikler öğreneceksiniz.

 • Yeni nesillerin öğrenme süreçlerini keşfedecek ve öğrenmeyi öğrenmeye yönelik yeni stratejiler kazandırmanın metotlarını öğreneceksiniz.

 • Üstün yetenekli, öğrenme güçlüğü çeken ve farklı öğrenen öğrencilere yönelik sınıf yönetiminizi güçlendireceksiniz.

 • Farklı bakış açısıyla beyin eğitimi temelli materyaller geliştirerek sınıfınızda uygulamalar yapabileceksiniz.

 • Öğrencilerinizle etkili iletişim kurma becerilerinizi güçlendireceksiniz.

 • Öğrencilerinizin yanı sıra bilişsel becerilerini geliştirmek isteyen her yaştan bireylere farkındalık ve stratejiler kazandırarak onlara birebir veya grup halinde destek olabileceksiniz.

 • Öğrencilere özel bireysel veya grupla beyin eğitimi programı uygulayabileceksiniz.

 • Öğrencilerinizin ve destek vermeniz gereken tüm diğer bireylerin öğrenme motivasyonunu artırmaya yönelik yöntem ve teknikler öğreneceksiniz.

 • Doğru planlama ve iyi organize olabilmek için yöntem ve teknikler öğrenecek ve öğretebileceksiniz.

 • İşleme hızının ve bilişsel esnekliğin, iş ve akademik performansa olan etkisini kavrayarak öğrencilerinize bu yönde destek verebileceksiniz.

 • Zamanı doğru kullanabilmek için teknikler öğrenecek ve öğretebileceksiniz.

KİMLER İÇİN?

 • Eğitimciler/Öğretmenler

 • Özel Eğitim Uzmanları

 • Rehber Öğretmenler
 • Eğitim Fakültesi’nde okuyan 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri katılabilir.

SÜRE

42 saat/ 6 gün

Pazartesi - Salı- Çarşamba - Perşembe - Cuma +1 gün Süpervizyon (6. Gün olarak planlanan son bölüm; proje sunumu ve süpervizyon kapsamında katılımcının tercih edeceği yöntem (yüzyüze/online) ve zamanda gerçekleştirilecektir)

 

KAZANIMLAR

 • Öğrencilerin güçlü ve gelişmesi gereken becerilerini belirleyerek ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapacaklar.

 • Üstün yetenekli ve farklı öğrenen öğrencilere yönelik çalışmalar yapacaklar.

 • Bilişsel becerileri geliştirmeye yönelik yöntem ve teknikleri öğrenecekler.

 • Beyin gelişimini destekleyen egzersizleri uygulayabilecekler.

 • Öğrencilere hedeflerine ulaşma sürecinde danışmanlık verebilecekler.

 • Öğrencilerin bilişsel becerilerini geliştirebilecekler ve geliştirilen becerilerin günlük, akademik ve iş hayatına aktarımını sağlayabilecekler.

Bölüm

Konu/ Detaylar

1

 

Beyin Eğitimine Giriş

•Beyinde Öğrenme Nasıl Gerçekleşir?

•Bilişsel Beceriler Nelerdir?

•Dikkat ve Hafıza

•İşitsel ve Görsel Beceriler

•Üst Düzey Düşünme Becerileri

•Öğrenmeyi Öğrenme

•Beyin Eğitimi ve Faydaları

•Beyin Eğitimi Nasıl Uygulanır?

2

Bilişsel Becerileri Geliştirmeye Yönelik Uygulamalar

Dikkat Becerilerini Geliştirme Uygulamaları

•Sürdürülebilir, Seçici ve Bölünmüş  Dikkat Uygulamaları

•İşitsel ve Görsel Dikkat Uygulamaları

•Dikkat Becerisini Geliştirmeye Yönelik Akıl ve Zeka oyunları

Hafıza Becerilerini Geliştirme Uygulamaları

•Görsel, İşitsel, İşler, Kısa Süreli ve Uzun Süreli Hafıza Uygulamaları

•Hafıza Teknikleri

•Hafıza Becerisini Geliştirmeye Yönelik Akıl ve Zeka Oyunları

 

3

İşitsel ve Görsel Becerileri Geliştirmeye Yönelik Uygulamalar

•İşitsel Algı, Ayrım ve Manipülasyon Uygulamaları

•Görsel Algı, Ayrım ve Manipülasyon Uygulamaları

• İşitsel ve Görsel Becerileri Geliştirmeye Yönelik Egzersizler

• İşitsel ve Görsel Becerileri Geliştirmeye Yönelik Akıl ve Zeka Oyunları

4

Üst Düzey Düşünme ve Öğrenmeyi Öğrenme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Uygulamalar

•Mantık ve Akıl Yürütme Uygulamaları

•İşleme Hızı Egzersizleri

•Bilişsel Esneklik Uygulamaları (İş ve Akademik Performansı Geliştirme)

•Yeni Nesil Öğrenme Stratejileri Uygulamaları

•Bilişsel Planlama Stratejileri Uygulamaları

•Koordinasyon, İnce ve Kaba Motor Becerilerini Geliştirmek için forgym

•Üst Düzey Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Akıl ve Zeka Oyunları

5

Öğrenme Ortamındaki Bireysel Farklılıkları Tanıma

Üstün Zeka ve Üstün Yetenekliler

Dikkat Eksikliği Tanısı Almamış Ancak Dikkat Dağınıklığı Olanlar

Hafıza ve Unutkanlık Problemi Yaşayanlar

Görsel ve İşitsel Problemleri Olanlar

Davranış Problemi Yaşayanlar

Zaman Yönetimi ve Organize Olma Becerilerinde Zorluk Yaşayanlar

İletişim veya Motivasyon Problemi Olanlar

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)Tanısına Sahip Olanlar

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Tanısına Sahip Olanlar

Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Tanısına Sahip Olanlar

Duyusal Bütünleme Problemleri Yaşayanlar

6

Öğrenme Ortamında Beyin Eğitimi Uygulamaları

Öğrenme Ortamında Öğrencilerin Bilişsel Becerilerini Gözlemleme

Farklı Öğrenen Çocukları Keşfetme

Öğrenme Problemleri Yaşayan Çocukları Anlama

Bireyselleştirilmiş Beyin Eğitimi Planlama

Öğrenme Ortamının Düzenlenmesi

Akademik Başarıyı Artırmaya Yönelik Yöntemler

Öğrenme Ortamında Bilişsel Becerileri Geliştirme Stratejileri

Öğrenme Sürecinde Zor Çocuklara Yönelik Etkinlikler

Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Etkinlikler

Öğrenme Problemlerine Bütünsel Bakış Açısıyla Çözüm Üretme

Farklı Öğrenen Çocukların Yönetimi (Görsel, İşitsel, Kinestetik vs.)

Öğrenme Ortamının Zenginleştirilmesi (Akıl ve Zeka Oyunları, forgym)

Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Etkinlikler

Sınıf Yönetimine Yönelik Stratejiler

Bireysel ve Grup Uygulamaları

7

Süpervizyon ve Bire Bir Danışmanlık/

Değerlendirme

Öğrencinin/Grubun Gözlemlenmesi

Öğrencinin/ Grubun Yorumlanması

Bireysel veya Gruplara Özel Beyin Eğitimi Programının Oluşturması

Ödev/Proje Sunumu

Ödev/Proje Değerlendirmesi


İlginizi çekebilir ...