Retorik ve Argümantasyon - Antalya
PROGRAM
DETAYLARI

06/10/2018
12 Saat

378 TL

Kesin Kayıt Tarihi
05/06/2018

AMAÇ

Bu eğitim programı, akıl yürütme becerileri, eleştirel düşünme ve temel mantık hataları konusunda öğretmenlere farkındalık ve beceri kazandırmaktadır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bir konuşmacı, bir yazar ya da herhangi bir yazı, bilerek ya da bilmeden okuyucu ya da dinleyicisini “yanıltabilir”. Bu türden yanılmaların olduğu pek çok durumda konuşmacı ya da konuşma “retorik” yöntemlere başvurmaktadır.

Görüşlerin sonsuzca çeşitlendiği, hemen her konuda farklı bir bakış açısının televizyon, radyo, Internet ya da diğer basın araçlarından adeta aralıksız yayıldığı bir iletişim çağında, öğretmenlerin sağlıklı akıl yürütme, argümantasyon ve uslamlama becerilerine sahip olması büyük önem taşımaktadır. Öğretmenler bu eğitim yardımıyla, hem öğrencileriyle hem de doğal çevreleriyle kuracakları tüm iletişimde mantıksal hatalara düşmekten korunabilecektir.

Eğitim süresince 100’ün üzerinde retorik tekniği, argümantasyon yöntemi ve mantık hatası örneklendirilerek, öğretmenlerin konuşma ya da yazılara karşı eleştirel farkındalığı geliştirilecektir.

 

KİMLER İÇİN?

  • Eğitmenlik yapan ve yapmak isteyen.
  • İlk ve orta öğretim ile lise öğretmenleri.

İlginizi çekebilir ...