Sağlık Davranış Değişiminde Koçluk Uygulamaları
PROGRAM
DETAYLARI

07/04/2020
42 Saat
BAU Beşiktaş
3,250 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ

“Sağlık Davranış Değişiminde Koçluk Uygulamaları” Programı, sağlık ile ilgili yaklaşımlarda davranış değişikliği amaçlı olarak kanıta dayalı koçluk uygulamalarının temel ilkelerini ve uygulama prensiplerini esas alır. Program modeli, hastalık tanı aşaması ve sonrasında koçluk ve davranış değişim bilimi entegrasyonu ile kalıcı davranış değişimi ve tanı sonrası hayatta gerekli değişimlerin yönetimi için pratik uygulamaların kazanımını sağlar. Koçluk yoluyla, gerçek ve kalıcı yaşam tarzı değişikliklerini destekleyen bireyselleştirilmiş çözümler yaratılmasına fayda sağlar.

Programın odak noktası katılımcıların Sağlık Koçluğu yaklaşımını günlük uygulamalarına entegre etmelerine yardımcı olmak ve sağlık koçluğu becerilerini, modellerini ve tekniklerini daha iyi anlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktır. Program, hem ilgili teoriyi kapsar hem de kazanılan öğrenimleri deneyimsel uygulamalarla beceriye dönüştürecek şekilde tasarlanmıştır.Bir başka deyişle, hastalarda davranış değişikliğini destekleyen bilimsel ilkelere dayanmakta ve uygulamaya hemen entegre edilebilecek kanıta dayalı ancak pratik beceri kazanımını hedefler.

Programın amacı; sağlıklı yaşam ve sağlık sorunlarında gerekli davranış değişikliğini oluşturmak ve sürdürmek amaçlı kanıta dayalı koçluk uygulamalarının beceri olarak kazandırılmasıdır. Program katılımcılara, kendileri, aileleri ve müşterileri için yaşam boyu sağlığı teşvik eden davranış değişikliği oluşturmada müdahale kararları vermek için gerekli becerileri ve ihtiyaç duyulacak kanıta-dayalı koçluk araç ve materyallerini sağlar. Bu sayede, katılımcılar güvenilir ve bilimsel temelli bilgi ve beceriler ile bireylerin ve ailelerin sağlık ve sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurlar.

BİLİM TABANLI:

Sağlıkta davranış değişikliğini desteklemek için; kanıtlanmış bilime ve güvenilir literatüre dayalı yaklaşım, bilgi, beceri ve araçlar sağlıyoruz.
Program temelini kanıta-dayalı koçluk uygulamalarından ve yetişkin davranış değişimi modellerinden almaktadır. Bu iki prensip, programın bilimsel alt yapısını oluşturur. Programda katılımcılara beceri olarak kazandırılacak koçluk yöntem ve araçları; paralel bilim dallarından (psikoloji, davranış bilimleri, sosyal bilimler vb), Koçluk Psikolojisi’ne literatür çalışmaları ile transfer edilmiş ve sağlık konularına ilişkin davranış değişikliğinde bilimsel verilerle etkinliği kanıtlanmış yöntemleri içerir.

PRATİK UYGULAMA BAZLI:

Program yeni kazanılan becerilerin güvenli ortamda pratiği ile uygulama bazlı ve beceri kazanımı odaklıdır.
İnsanlara daha sağlıklı bir yaşam için nasıl koçluk yapacağınızı öğrenecek ve sadece ne yapacağınızı değil, neden yapacağınızı anlayacaksınız. Program süresince yapılacak uygulama egzersizleri ve güvenli alanda çalışma grupları ile program sonunda öğrenimlerinizi profesyonel uygulamanıza güvenle aktaracaksınız.

Sağlık Koçu Nedir?
Koçluğun hastanın saha sağlıklı yaşamı için gerekli davranış değişimine odaklı değişim ajanlığıdır, kişilerin sürdürülebilir davranış değişimi elde ederek ve genel refahlarını iyileştirerek yaşamlarını iyileştirmelerine fayda sağlarlar.

Bu programın sonunda; bireylerin ve ailelerin güvenilir ve bilimsel temelli koçluk uygulamaları ile, motivasyon sağlayarak olumlu davranış değişimine ve dolayısıyla sağlık ve sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olursunuz.Sağlık profesyonelleri için bu program, medikal ve tıp alanında verecekleri değerli yönlendirmelere koçluk becerilerini ekleyerek kişilerin sağlık protokollerine uyumunu arttırmak ve gerekli davranış değişimlerini oluşturarak, farklarını ortaya çıkartmalarına katkı sağlayacaktır. Bu programın sonunda, gerçek ve kalıcı yaşam tarzı değişikliklerini destekleyen bireyselleştirilmiş çözümler yaratırsınız. 

Sağlık Koçu Ne Değildir?
• Spor koçu
• Terapi veya danışmanlık
• Sağlık ile ilgili tanı koyma ya da reçete verme
• Bir egzersiz veya diyet planı tasarlama
• Kişisel sağlık uygulamalarınızı ve görüşlerinizi paylaşma
• Uzman ya da mentor olma ve tavsiyelerde bulunma

 

KİMLER İÇİN?

Hastalarına bütünsel yaklaşmayı hedefleyen sağlık profesyonelleri ve ilgili bölümlerin son ders yılında okuyan öğrenciler,
Sağlık sektöründe ve hasta destek ekiplerinde çalışan beyaz yakalılar,
Koçluk alanında çalışmaya ilgi duyan ya da halihazırda koçluk eğitimi almış ve konusunda farklı uygulama araçları edinerek mesleğinde derinleşmek isteyen koçlar,
Özellikle kronik hastalığına ilişkin davranış değişikliklerini gerçekleştirerek hayatın içerisinde daha iyi uyum göstermek isteyenler,
Hastalık tanısı konan yakınlarına yaşadıkları zorlu değişimi yönetmekte profesyonel bir bakış açısıyla destek olmak isteyenler.

*Program sağlık profesyonelleri, ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri (hekim, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen vb.) ve Koçların katılımına direkt açık olup, diğer katılımcılar için mülakat sonrası değerlendirmeye tabidir.

 

SÜRE

42 Saat / 4 Hafta 

18 saat örgün + 24 saat online (3 saat süpervizyon)

 

 

 

1.gün - Online

7 Nisan 2020

Salı

19:00 – 22:00

2.gün - Online

9 Nisan 2020

Perşembe

19:00 – 22:00

3.gün Online

14 Nisan 2020

Salı

19:00 – 22:00

4.gün - Online

16 Nisan 2020

Perşembe

19:00 – 22:00

5.gün - Online

21 Nisan 2020

Salı

19:00 – 22:00

6.gün - Online

28 Nisan 2020

Salı

19:00 – 22:00

7.gün - Online

5 Mayıs 2020

Salı

19:00 – 22:00

Sınıf İçi

8-9-10 Mayıs 2020

Cuma - Cumartesi - Pazar

09:30 – 16:30

Süpervizyon

Tarih belirlenecek

 

 

  

PROGRAM ÜCRETİ

3.250 TL Nakit - 3.575 TL 4 Taksit 

BELGE

Program sonunda yapılan sınavdan, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan katılımcılara sertifika verilir.

 

DETAYLI EĞİTİM İÇERİĞİ

Bölüm 1: Sağlık, Koçluk ve Sağlık Koçluğu Nedir?

Bölüm 2: Kanıta Dayalı Koçluk Nedir?

Bölüm 3: Sağlık Koçu kimdir?

Bölüm 1: İletişim

Bölüm 2: Dinleme Gücü: Aktif Dinleme

Bölüm 3: Güçlü Sorular

Bölüm 1: Sağlık Davranışı Değişikliğini Kolaylaştırma

Bölüm 2: Dirençler ve Engelleri Aşmak

Bölüm 3: Stres Yönetimi

Bölüm 1: Sağlık Koçluğu Ajandası ve Hedef Belirleme

Bölüm 2: Farkındalık, Eylem ve Bağlılık

Bölüm 3: Bir Süreç Olarak Koçluk

Bölüm 1: Bilişsel Davranış Koçluğu

Bölüm 2: Motivasyonel Görüşme

Bölüm 3: Farkındalık Müdahaleleri

Bölüm 4: Kabul ve  Bağlılık Koçluğu

Bölüm 5: Entegrasyon

Bitirme Portfolyosu ve başarı kriterleri

Uygulama Desteği: Supervizyon


İlginizi çekebilir ...