Spor Psikolojisi
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu program; Spor Psikolojisi ile ilgili temel kavramları öğretmeyi, psikolojinin alt dalları arasındaki ilişkiyi kullanarak alanda yapılan ve yapılabilecek uygulama örneklerini tanıtmayı, psikoloğun sportif performans gelişiminde ve çalışma alanındaki rolleri ve görevleri ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

KİMLER İÇİN?

Program, üniversitelerin Psikoloji Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri ve mezunları için hazırlanmıştır. Temel psikoloji, görüşme ve danışmanlık bilgilerinin spor alanında uygulanmasını öğretmeyi hedeflemektedir. Programın öğrenme çıktıları psikoloji alanının teorik bilgilerinin sportif performans üzerindeki pratiğinin geliştirilmesinde katılımcılara yardımcı olacaktır. Ayrıca spor takımlarında ve organizasyonlarda psikolog ve psikolojik danışmanların rolü ve görevleri ile ilgili deneyim paylaşımları sayesinde, ilerideki kariyer planlamaları için katılımcılara yol gösterecektir.

SÜRE

49 saat / 7 hafta

Cumartesi / 9:30 - 17:30

PROGRAM ÜCRETİ

2.950 TL Peşin - 3.245 TL 9 Taksit

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Sertifika programında psikolojinin ve spor psikolojisinin temel kavramları ve konuları ile birlikte, klinik psikoloji ve sosyal psikoloji gibi alt dalların içerdiği konu başlıklarının spor psikolojisi alanındaki uygulama örnekleri ele alınacaktır. Bu programdan edinilen öğrenme çıktıları, bireysel ve grup halindeki sporcularla sahada ve pratikte spor psikolojisinin temel konularının uygulanmasına yardımcı olacaktır.

BELGE

Program sonunda yapılan sınavdan, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından imzalı sertifika verilir.

Program Hedefleri:

· Spor Psikolojisi temel kavramları ve uygulamalarını öğrenmek.

· Psikolojinin alt dallarının spor alanındaki kullanımları hakkında bilgi sahibi olmak.

· Sporda Psikoloğun rolü ve görevleri hakkında bilgi edinmek.

· Sporda Psikolojik Performans ve uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olmak.

Program Formatı:

Program her hafta 6 saat sürecek olup, program toplam 7 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1,5 saat uzunluğunda ve 2 bölümde işlenecektir. Derslerin ilk bölümü konu üzerine yazılmış literatürü ve temel bilgileri inceleyecek olup, ikinci bölüm konuk eğitmenler eşliğinde pratik yaklaşımlar ve saha çalışmalarını incelemek için ayrılacaktır. Öğrencilerin, proje gruplarına ayrılarak ya da bireysel olarak kendilerine verilen vaka örnekleri doğrultusunda örnek çalışmalar yapması istenecektir.

Program Materyalleri:

Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, Weinberg ve Gould, 2015. Nobel Yayınları: İstanbul.

Her hafta işlenecek konu ile ilgili okumalar

Program Slaytları

Hafta

Konu

Detaylar

Ders Notu

1

Spor Psikolojisine Giriş

Spor Psikolojisi Kavramları, Tarihi, Spor Psikoloğunun Rolleri ve Görevleri

-

2

Kişilik Kuramları ve Spor

Farklı Kuramlara Göre Kişilik, Kişilik Özellikleri ve Sportif Performans İlişkisi

-

3

Sporda Grup Dinamikleri

Sporda Grup Davranışı, Grup Bütünlüğü, Sargınlığı ve Spor Özelinde Grup Çalışma Örnekleri

Sporda Grup Çalışması Örnekleri

4

Motivasyon ve Hedef Belirleme

Sporda Psikolojik Performans Kavramları, Motivasyon Yöntemleri ve Hedef Belirleme Teknikleri

-

5

Sporda Saldırganlık

Sporda Saldırganlık, Öfke Kontrolü ve Duygu Düzenleme

-

6

Spor Psikolojisinde Performans Uygulamaları

Dikkat, Algı, Uyarılmışlık, Kaygı Düzenleme, Performans Odağı ile ilgili uygulamalar

Bireysel Performans Uygulama Örnekleri

7

Vaka ve Uygulama Örnekleri

Vaka Örnekleri ile Bireysel ve Grup Çalışmaları

-


İlginizi çekebilir ...