Spor Psikolojisi
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bahçeşehir Üniversitesi, PsychProject ve Terapiglobal işbirliği doğrultusunda yürütülecek spor ve performans psikolojisi sertifika programı, katılımcı yüz yüze eğitimin yanında bu alanda Türkiye’de ilk kez uzaktan eğitim alternatifi ile de sunulacaktır. Uzaktan eğitim uygulaması, örgün eğitimle eşzamanlı ve senkronize olarak gerçekleştirilecektir.

Sertifika programı güncel bilimsel araştırmalar ışığında zihinsel antrenman uygulamalarını ve Spor Psikolojisinin temel kavramlarını içermektedir. Programın amacı spor ortamında çalışmak isteyen psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, BESYO bölümleri öğrencileri ve mezunlarının sporcunun performansını etkileyen psikolojik faktörleri tanıması ve uygulama alanında kullanılabilecek teknikleri deneyimlemesidir. Ayrıca katılımcılara, akademik ve uygulamalı alanın önde gelen uzmanları ile birebir paylaşımda bulunma imkanı sağlamaktır.

KİMLER İÇİN?
Programın hedef kitlesi Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu lisans son sınıf öğrencileri ve mezunlarıdır.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
Program kapsamında katılımcılar, Spor Psikolojisi konu ve tekniklerini öğrenirken, uzmanların tecrübelerini aktarmasıyla spor ortamında çalışma konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Ek olarak spor sosyolojisi, spor pazarlaması, sportif kariyer yönetimi gibi alan ile ilişkili konuları ilk kez bu programda öğrenme deneyimine sahip olacaklardır. Genel Hatlarıyla Eğitim içeriği:
Teori (34 saat) + Gözlem ve Süpervizyon (8 saat)

• Spor Psikolojisinin Temelleri
• Sporcunun Temel Değişimleri
• Sporda Psikososyal Gelişim
• Sporda Psikolojik Danışma Süreci
• Psikolojik Beceri Eğitimi
• Sporda İletişim – Medya ve Sosyal Medya Kullanımı
• Sporda Esenlik ve Güvenlik
• Spor Kulüplerinde Davranış Kodları Oluşturmak
• Sporda Mindfulness Uygulamaları
• Sporcu Ailesi Olmak
• Spor Sosyolojisi
• Teknik Direktörlük ve Psikoloji
• Sportif Yaralanmalar ve Psikoloji
• Spor Pazarlaması
• Sporda Markalaşma, Taraftar ve Müşteri İlişkileri
• Sportif Kariyer Yönetimi
Uygulama
• Kulüplerde Gözlem (Müsabaka ve Antrenman), Akademik İçerik Oluşturma
• Süpervizyon

KAZANIMLAR
Program Hedefleri: - Katılımcılar bu eğitim programı sonunda edinecekleri sertifika ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Psikoloğu alımlarına başvuru şartlarından birini sağlayacaklardır.
- Spor ve performans psikolojisi alanında önde gelen uzmanlarla bilgi paylaşımında bulunup, sürdürebilir bir işbirliği içerisinde olma imkanını kazanacaklardır.
- Katılımcılar spor ve performans psikolojisi alanıyla ilgili güncel akademik ve uygulamaları bilgileri öğrenme fırsatı yakalayacaklardır.
- Spor kulübü bünyesinde yapacakları gözlem ve ardından alacakları süpervizyon çalışması sonucunda kişisel özelliklerini bilimsel tekniklerle harmanlayarak kendi kişisel tarzlarını oluşturma imkanlarını bulacaklardır.
-
Program Formatı: - Her ders 45 dk sürecek olup, program toplam haftanın her cumartesi günü 8 saat olmak kaydı ile 4 haftada tamamlanacaktır. Süpervizyon dersleri hafta içi yapılacaktır.


İlginizi çekebilir ...