Temel Mindfulness Becerileri ( I.Modül)
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ
Bu eğitimin amacı, mindfulness becerilerinin kuramsal ve kavramsal çerçevesini anlayarak, çeşitli uygulama teknikleri ile kişisel yaşama katılmasını sağlamaktır.
MINDFULNESS NEDİR?
Mindfulness (fark’andalık, bilinçli farkındalık) içinde bulunduğumuz an’a bilinçli ve yargısız bir şekilde odaklanmak demektir. Kökenini paskalya tasavvur geleneklerinden alan ancak Massachusetts Universitesi’nde bir tıp doktoru olan Jon Kabat-Zinn tarafından geliştirilen Mindfulness bir eylem değil zihnin bir durumudur. Zihinsel süreçle gerçekleşen bu durum, duygu, düşünce ve bedensel duyumlarımızı açıklık ve merakla korumaktır.
Gün içinde pek çok kez kendimizi gündelik hayatın hızına kaptırmış buluruz. Zihnimizdeki düşünceler çoğunlukla yaşadığımız andan farklı yerlerdedir; geçmiş ve gelecek arasında dolanır durur ve ara sıra şimdiki a’na yönelirler. Oysaki mindful olmak derin bir farkındalık halidir; bilinç durumumuzu otomatik pilottan çıkararak kendi yönetimimize almaktır. Bunu yapabildiğimizde bir düşüncenin sadece düşünce olduğunu bilir ve onu iyi ya da kötü olarak yargılamayız. Hissettiğimiz yoğun bir duyguyu yönetebilir; pişman olacağımız davranışlarda bulunmadan önce duygumuzla davranışımız arasında bir boşluk an’ı yaratarak karar vermeyi başarabiliriz. Daha iyi odaklanabilir ve dikkatimizi sürdürebiliriz.

KİMLER İÇİN?
Eğitimin ilk modülü olan Temel Mindfulness Eğitimi, bireylerin yaşamlarına mindfulness uygulamalarını katabilmelerini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda eğitime farklı alanlardan yetişkinler katılabilir.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Diğer modüllerin temeli ve önkoşulu olan bu program, katılımcıların kendi yaşantılarında mindfulness uygulamalarını nasıl kullanacaklarına ilişkin uygulama örnekleri içermektedir. Temeli 4000 yıl öncesi Paskalya tasavvuf geleneklerine dayanan mindfuness uygulamaların ülkemiz kültür yapısında da örnekleri görüldüğü bilinmektedir. Bu bağlamda mindfulness uygulamalarının doğuşu, gelişimi, geleneksel ve güncel kuramlardaki yeri, sinirbilimsel açımlamaları ulusal ve uluslararası araştırma bulguları çerçevesinde sunulacaktır.

KAZANIMLAR
· Mindfulness uygulamalarına ilişkin kapsamlı kavramsal ve tarihsel yapının anlaşılması
· Mindfulness uygulamalarının geleneksel ve çağdaş kuramlardaki yeri
· Yetişkin, ergen ve çocuklarda mindfulness uygulamaları, uygulamaların faydaları
. Sinirbilim ve mindfulness

PROGRAM SÜRESİ

12 Saat / 1 Hafta
Cumartesi 10:00 - 16:00
Pazar 10.00 - 16:00

 


İlginizi çekebilir ...