Yönetici Asistanlığı
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yönetici asistanlığı günümüz iş dünyasında çok önemli bir role sahip bir meslektir.  Bu mesleğin en kritik noktası, yöneticinin şirket hedefleri doğrultusundaki ajandasını takip etmek, yeri geldiğinden ondan daha önce aksiyonlar almak,  sözel ve sözel olmayan mesajları iyi okuyabilmek, kurum içi ve dışındaki ilişkilerde yapıcı bir diplomatik iletişim oluşturabilmek ve özetle yöneticinin işlerini kolaylaştıran bir çözüm merkezi olmaktır.

İş hayatında,  kariyerini yönetici asistanlığı üzerine kuran ve bu meslekte çok önemli işlere imza atan kişilere sık sık rastlamak mümkün. Bu meslekte başarıyı getirecek olan temel yetkinlikleri Tan Business School olarak tanımladık.

İyi bir yönetici asistanlığı için Yetkinlik Modeli şu 5 temel yetkinliği içerir ve BAUSEM Yönetici Asistanlığı Programı  bu modeldeki yetkinlikleri bütünlüklü şekilde  geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

  1. Anla
  2. Olumlu Tutum Sergile
  3. Diplomasiyi Yönet
  4. Detayları Titizlikle Yönet
  5. Proaktif Yaklaş ve Çözüm Ol

  

KİMLER İÇİN?

Bu programa şu kişilerin katılması tavsiye edilir:

  • Her seviyede yönetici asistanları
  • Kurum sekreterleri
  • Bu alanda meslek sahibi olmak isteyenler

 

SÜRE

49 Saat / 3,5 Hafta

Cumartesi / 09:30 - 17:30

Pazar / 09:30 - 17:30

 

PROGRAM ÜCRETİ

1.600 TL Peşin - 1.760 TL 9 Taksit

 

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

 

KAZANIMLAR

Program Hedefleri:

 

·         Yönetici asistanlığının temel görevleri

·         Kişiler arası etkinlik ve yöneticiyi yönetme becerileri

·         Kişisel imaj ve temsil becerileri

·         Zihin haritalama metodları ve proje yönetimi ile planlı çalışma ve              detay odaklılık

 

Program Formatı:

Her ders 6 saat sürecek olup, program toplam 3 haftada tamamlanacaktır.  

 

 

Program Materyalleri:

Ders notları

 

 

EĞİTİM TAKVİMİ

Hafta

Konu

Detaylar

Eğitmen

Ders Notu

 

Ödev

 

1

 

 

Yönetici Asistanlığına Giriş ve Zihinsel Hazırlık

 

 

·         Yönetici Asistanlığı Modelini Anlamak

·         Yönetici Asistanında Aranan Nitelikler

·         Asistanlık ve Sekreterlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

·         Yönetici Asistanının İşlevleri:

o    Yöneticiyi Tanıma Görevi

o    Yöneticiyi anlamak, temsil etmek

o    Randevuları Ayarlama ve Ziyaretçilerle İlgilenme
Toplantı Organizasyonları
Seyahat Organizasyonu
İkram ve Protokol
Raporlama, takip ve bilgilendirme
Protokol Kuralları
Giyim, İlk İzlenim ve İmaj

·         Beklentiler ve gelişim alanlarının belirlenmesi

 

Devrim Madenoğlu

Sunum

Vaka Çalışmaları

 

1

 

 

Asistanlıkta Zaman Yönetimi ve Stres

 

 

İş yaşamında başarı, güven için planlı çalışma

Plansız bir çalışma ve kötü zaman yönetiminin bedelleri

Kötü zaman yönetimi ve Stres

Gerek kişisel gerekse iş hedeflerimiz için zaman yönetimi

Yönetici Asistanının Zamanı yönetmesi

·         Öncelikleri belirlemek Detayları atlamadan çalışmak

·         Kulaktan dolma detayların tuzağı

·         360 derece teyitleşme

·         Bir Asistan olarak Delege etme, takip et

Hızlı /Sonuç odaklı davranış

Sonuçlardan haberdar etmek

Teyit al, arşivle

Dokümantasyon ve özetleme becerileri

Bahaneler ve zorluklara zaman öldürücü rol vermek

Ertelemelerden Kurtulmak

Oyalanmalardan kurtulmak ve Odaklanma

Simplicity (Basitlik) yaklaşımı

Covey “Acil/Önemli” modeli ile zaman yönetimi

Stres Yönetimi

·         Kriz anlarına sistemsel bakış açıları

·         Çatışmaları çözmek ve çözüm odaklılık

·         An’a odaklılık

·         Dikkat dağıtma ve zaman kazanma becerisi

·         Kişiler arası ilişkilerde stres yönetimi

Sezi Kalkavan

 

Sunum

Duruma Dayalı Vaka çalışmaları

 

2

 

 

Uygulamada Titizlik ve Zihin Haritası Metodu

 

 

·         Zihin Haritasının tanımı, doğuşu ve gelişimi

·         Beynimizin potansiyeli (Sağ ve Sol Beyin)

·         Zihin Haritasının yapılışı, temel prensipleri

·         İş hayatında, günlük hayatta kullanım alanları ve katılımcılarla uygulama

·         Zihin Haritasının sağladığı faydalar

·         Eski yöntemin dezavantajları

·         Zihin Haritası yazılımı, bilgisayar ile Zihin Haritası çizimi

·          

Ferah Erinç

Sunum

Vaka Çalışmaları

 

3

 

 

 

Yönetim Sunumlarının Hazırlanması

 

 

 

·         Şirket içi sunumların önemi

·         Sunum Hazırlığında Yöneticimin işini nasıl kolaylaştırırım.

·         Kritik bilgileri toplamak

·         Ana fikri özetlemek

·         Can alıcı mesajı vermek

·         Platform Becerileri

·         Sunumda Beden Dili Kullanımı

·         Sunumda Alan Kullanımı

·         Sunumda Ses Kullanımı

·         Dinleyiciler ile etkileşim araçları

·         İyi bir giriş hazırlamak

·         Fikrinizi İkna Edici Şekilde İfade Etmek

·         Öyküleştirme ve metaforlar

·          

Hale Çinkaya

Sunum

Vaka çalışması

İş Değerleme ve Ücret belirleme uygulaması

2

 

Protokol Kuralları ve Kişisel İmaj

 

·         İnsanların Hakkımızdaki Algısı: Algı ve Gerçeklik

·         Bir Asistan olarak Nasıl algılanmak istiyorum,

·         Kurum içi protokol kuralları

·         Yazışmalarda dikkat edilmesi gerekenler

·         Telefonda konuşma prensipleri

·         Sesin doğru kullanımı

·         Gülümsemenin sihiri

·         Öfke yönetimi becerileri

·         Kurumsal dil kullanımı

·         Ses Tonu

·         Dinleme ve özetleme

·         Beden dili ve göz kontağı

·         Profesyonel giyim

·         Kişisel İmaj Tanımı
Kişisel İmajı Oluşturan Öğeler
Kişisel İmajın Etkisi
Dış Görünüm
Ofis Ortamında Giyim
Sosyal Yaşamda Giyim
Renklerin Dili
İş Etiketi: İş Adabını Öğrenmek ve Kullanmak
İmaj Kırıcılar
İletişim ve Beden Dili

Arzu Sarıkayalar

Sunum

Uygulama

 

3

Asistanlar İçin Proje Yönetimi Yaklaşımı  

·         Proje Nedir? Hangi işler projedir?

·         Asistanlıkta Proje Yönetimi Yaklaşımı

·         Projenin aşamaları ve bileşenleri

·         Proje yönetimi tanımı ve kapsamı

·         Proje yönetiminin tarihçesi

·         Proje yönetimi neden gerekli?

·         İlkeleri ve uygulama alanları

·         Proje ekibi oluşturulması ve takibi

·         Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları

·         Proje ekip üyelerinin görev ve sorumlulukları

·         Proje katılımcılarının sahip olmaları gereken temel özellikler

·         Proje yönetim teknikleri ve uygulama alanları

·         GANTT şeması ve kullanımı

·         Proje yönetiminde risk tespiti ve yönetimi

·         Planlama ve kontrol teknikleri

·         Proje sonu değerlendirme ve sonuçlandırma

·         Projenin kapatılması

·         Vaka çalışmaları ve grup aktiviteleri

 

Hale Çinkaya

 

 

3,5

 

Yöneticimi Yönetmek ve İletişim

 

·         İnsanlar ve İhtiyaçları

·         Dinlemek, anlamak, soru sormak

·         İletişim ve ilişki yönetimi

·         Kişiler arası ilişkilerde etkinlik

·         Proaktif tutum sergilemek

·         Çözüme odaklanmak

·         Kişisel Gelişim Aksiyonlarının belirlenmesi (Katılımcılar için)

Sezi Kalkavan

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika verilir.


İlginizi çekebilir ...