Adres : - Türkiye

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Endüstri mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra bir telekom firmasının lojistik departmanında çalışmaya başlayan Dr. Adnan Çorum yüksek lisans derecesini endüstri mühendisliği, doktora derecesini ise mühendislik yönetimi programlarını tamamlayarak aldı. 2005 yılından bugüne Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Müh. bölümünde öğretim üyesidir. Operasyon yönetimi, üretim planlama ve kontrol, ERP sistemleri ve mühendislik yönetimi alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Çevreye duyarlı üretim sistemleri ve finansal karar alma konularında çalışmaları vardır.

 

EĞİTİM

Alibaba.com E-ticaret Global Lisanslı Eğitimci

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Yönetimi Programı- Doktora

Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Programı- Yüksek Lisans

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü- Lisans

 

SEKTÖR VE EĞİTMENLİK DENEYİMİ

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

PROJELER VE YAYINLAR

Makaleler (SCI)

Timur, R.S., Demir, G., Çoban, A., Corum, A., Bozbura, T. (2011) Decreasing water resources and a comprehensive approach to seawater reverse osmosis (SWRO): Case Study- Cost Analysis of a Sample SWRO System. Desalination and Water Treatment, 26, 145-151.

 

Timur, R.S., Corum, A., Okten, H.E., Çoban, A., Demir, G., Bozbura, T. (2011) Comparative Cost Analysis of Pressure Exchanger (PX) and Turbine Type Energy Recovery Devices at Seawater Reverse Osmosis (SWRO) Plants. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12(3), 1186–1194.

 

Corum, A., Vayvay, Ö, Bayraktar, E. (2014) The Impact of Remanufacturing on Total Inventory Cost and Order Variance. Journal of Cleaner Production, 85, 442-452.

Okten, H.E., Corum, A., Demir, H.H. (2015) A Comparative Economical Analysis for Medical Waste Treatment Options. Environment Protection Engineering, 41 (3), 137-145.

 

Makaleler (Diğer Indeks)

Ozdemir, H., Corum, A., Yoruk, C., Yalcin, E., Demir, G. (2013) Environmental, Energy, and Economic Comparison of Mineral and Traditional Paper Production. International Journal of Chemical and Environmental Engineering, 4(5), 316-318.

Corum, A., Akbıyık, E., Demir, G. (2015) Otobüs Yolu Uygulamasının Ekonomik Analizi: Millet Caddesi Örneği. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi,  21(4), 144-151.

 

Konferans Bildirileri

Corum, A. (2006) Facility Location Problem. 10th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology (TMT), September 11-15, Barcelona-Loret de Mar, Spain.

 

Corum, A., Vayvay, Ö., Bayraktar, E. (2013) Performance analysis of push and pull strategies in hybrid manufacturing/remanufacturing systems. 4th Annual Conference of the European Decision Science Institute (EDSI), June 16-19, Budapest, Hungary.

 

Corum, A., Arsenyan, J. (2014) Feasibility of the Wind Farms: Case Study in Turkey. 12th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, January 9-11, Singapore.

 

Corum, A., Ozdemir, H., Demir, G. (2014) Comparative Cost Analysis of Paper Production: Traditional vs. Recycling. 12th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, January 9-11, Singapore.

 

Corum, A., Sakar, B. (2014) Adapting ERP systems in higher education. The 12th International Conference Information Technologies and Management, April 16-17, Riga, Latvia.

 

Sakar, B., Corum, A. (2014) Analysis of Students' Evaluations of University Teaching in Turkey. The 12th International Conference Information Technologies and Management, April 16-17, Riga, Latvia.

 

Corum, A. (2014) Remanufacturing as a Product Recovery Strategy: A review. 13th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, June 5-7, Istanbul, Turkey.

 

Arsenyan, J., Corum, A. (2014) İnnovasyona Etki Eden Faktörler. 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 3-5 Eylül, Istanbul, Turkiye.

 

Corum, A., Arsenyan, J. (2015) Innovation return on R&D investment. 15th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, January 8-10, Lisbon, Portugal.

 

Corum, A. (2016) Crowdsourcing applications in sales activities. 7th Annual Conference of the European Decision Science Institute (EDSI), May 24– 27, Helsinki, Finland.

 

AlHachmi, M, Corum, A. (2017) The Relationship between Human Resource Practices and Innovation Performance. 8th Annual Conference of the European Decision Science Institute (EDSI), May 29– June 1, Granada, Spain.

 

Kitap Bölümleri

Corum, A. (2015) Mühendislik ve etik. Güncel yaklaşımlar ışığında etik, 185-197, Beta Yayıncılık, Istanbul (ISBN 978 - 605 - 333 - 246 – 6).

 

Corum, A. (2016) Remanufacturing, an Added Value Product Recovery Strategy. Handbook of Research on Waste Management Techniques for Sustainability, 347-367, IGI Global, USA (ISBN 9781466697232)