Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitmen

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon ve Personel Yönetimi Doktora Programı 1995-2001
Doktora Tez Konusu: Kurumsallaşma ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki
ISO’ya bağlı, İstanbul il sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk ve Yabancı ortaklı ilaç firmaları arasındaki kurumsallaşma düzeylerinin ve örgüt kültürlerinin karşılaştırılması
Yapılan araştırmalar:
İstanbul il sınırları içerisindeki faaliyet gösteren özel okulların kurumsallaşma düzeyini belirlemeye yönelik araştırma
Üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda astların yöneticilerini model almasına ilişkin araştırma
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1992-1995
Tez Konusu: “ 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan personel ve müşteri arasındaki ilişkiler”
İstanbul İli belediye sınırları içerisindeki 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde 350 önbüro, yiyecek ve kat hizmetleri personeli ve 350 müşteri üzerinde çalışma yapılmıştır.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1987-1991


İŞ DENEYİMİ
DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
İnsan Kaynakları Mdr. Yrd. 2008- devam
PROJE DANIŞMANI ve EĞİTMEN 2007-2008
Hayat Akademi adına Kültür A.Ş.’nin İnsan Kaynakları Yeniden Yapılanması Çalışması
Marmara Üniversitesi Hastane Yönetimi Programı (Personeli Kalıcı Kılmak Eğitimi )
( Kişisel İmaj ve Beden Dili)
NEWPORT ÜNİVERSİTESİ 2007
Öğretim Üyesi
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 2002-2006 Eylül
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Kurumsallaşma Süreci içerisinde çalışmalar gerçekleştirmek
İnsan Kaynakları Sistemlerini Kurmak;
 Seçme ve Yerleştirme Sistemi
 Mesleki kişilki envanteri uygulamak
 Değerlendirme Merkezi Sistemi (Seçme yerleştirme ve terfi amaçlı değerlendirme merkezi)
 Görev tanımları
 Organizasyon şeması
 İnsan Kaynakları sosyal organizasyonları
Performans Değerlendirme Sistemi (Hedef ve yetkinlik bazlı)
 Çalışan memnuniyeti anketleri gerçekleştirmek ve sonuçlarını yorumlamak
 Yıllık eğitim planını hazırlamak ve organize etmek
Bölge Yöneticisi Geliştirme Eğitimi vermek
Mülakat teknikleri eğitimi vermek
Kurum kültürü eğitimi vermek
Kurumsal kimlik çalışmalarını gerçekleştirmek
Sanovizyon Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmek
Sanovel Aylık konferanslar dizisini gerçekleştirmek
Bölge Ziyaretleri gerçekleştirmek
VERİM DANIŞMANLIK 2000-2002
İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı Müdürü
Kariyer günleri çerçevesinde üniversitelere seçme yerleştirme konulu seminerler vermek
Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetici Geliştirme Sertifika programı koordinatörlüğünü yürütmek
Hastanelerin ISO 9001:2000 versiyonu ile ilgili kalite belgelendirmesi çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermek
Personel seçme ve yerleştirme projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
Kurumsal ve katılıma açık eğitim organizasyonları gerçekleştirmek
TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MAD.SAN ve TİC. A.Ş. 1999-2000
İnsan Kaynakları Müdürü
Personel alımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak
Fabrika ve Merkez eğitim ihtiyacını belirleyerek eğitim planını hazırlamak ve eğitimleri organize etmek
Organizasyon el kitabını hazırlamak
Personel özlük işlemlerini gerçekleştirmek
MİLLİYET GAZETECİLİK A.Ş. 1995-1998
İnsan Kaynakları Uzmanı
Seçme yerleştirme sürecini gerçekleştirmek
Personel eğitim planını ve programını hazırlamak
Personel özlük işlemlerini gerçekleştirmek
Performans değerlendirme sistemini oluşturmak
Organizasyon el kitabını hazırlamak
“ İç denetçi ”olarak şirket içi denetimleri yapmak
Personel alımı, organizasyon, görev tanımları, eğitim,personel işlemleri ve çalışanların sağlığı ve güvenliği prosedürlerini oluşturmak.
SARTEN TENEKE AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Kalite Güvence Bölümü Stajyeri
Çalışanlara “Toplam Kalite Yönetimi”, “İnsan İlişkileri” konulu eğitimler vermek
ISO 9000 Kalite belgelendirme çalışmaları için gerekli dokümanları hazırlamak
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
Toprak İlaç A.Ş. ve Milliyet Gazetecilik A.Ş. .için “hoş geldiniz el kitabı” hazırlamak.
Toprak İlaç A.Ş. ve Milliyet Gazetecilik A.Ş. İçin “İşgören sağlığı ve iş güvenliği el kitabı” hazırlamak
Toprak İlaç A.Ş. “Bireysel Öneri Sistemi”ni oluşturmak
Toprak İlaç A.Ş. ve Milliyet Gazetecilik A.Ş. için “oryantasyon programı”nı hazırlamak.
Sarten Teneke Ambalaj için oryantasyon kitabı hazırlamak
Atlas Halıcılık A.Ş. kalite el kitabını ve organizasyon el kitabını hazırlamak, merkez organizasyon yapısını oluşturmak ve pozisyonlara ilgili kişileri yerleştirmek
Milliyet Gazetecilik A.Ş.için “ISO 9000 bilgilendirme el kitabı” hazırlamak.
Milliyet Gazetecilik A.Ş.için sigorta el kitapçığı hazırlamak
Sarten Teneke Ambalaj A.Ş. için Sarten Eğitim Kitapçığı hazırlamak
Sanovel İşe alma, işten ayrılma , disiplin, personel, oryantasyon yönetmeliğinin oluşturmak
Sanovel İnsan Kaynakları Aylık Konferanslar dizisinin gerçekleştirmek
Pozisyonlar bazında mülakat ölçme rehberi hazırlamak
Sanovel Yetkinlik bazlı mülakat rehberi hazırlamak
Atlas Halıcılık A.Ş. kalite el kitabını ve organizasyon el kitabını hazırlamak, merkez organizasyon yapısını oluşturmak ve pozisyonlara ilgili kişileri yerleştirmek
Milliyet Gazetecilik A.Ş.için “ISO 9000 bilgilendirme el kitabı” hazırlamak.
Milliyet Gazetecilik A.Ş.için sigorta el kitapçığı hazırlamak
Sarten Teneke Ambalaj A.Ş. için Sarten Eğitim Kitapçığı hazırlamak
Sanovel İşe alma, işten ayrılma , disiplin, personel, oryantasyon yönetmeliğinin oluşturmak
Sanovel İnsan Kaynakları Aylık Konferanslar dizisinin gerçekleştirmek
Pozisyonlar bazında mülakat ölçme rehberi hazırlamak
Sanovel Yetkinlik bazlı mülakat rehberi hazırlamak
KATINILAN SEMİNERLER
Toplam Kalite Yönetimi İ.Ü.İ.İ.E 1995
Performans Değerlendirme İ.Ü.İ.İ.E 1996
İnsan Kaynakları Yönetimi RCBA DOOR 1996
Etkin Sunuş Teknikleri Birikim Danışmanlık 1996
Lotus Eğitimi Milliyet Gazetecilik 1997
Zaman Yönetimi İ.Ü.İ.İ.E 1997
Pazarlama ve Satış Teknikleri İ.Ü.İ.İ.E 1997
Telefonda Doğru ve Etkili Kon. Tek. Birikim Danışmanlık 1997
ISO 9000 Bilgilendirme Eğitimi Milliyet Gazetecilik 1997
İşletmelerde Psikoteknik Testler Human Resource 1997
İşletme, liderlik ve motivasyon Executive Excellence 1998
Rekabet Ortamında Strateji Fed Traning 1998
İç denetçi Eğitimi S&Q Mart 1998

Problem Çözme ve Karar Verme Gizmor 1998
İş Hukuku Eğitimi Tankut Centel 1999
Sosyal Güvenlik Sistemi MESS 1999
İnsan Kaynakları Konferasları Peryön 2002-2003-2004-2005
İnsan Kaynakları Konferansları MCT 2002- 2003-2004-2005
Pazarlama Zirvesi MCT 2004-2005
Strateji Zirvesi MCT 2004-2005

 

Değişim Yönetimi ve Liderlik

Duygusal Zekâ

Eğiticinin Eğitimi

Online

Etkili Takım Çalışması

ICF® Onaylı Profesyonel Koçluk Eğitim Programı

İK Çalışanları İçin Koçluk Şapkası

28 Mayıs 2022

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı

84 Saat / 7 Hafta

İnsan Kaynaklarında Yeni Trendler

Koçluk Becerilerini Geliştirme

Kriz Döneminde Liderlik

Lider Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri

Lider Yöneticiler için Mindfulness

10 Eylül 2022

Liderlik ve Etkin Yöneticilik

66 Saat / 5,5 Hafta

Liderlikte Yeni Bir Kavram “Dengeli Liderlik”

24 Eylül 2022

Micro MBA

90 Saat / 7,5 Hafta

Online

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı (Uygulamalı)

Yaratıcı Düşünme Becerileri