Adres : - Türkiye

Dr. Pınar UYSAL CANTÜRK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü

1999 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Mezuniyetinden sonra çeşitli özel kurumlarda Eğitim Yöneticisi olarak çalıştı. 2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2013 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İleri Nörolojik Bilimler Doktorasını tamamladı.

2008 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarında Nöropsikolog olarak çalışmaya başladı. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde yarı zamanlı olarak “İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi” ve “Eğitim Psikolojisi” derslerini verdi. 2012 yılından beri İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programında yarı zamanlı olarak “Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler/Kuramsal Yaklaşımlar”, “Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler/Uygulama”, “Yaşlılık” ve “Psikolojide Okumalar” derslerini; 2016 yılından beri ise İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Kognitif Nöropsikoloji Yüksek Lisans programında “Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları” dersini vermektedir. 2014 yılından beri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tam zamanlı olarak “Fizyolojik Psikoloji”, “Bilişsel Psikoloji” ve “Nöropsikoloji” derslerini vermektedir.

Azheimer Derneği, Beyin Araştırmaları Derneği ve Nöropsikoloji Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

SEÇİLMİŞ YAYINLAR / PROJELER

Makaleler

 • Bilgiç B, Bayram A, Hanağası HA, Tümaç A, Uysal P ,  Şentürk G ,  Alpsan A, Lohmann E, Gürvit H, Emre M: Erken Evre Alzheimer Hastalığında İzlenen Ak Madde Hiperintensitelerinin Depresif Semptomlar ve Günlük Yaşam Aktiviteleri ile İlişkisi. Arch Neuropsychiatry ; 50: 360-363
 • Uysal Cantürk P, Bilgiç B: Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri. Turkiye Klinikleri J Geriatr-Special Topics 2017;3(1):11-5

Kitap Bölümleri

 • Uysal P., Bilgiç B: Klinik Nöropsikolojide Temel Kavramlar. (57-68) in: Klinik Nöropsikoloji Ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar (ed.Emre Kural). 2014, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 
 • Akça Kalem Ş., Uysal Cantürk P., Hanağası H A: Klinik Nöropsikolojide Testlerin Uygulanması ve Yorumlanması. (69-94) in: Klinik Nöropsikoloji Ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar (ed.Emre Kural). 2014, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara

Kongreler

 • Pınar Uysal: “Hedefe yönelik davranışlarla ilişkili kognitif işlevlerin yatakbaşı muayeneleri” Davranış Nörolojisi-Demans Okulu, Titanic City Otel, İstanbul, 14 Aralık 2013
 • Pınar Uysal: “Dikkat ile ilişkili kognitif işlevlerin yatakbaşı muayeneleri” Davranış Nörolojisi-Demans Okulu, Titanic City Otel, İstanbul, 14 Aralık 2013
 • Pınar Uysal Cantürk: “Bilişsel Rehabilitasyon”, 6. Nöropsikiyatri Günleri, Novotel, İstanbul, 16-17 Mart 2013
 • Pınar Uysal Cantürk: “Aşk Beyinde Başlar”, 2014 Beyin Yılı Nörolojik Hastalıklar

Bilinçlendirme Sempozyumu, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Kongre Salonu, İstanbul, 8 Mayıs 2014 

Projeler

 • 2010 - devam, İstanbul Tıp Fakültesi

Alzheimer Hastalığı Klinik Araştırması / Faz II / Roche/ Rater

 • 2011- 2013, İstanbul Tıp Fakültesi

Parkinson Hastalığı Klinik Araştırması / Faz III/ Schering Plough/ Rater 

 • 2011 - 2012, İstanbul Tıp Fakültesi

Serebellar Hasarlı Hastalarda Frontal Lob Fonksiyonları

 • 2011- 2012, İstanbul Tıp Fakültesi

Statik Ensefalopatiye Sekonder Amnestik Durumlarda Kognitif İşlevler

 • 2010 - 2011, İstanbul Tıp Fakültesi

Polikistik Böbrek Hastalarında Kognitif Fonksiyonlar

 • 2009 - 2010, İstanbul Tıp Fakültesi

MCI’da Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri ve Salınımlarının Alzheimer Hastalığını Öngörme Yeteneği

 • 2009 - 2010, İstanbul Tıp Fakültesi

Türk Toplumunda Otozomal Resesif Geçişli Alzheimer Hastalarında Erken Tanıya Yönelik Klinik Ve Moleküler Belirleyiciler Açısından Çok Disiplinli Bir Araştırma.

 • 2008 - 2010, İstanbul Tıp Fakültesi

Alzheimer Hastalığı Klinik Araştırması/ Faz III / Eli Lilly / Rater