Banner

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Bir şeyleri öğretmek, karşı tarafa aktarmak büyük bir sorumluluktur. Eğitim sektöründe öğrencilerin hayatlarında iz bırakan, etkili ve yaratıcı, eğitim yöntemiyle fark yaratan eğitmenler geleceğin mimarları olarak daha da önem kazanıyor.
Eğitimcilerin deneyimleri, bilgileri, kendilerine özgü anlatım ve yaklaşımları; her öğrencinin olayları çeşitli açılardan değerlendirmelerine ve zihinlerini daha çok keşfetmelerine yardımcı oluyor.
Bu programla katılımcıların; eğitmenlikle ilgili yetkinliklerini geliştirmek, eğitim süreçlerini en verimli şekliyle yürütebilir hale gelmelerini sağlamak amaçlanıyor.
Kimler İçin?
. Topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren ya da işini daha profesyonel yapmak isteyenler
. İşletmelerin İK uzmanları, uzman yardımcıları ya da çalışanları
. İnsan kaynakları yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler
. İşletmedeki pozisyonu gereği kurum içi ya da kurum dışı eğitim vermek durumunda olanlar
. İş Sağlığı ve Güvenliği sertifika programlarında eğitici olmak isteyenler
. İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi” sertifikasına sahip olmak isteyenler
. Uzun yıllar eğitimci olmasına rağmen yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler
Süre
60 saat / 5 hafta
Cumartesi / 9.30-16.30
Pazar / 9.30 - 16.30
Belge
Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.
. İyi eğiticinin özellikleri
. Eğitici kimliğini geliştirme
. Eğitimin temel kavramları
. Yetişkinlerin özellikleri
. Yetişkin eğitiminin temel prensipleri
. Yetişkin öğrenme teorileri
. Eğitim-Gelişim İhtiyacı
. Eğitim-Gelişim İhtiyacında Yetkinliklerin Yeri ve Önemi
. Eğitim-Gelişim İhtiyacının Nedenleri
. Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Süreci
. Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Çalışmasının Amaçları
. Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi ile ilgili Doğru Bilinen Yanlışlar
. Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi ile Sık Yapılan Hatalar
. Yetkinlikler ve Eğitim İhtiyaç Analizi İlişkisi
. Şirket Stratejik Hedefleri, Çalışan Hedefleri ve Eğitim İhtiyaç Analizi İlişkisi
. Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Düzeyleri
. Organizasyon Düzeyinde Analizin Yapılması
. Pozisyon/İş Düzeyinde Analizin Yapılması
. Personel/Çalışan Düzeyinde Analizin Yapılması
. Grup Çalışması
. Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analiz Teknikleri
. Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Tekniklerinin Karşılaştırılması
. Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Verilerinin Kullanımı-Entegre İK Sistemleri İçerisindeki Yeri
. Vaka Çalışması
. Öğretim tasarımında temel kavramlar ve süreçler
. Öğretim tasarımının faydaları ve öğretime katkıları
. Tasarımda önemli basamaklar
. Yaygın olarak kullanılan öğretim tasarımı modelleri
. Öğretim tasarımının uygulanması ve değerlendirilmesi
. Düz anlatım
. Soru-Cevap ve Tartışma
. Grup Çalışması
. Vaka Analizi
. Simulasyon
. Rol Yapma
. Oyunun, oyunlaştırmanın, oyun temelli öğrenmenin tanımı
. Oyun sektörü hakkında genel bilgilendirme
. Oyunlaştırmanın psikolojik ve teorik altyapısı
. Oyunları oluşturan elementlerin, mekaniklerin, dinamiklerin ve bileşenlerin listelenmesi
. Oyunlaştırma tasarımı yapılması
. Eğitim ve öğretim için oyunlaştırma ortamlarının oluşturulması
. Oyun temelli öğrenmeye dayalı öğretim planlarının oluşturulması
. Tarih boyunca hikâye anlatımı
. Önemli hikâyeler ve etkileri
. Hikâye kurmanın prensipleri
. Hikâye kurma modelleri
. Hikâye anlatmak ve harekete geçirmenin 5 yolu
. Sınıf içerisinde hikâye anlatımının faydaları
. Sınıf içi hikâye anlatım teknikleri
. Öğretim tekniği olarak hikâye anlatımına ait ipuçları kullanımı
. Dijital hikâye kurgulayan uygulamalar ve kullanım alanları
Beklenti ve süreçlerin belirlenmesi
Zaman yönetimi
Motivasyon
Senkron sınıfta yönetim
. İletişim modelleri
. İletişim becerileri
. Farklı özelikleri olan katılımcılarla iletişim
. Sunum becerileri
. Eğitim ve Gelişim
. Neden Eğitim? Neden Gelişim?
. Eğitim ve Gelişim Programının Bileşenleri
. Eğitim ve İşletme Başarısı
. Eğitime Stratejik Yönetim Bakış Açısı ile Yaklaşmak
. Ölçme ve Değerlendirme
. Eğitimde Ölçme
. Eğitimde Değerlendirme
. Eğitimin Etkinliği
. Eğitimin Etkinlik Döngüsü
. Eğitimin Etkinliğini Etkileyen Faktörler
. Modern Organizasyon ve İşletme Teorileri Açısından Eğitimin Etkinliği Modeli
. Eğitimde Transfer Ortaklığı
. Eğitim Transferinin Önündeki Bariyerler ve Çözüm Yolları
. Eğitim Transferinde Eğitmenin Rolü
. Eğitim Transferinde Yöneticinin Rolü
. Eğitim Transferinde Katılımcının Rolü
. Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Modeller
. Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Kirkpatrick Modeli
. Reaksiyon Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
. Öğrenme Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
. Davranış Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
. İş Sonuçları Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
. Eğitim Değerlendirmesine İlişkin Sonuçların Raporlanması, Konsolide Olarak Sunulması
. Eğitime Yatırım Odaklı Bakış
. ROI Nedir?
. Model olarak ROI
. ROI Sisteminin Kurulması ve ROI Süreci
. Etkili ROI Sistemi Kurma Kriterleri
. ROI Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Yolları
. ROI Hangi Programlar için Uygun?
. Vaka Çalışmaları, Grup Tartışmaları
Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
Eğitim Tarihi / Süresi 09/04/2022 - 60 Saat
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 2.950 TL (KDV Dahil)
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler