Banner

Kalite Yöneticiliği

Kalite Yöneticiliği

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Değişen ve gelişen iş süreçlerinin etkin kontrol edilebilmesi ve sistem bakış açısı ile süreçlerin kontrol altında tutulması açısından, her sektörden kurum ve işletmede yönetim sistemlerinin uygulanması daha da önem kazanmıştır. Yönetim sistemi yaklaşımları kılavuz niteliğinde olup ; kurum ve işletmelerde bilimsel tekniklerin kullanılmasını, güvenilir sonuçların ortaya çıkmasını ve bu şekle subjektif uygulamalardan ve kararlardan kurum ve işletmeleri uzaklaştırmayı sağlamaya büyük destek vermektedir. Yönetim sistemleri uygulamaları kurum ve işletmelere başta prestij, düzen ve bunlara bağlı olarak da ilerleme ve başarı getirmektedir.
Bu eğitim ile bağımsız veya entegre olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği , müşteri sadakat yönetimi uygulamalarının ilgili yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda şekillendirilebilmesi, standart gerekliliklerinin kurum ve işletmelerde kurulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için çalışan ekiplerin donanım ve yetkinliklerini arttırmak, fayda sağlayan ve sürekli gelişime açık olan bakış açısına sahip profesyonellere katkı sağlamayı hedeflemiştir.
Kimler İçin?
Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.
Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden fayda sağlayabileceklerdir. Eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar bu sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır
Süre
66 saat / 5,5 hafta
Cumartesi 09.30-16.30
Pazar 09.30-16.30
Neler Öğreneceksiniz?
1.Kaliteye Giriş Eğitimi
2.Kalite Dokümantasyon Eğitimi
3.Süreç Yönetimi Eğitimi
4.ISO 9001:2015 Bilinçlendirme Eğitimi
5.ISO 10002:2018 Bilinçlendirme ve Genel Uygulama Eğitimi
6.ISO 14001:2015 Bilinçlendirme Eğitimi
7.ISO 45001:2018 Bilinçlendirme Eğitimi
8.Kalite Liderliği Eğitimi
9.İç Tetkik Eğitimi
10.Sistem Entegrasyonu Eğitimi
Belge
Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul Institute® ve TÜV Austria® tarafından gerçekleştirilen Kalite Yöneticiliği Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde Kalite Yöneticiliği Sertifikası ya da katılım belgesi verilecektir.

Aynı koşulları sağlayan katılımcılarımız TÜV Austria® tarafından ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001standartlarını kapsayan uluslararası geçerliliği olan İÇ DENETÇİ AKREDİTE SERTİFİKASI almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika : Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi : Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.
1.Kalitenin Tanımlanması
2.Kalitenin Tarihsel Gelişimi
3.Genel Kavramlar
4.Toplam Kalite Yönetiminin Tanımlanması
5.Toplam Kalite Yönetimini Oluşturan Temel İlkeler
Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri açıklamak. Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını anlatmak.
1.Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Yapısı
2.Kalite El Kitabı,
3.Görev Tanımları,
4.Prosedürler,
5.Proses Tanımları/Haritaları/Akışları,
6.Talimatlar,
7.Kontrol Planları,
8.Formlar, Spesifikasyonlar
1.Tanımlar ve Kavramlar Ve Süreç Türleri
2.ISO N544 kılavuzu
3.Süreç Öğeleri ve Süreçlerin Tanımlanması
4.Süreçlerin Dokümantasyonu
5.Dokümantasyon Metotlarının Seçimi
6.İş Akış Şemaları
7.Süreç Yaklaşımı Kavramı ve Süreç İyileştirme Metotları
8.Süreç İyileştirme Prensipleri ve Kritik Süreç Kavramı
9.Sektörel Başarı Faktörleri ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
10.Süreç İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması
11.Süreç İyileştirme Projelerinin Yönetimi
12.Uygulamada Dikkat Edilmesi gereken Noktalar
1.Kalite Kavramı
2.Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
3.Kalite Sistemlerinin Gelişimi
4.Kalite Sistem Standartları
5.Diğer Standartlarla İlişkiler
6.Doküman ve kayıt kavramı
7.Standarttaki Zorunlu Dokümanlar Ve Kayıtlar
8.Dokümantasyonda Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar
9.ISO 9001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
10.Uygulama Örnekleri
11.Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
12.Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
13.ISO 9001 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi
1.Yönetim Prensipleri,
2.Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi İçin Çerçeve,
3.Planlama ve Tasarım,
4.Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Sürecinin İşletilmesi,
5.Süreklilik ve Geliştirme
1.Çevre Kavramı
2.Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
3.Çevre Yönetim Sistemlerinin Gelişimi
4.Çevre Yönetim Sistem Standartları
5.Diğer Standartlarla İlişkiler
6.ISO 14001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması
7.Uygulama Örnekleri
8.Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
9.Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
10.ISO 14001 Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi
1.İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Temel Bilgiler
2.Standart Şartları
3.Risk Değerlendirme
4.Dokümantasyon
5.ISO 9001 ve ISO 14001 İle İlişkilendirme (Entegrasyon)
6.Acil durum planları
7.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Doküman Yapısı
8.İş sağlığı ve Güvenliği El Kitabı-Prosedürler
9.Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Listeler, Planlar vb.)
1.Kalite Liderliği ve Organizasyondaki Yeri
2.Kalite Liderinin Genel Görev Tanımı ve Sorumlulukları
3.Kalite Liderinde Bulunması Gereken Yeterlilikler ve Yetkinlikler, Taktik Ve Stratejik Beceriler
4.Kalite Liderinin Operasyonel ve Yönetsel Görevleri ve Sorumlulukları
5.Kalite Liderliğinde İletişim Süreçleri
6.Kalite Lideri ve Üst Yönetim Arasındaki İletişim ve Bilgi Akışı
7.Operasyonel Süreçlerde İletişim Yöntemleri
8.Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarında Yaşanan Problemler ve Kalite Liderliğinin Önemi
9.Kalite Liderinin Performans Göstergeleri
10.Örnek Uygulamalar
1.Pratik Çalışmalar ve Egzersizler
2.Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
3.Denetim ve Denetçi Kavramları
4.Denetim Programlanması
5.Yeterlilik/Uygunluk Denetimi
6.Denetime hazırlık
7.Denetimin Gerçekleştirilmesi
8.Uygunsuzluk Kavramı ve Raporlaması
9.Denetim Raporlaması
10.Takip Denetimleri
11.Düzeltici Faaliyetler
12.Denetimlerin Psikolojik Boyutları
13.Denetimde Etkin İletişim
14.Denetçi Özellikleri ve Yetkinlikleri
15.Etkin Bir Denetim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
16.Denetim Sırasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları
17.İlgili Standartların Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi
1.Sistem Entegrasyonu Nedir, Neden Yapılır?
2.Entegrasyon Uygunluğunun Belirlenmesi
3.Ön Hazırlık Süreci
4.Proje Yönetimi Olarak Entegrasyon Süreci
5.Entegrasyon Adımlarının ve Hedefin Belirlenmesi
6.Uygulama
7.Kontrol
8.İyileştirme
9.Örnek Vaka Çalışması
Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
Eğitim Tarihi / Süresi 03/04/2021 - 66 Saat
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 2.830 TL (KDV Dahil)

Eğitim kayıtları 01/04/2021 tarihinde kapanmıştır.

veya

Kurumsal Talep Et Kurumsal Talep Et
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler