Banner

Liderlik ve Etkin Yöneticilik

Liderlik ve Etkin Yöneticilik

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Bu sertifika programı günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Uygulamalı eğitim ortamında, iş dünyasında yeni sentezler, çözümler üretmek için gereksinim duyulan yaklaşımları bulabileceğiniz bu program, katılımcılara bütünü görmeyi sağlayacak perspektifi kazandıracaktır.
Kimler İçin?
En az lisans mezunu olmak şartı aranmaktadır.
Süre
66 Saat / 5,5 Hafta
Cumartesi / 09.30 - 16.30
Pazar / 09.30 - 16.30
Neler Öğreneceksiniz?
• Değişim Yönetimi ve Liderlik
• Çatışma Yönetimi
• Etkili Takım Çalışması
• Lider Yöneticiler İçin Koçluk Beceriler
• Hikâye Anlatarak Liderlik Etmek
• Duygusal Zekâ
• Fasilitasyon
• Liderler İçin Etkin İletişim ve Global Vizyon Yaratmak
• Zihnin Efektif Kullanımı
• Liderler İçin Transaksiyonel Analiz ile İlişki Yönetimi
Belge
Bahçeşehir Üniversitesi S.E.M. ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programının katılımcılarına, % 80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.
• Yönetim ve Yönetici Kavramı
• Liderlik Teorileri
• Lider ve Yönetici Tanımları
• Liderin Özellikleri
• Lider ve Yöneticilik Karşılaştırması
• Liderlik Hataları
• Gücü Kullanan Liderden, Gücü Yokmuş Gibi Görünen Lidere
• Lider Olarak Ben Kimim?
• Liderlik Üzerine Araştırmalar
• Liderlik Çarkı Uygulaması
• Değişim Yönetimi Neden Önem Kazandı?
• Değişimin Türleri
•Değişimin Nedenleri
•Değişim Yönetimi ile ilgili Modeller
•Değişimin Önündeki Engeller
Süreç Faktörü
İnsan Faktörü
•Neden Değişime Direnç Gösterilir?
•Değişim Liderinin Özellikleri
• Örgütsel Çatışma Tanımı
• Çatışma Fırsat Mı Tehlike mi?
• Bölüm İçi ve Bölümler Arası Çatışma Nedenleri
• İç Çatışma / Dış çatışma / Gizli ve Açık Çatışma
• Çatışma Yönetimi Stratejileri
 Ödün Verme
 Baskı Kurma
 Kaçınma
 İş birliği ve Uzlaşma
• Çatışma Yönetimi Uygulamaları
• Yüksek Performanslı Takım Özellikleri
• Yüksek Performanslı Takımlarda Liderler
• Farklılıkları Yönetebilme
• İfade Edilmeyen Duyguların Takım Performansına Etkisi
• Takımlarda Güven ve İş birliği
• Değerler / Sonuç İlişkisi
• Toplam Fayda Bilinci ve Yönetimi
• Toplam Fayda İçin Başarı Algısı
• Koçluk ve Diğer Kavramların Farkı
• Bakış Açımız
• Değişim ve Koçluk Mantıksal Algı Boyutları ile Gelişim ve Değişim
• Yöneticiden Koç Liderlere:
 Yapmaktan Yönetmeye
 Vizyon ve Planlama
• Yetkinlik Çarkı
• Koçluk Becerileri
• Koçluk Duruşu (Öğrenen-Yargılayan Zihniyet-Öğrenen Zihniyetle Kişinin Gelişim ve Dönüşümünü Destekleme)
• Yapılandırılmış Koçluk Adımları
 Doğru İletişim
 Geribildirim (Kişinin Güçlü Yönlerini Destek Alarak Gelişim Planı Oluşturmak)
 Takdir Etme
• SCARF Modeli Nedir? Koçvari Yöneticilikle Bağlantısı Nedir?
• Yeni Neslin Yönetim Beklentisi ve Koçvari Yöneticilikle Bağlantısı
• İnsan Neden Hikâye Anlatma İhtiyacı Duyar.
• Hikâye ve Oyun ile Öğrenmek…
• Hikâyenin Motive Edici Unsurları Nelerdir…
• Hikâyenin Matematiği…
• Katharis Nedir? Baht Dönüşü Nedir? Dilin Değişimi ve Gelişimi…
• Yazılı İletişimin İş Hayatındaki Önemi…
• Dil ve İmla Kurallarının Liderlikteki Önemi…
• Neden İyi Bir Türkçe Kullanmalıyım?
• Yazarken En Çok Yapılan Hatalar Nelerdir?
• Daha İyi Nasıl Yazı Yazabilirim…
• İş Dünyasında Hikâye Anlatmanın Önemi
• Lider Yönetici Olarak Neden Hikâye?
• İş Hayatında Liderlerden Hikâye Örnekleri
• Lider Yönetici Olarak Hikâyenizi Yaratın.
• Yaratıcılığı Ortaya Çıkarma
• Vizyon-Misyon Kavramlarını Anlatma
• Hedef Belirleme
• Ekip Ruhu Yaratma Değerleri İfade Etme
• İş Yerinde İletişimi Artırma
• Ürün Tanıtımı ve Lansmanlar
• Sunum Yapma
• Hikâye Anlatmada Dikkat Edilecek Noktalar
• Lider Yönetici Olarak Hikâyenizi Yazma ve Anlatma
• Liderlik ve Yöneticilik Hikâyeleri Yazma ve Anlatma Uygulamaları
• Duygusal Zekânın Tanımı
• Bilişsel Zekâ ve Duygusal Zekâ Arasındaki Fark
• Duyguların Özellikleri
• Duygusal Zekânın Boyutları
• Kendini Tanımak
• Çevreyi Hissetmek
• Değişimi Yakalamak
• İç Dengeyi Kurmak
• Olumlu Enerjiyi Yaymak
• Çalışanın Duygusal Zekâsı
• Liderlik ve Duygusal Zekâ
• Duygusal Zekâyı geliştirmek
• İçimizdeki Leonardo
• Fasilitasyonun Genel Tanımı ve Temel Yapı Taşlarının Tanıtılması
• Değişim ve Dirençle Baş Etme
• Grup Dinamikleri; Gizli Dirençler ve Önyargılarla Baş Etmek
• Katılımcılık Sağlama ve Kaynaştırma
• Fasilitasyon Tekniklerinin Kullanım Alanları
• Fasilitasyon Aşamaları
 Hazırlık Aşaması
 Yürütme Aşaması
 Sonuçlandırma ve Takip
• Fasilitatörün Rol ve Sorumluluklarının Belirlenmesi
• Temel Fasilitasyon Yetkinlikleri
• Fasilitatörlük Becerileri
 Karar Alma
 Problem Çözme
 Strateji Oluşturma
 Uyuşmazlık Giderme
 İletişimi Geliştirme
 Değişimi Yönetme
 Ürün/hizmet Geliştirme
 Yenilik Getirme
• Fasilitasyon Teknikleri
• Etkin Fasilitatörün Kritik Başarı Faktörleri
• Hedeflerle Yönetim ve Süreç Yönetimi ile Fasilitasyon
• Fasilitasyonun Değişim Yönetimi İlişkisi
• Fasilitasyonun Liderlik İlişkisi
• Değişen Dünya Trendleri Nelerdir?
• Global Dünyada İnsanın Yeri Nedir?
• “Etkin İletişim ve İnsanı Anlamak” İyi Bir Yönetici Olmak İçin Neden Önemlidir?
• İnsanın Karar Alma ve Dünyayı Algılama Süreçleri Nasıl Çalışır?
• PRISM Brain Mapping ile Kendi Davranış Stilimizi Ve Karşınızdaki Kişinin Davranış Stilini Tanıma
• PRISM Brain Mapping Esaslarına Göre Nasıl Daha Etkin İletişim Kurarım?
 Vaka Çalışmaları - Farklı Davranış Stilleri İle Etkin İletişim
• Global Lider Kimdir? Nasıl Global Lider Oluruz?
• Global Liderlere Neden İhtiyaç Duyarız?
• Değişen Ekonomik ve Pazar Koşullarında Global Liderlerin Yeri Nedir?
• Global Liderlikte Kültürün Yeri Nedir?
• Kurum Kültürü Nedir?
• Uluslararası Kültürel Farklılıkları Tanımak
 Hofstede'nin Global Kültür Araştırması ve Kültür Boyutları
• Farklı Kültürleri Tanımanın Global Liderlikteki Yeri Nedir?
 Kurumsal İletişimde Kültürel Farklılıkların Yeri
• Farklı Ülkelerin Kültürel Yapısını ve İş Yönetim Tarzlarını Anlamak
 Japon Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 Çin Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 Hindistan Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 Afrika Ülkelerinin Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 Güney Amerika ve Amerika Kıtasının kültürü ve İş Yönetim Tarzları
• Global Liderin Takım Çantasındaki Yetkinlikleri Nelerdir?
• Çoklu Zekâ Kavramı Temel Bilgiler
• Çoklu Zekâ Kapsamında Dünyayı Nasıl Algılar, Nasıl Öğreniriz?
• Öğrenmeye Yönelik Uygulama
• Sağ ve Sol Beynin Çalışma Şekli
• Zihinsel Alışkanlıkların Gücü
• Yeniden Çerçeveleme
• Akıl Haritası Nedir? Nasıl Yaratılır?
• Akıl Haritalarının Profesyonel Yaşamda Kullanımı
• Herkesin Peşinde Olduğu Sihirli İçerik: Hafızayı Güçlendirme
• Yaratıcı Zekâyı Tetikleme &Hayal Gücü Kullanımı
• Lider Yöneticinin Zihinsel Ajanda Tasarımı
• Açık İletişim ve Kendini İfade Etme
• Çalışma Hayatında Kurulan İlişkilerin Önemi ve Etkileri
• Nasıl Algılıyor ve Nasıl Algılanıyoruz?
• Sözsüz İfadenin Gücü5.Kişilerarası Farklılıklar ve Çeşitlilik
• Karşılıklı Güven Oluşturmak
• Nasıl İlişki Kuruyoruz:
 Transaksiyonel Analiz - Transaksiyonel Analiz Teorisi
 Ebeveyn, Çocuk ve Yetişkin Ego Durumlarını Tanımak
 Karpman’ın Drama Üçgeni: Cellat, Kurtarıcı, Mağdur Roller
 İlişkilerde Oynadığımız Oyunlar
• İletişim Engelleri
• Olumlu İlişkiler Kurmak ve Sürdürebilmek
Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
Eğitim Tarihi / Süresi 10/09/2022 - 66 Saat
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 4.380 TL (KDV Dahil)
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler