Banner

Micro MBA

Micro MBA

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.
Kimler İçin?
En az lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.
Süre
90 saat / 7,5 haftaCumartesi 09.30-16.30Pazar 09.30-16.30
Neler Öğreneceksiniz?
1.Stratejik Yönetim2.Finansal Muhasebe ve Finansal Tablolar3.Karar Alma Açısından Yönetim Muhasebesi4.Pazarlama Yönetimi5.Yatırım Değerleme ve Girişimcilik6.Yaratıcı Düşünme Becerileri7.Liderlikte Yeni Bir Kavram “Dengeli Liderlik”8.Örgütsel Davranış9.Proje Yönetim10.Dijital Pazarlama Yeni Medya Düzen11.Dijital Dönüşüm ve Değişen Liderlik Yapısı12.Koçluk Becerilerini Geliştirme13.Kurum Kültürü, Kurumsallaşma ve Tercih Edilen" Marka Oluşturma
Belge
Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Micro MBA Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.
1.Stratejik Yönetim Kavramsal Boyutu İtibariyle İncelenmesi2.Yönetim ve Stratejik Yönetim3.Neden Stratejik Yönetim? Amaç?4.Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi5.Stratejik Yönetimin Özellikleri6.Temel Öğeler7.Stratejik Analiza.Dış Çevre Analizib.İç Çevre Analizi8.Stratejik Yönetim Araçları9.Temel Stratejiler10.Stratejik Yönetimin Yararları11.Çeşitli Yaklaşımların İncelemesi12.Strateji Belirleme Adımları13.Stratejinin Uygulanması14.Uzun Dönemde Başarı için15.Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü16.Kriz Dönemlerinde Yönetim17.Kurumlarda Değişim ve Stratejik Yönetim18.Uygulama
1.Muhasebe Tanımı, İşlevi ve Muhasebe Bilgi Sistemi2.Muhasebenin Tarafları ve Muhasebe Mevzuatı3.Finansal Tablolar4.Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramları5.Bilanço6.Varlık, Borç, Özkaynak Kalemleri7.Kâr veya Zarar Tablosu8.Gelir ve Gider Kalemleri9.Muhasebe Döngüsü10.Hesap Kavramı11.Kayıt Sistemi12.Temel Düzeyde Finansal Tabloları Yorumlama
1.Maliyet Bilgileri ve Kavramlar2.Maliyet Davranışları3.Birim Maliyet Hesaplaması4.Temel Olarak Maliyet Sistemleri5.Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri6.Maliyet, Hacim, Kâr Analizleri ve Başabaş Noktası7.Planlama (Bütçeleme)8.Kontrol (Sapmalar)9.Karar Verme
1.Pazarlama ve Günümüzde Kullanılan Pazarlama Yöntemleri2.Temel Pazarlama Kuralları – 4P & 4C3.ATL ve BTL Pazarlama Nedir?oATL & BTL Pazarlamada Kullanılan Araçlar4.İnsan Davranışlarının ve Çevresel Faktörlerin Pazarlamaya Etkisi5.Shopper Journey (Müşteri Yolculuğu)6.Pazarlamada Okazyonların Sahiplenilmesi7.Pazarlamada Etkili Görsel Tasarımı İçin Kurallar8.Neuro Marketing9.SegmentasyonoTüketici SegmentasyonuoMüşteri Segmentasyonu10.Ürün FiyatlamasıoBCG Matrix11.Promosyon Yönetimi12.Teknolojinin Tüketiciye Uyarlanması ve Son Trendler13.Vaka Çalışması ve Analizler
1.Kurumsal Risk Yönetimi2.Yatırım Değerleme Yöntemleri3.Yatırımcı İçin Kriz Yönetimi4.Türkiye Ve Dünya için En Popüler Girişimler5.Girişimcilik Nedir? Girişimci Kimdir?6.Bir Girişimin Yol Haritası7.Girişimci İçin Finansman Yolları8.Devlet Ve KOSGEB Destekleri9.Melek Yatırımcılar ve Fonlar10.Yatırım Almak İçin Ne Yapmam Lazım?
1.Yaratıcılık Nedir?2.Günümüz Dünyasında Yaratıcılık3.Yaratıcılığın Önemi4.Yaratıcı Düşünme Nedir?5.Yaratıcı Düşünme Süreci6.İş Hayatı ve Yaratıcılık7.Yaratıcı Düşünmenin Alt Boyutları8.Çalışan ve Yaratıcılık9.Yaratıcılığı Artıran Etmenler10.Yaratıcılığı Azaltan Etmenler11.Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Uygulamalar
1.Liderlik Nedir?2.Liderlik Teorileri3.Denge Kavramı4.Liderlik ve Özellikleri5.Farkındalık6.Dengeli olma7.Bütünlük8.Çeviklik9.Sol Beyin ve Sağ Beyin Kavramı ve Liderlik10.Liderlik Araştırmaları11.Liderlik ve Motivasyon12.Liderlik Çarkı Uygulaması
1.Örgütsel Davranış Kapsamındaki Temel Kavramlar2.Örgütsel Davranış Kavramına Etki Eden Bilim Dalları3.Geçmişten Günümüze Örgüt Psikolojisinin Gelişimi4.Bireyin Örgütle İlişkisi5.Kurumlarda Çeşitlilik6.Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri7.İnsan Kaynakları’nın Gelecek Trendleri
1.Temel Kavramlar2.Proje ve operasyon3.Organizasyon türleri4.Kısıtlar5.Proje yönetimi süreç grupları6.Proje yaşam döngüsü7.PMI’a göre bütünleşik proje yönetimi ve uygulamalar
1.Dijital Teknolojiler ile değişen Pazarlama Karması2.Yeni Ürün Yönetimi3.Medya Planlama4.Dijital İtibar ve Kriz Yönetimi5.Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Süreçleri6.Online Dünyada İşveren Markası7.Pazarlamada Yeni TrendleroAğızdan Ağıza PazarlamaoGerilla PazarlamaoGerçek Zamanlı PazarlamaoPerformans Pazarlama ve Growth HackingoInbound Pazarlama8.E-ticaret Nedir?oE-ticaret ModellerioE-ticaret Başarı Formülleri9.Vaka Analizleri
1.Dijital Dönüşüm Nedir?2.Dijital Teknolojiler ile Yönetimde Değişen Değerler3.Firmaları Dijital değişim sürecinde neler bekliyor?4.Yeni Dünya Düzeninde İş Süreçlerinin Yönetimi5.Dijital Strateji Nasıl Geliştirilir?6.Firmaların ve Yöneticilerin Geliştirmeleri Gereken Kabiliyetler7.Firmaların Dijital VarlıklarıoDijital Varlık YönetimioVeri Yönetimi – CRM8.Müşteri Odaklı Şirket Anlayışı9.Değişim Yönetimi ve Liderlik10.Dijital Girişimcilik
1.Koçluk ve diğer kavramlar (Koçluk nedir ve diğer benzer kavramlardan farkı nelerdir?)2.Bakış Açımız (Hayata ve konulara bakış açımız yaşadığımız deneyimleri zorlaştırır veya kolaylaştırır. iş dünyasında ilerleme ve gelişmeyi sağlamak için nasıl bir bakış açım olmalı?)3.Değişim ve Koçluk (Değişim kaçınılmaz; değişimi yönetmek ve kolaylaştırmak da mümkün)4.Yöneticiden Koç Liderlere (Yönetici olmaktan liderlik yapmaya doğru geçişte koçluğun etkileri)5.Güçlü Yönler (Bireysel farklılıkları ortaya çıkaran yine bireysel güçlü yönlerimiz, bunların farkında mıyız?)6.Yetkinlik Çarkı (İş dünyasında gerekli olan temel yetkinliklerde neredeyim ve nerede olmak istiyorum?)7.Geribildirim (Gelişim ve değişim için gereken geribildirim almayı ve vermeyi biliyor muyum?)8.Doğru İletişim (İş ve özel hayatımda kendimi ne kadar doğru ifade ediyorum? İletişimi kesen veya ilerleten unsurlar neler?)9.Koçluk Becerileri (Koçlukta ihtiyaç duyulan temel beceriler neler?)10.Koçluk Modeli (Koçlukla ilgili bilmem gerekenler ve koçluk sürecinde temel adımlar neler?)11.Uygulamalar (Öğrendiklerimizi uygulayarak pekiştirelim)12.Takdir (Bireylerin ihtiyaç duyduğu ve motivasyonu arttıran doğru takdir yöntemleri neler?)
1.İyi Marka2.Markayı Kimler Temsil Ediyor?3.Biz Neredeyiz, Dünya Nerede?4.Çalışan Memnuniyeti = Müşteri Memnuniyeti = İyi Marka5.Şirketlerde Müşteri Kimindir?6.Mevcut Markayı İyileştirme Yöntemleri7.Kurum Kültürü8.Dünya’dan ve Türkiye’den Başarılı ve Başarısız Örnekler9.Yerel Zorluklar ve Aşma Önerileri10.Kurum Kültürü Nedir?11.Vizyon ve Misyon Kurum Kültürü İçin Yeterli Midir?12.Süreç ve İç/Dış Müşteri Yönetimi
Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
Eğitim Tarihi / Süresi 08/07/2020 - 90 Saat
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 2.655 TL (KDV Dahil)
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler