Banner

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Proje Yönetimi Sertifika Programı, proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) metodolojisi çerçevesinde proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlar. Bilgi alanları ve proje yönetim süreçlerinin anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı yer alır.Istanbul Institute® Proje Yönetimi Eğitimi , ara-sınav ve final sınavı dışında katılımcılarımızın PMI® soru ve sınav tarzına alışkanlık kazanmasını sağlamak adına her konu için özel olarak hazırlanmış ve sürekli güncellenen sorular ile zenginleştirilmiştir. Program boyunca toplam 574 soru ile PMP® soru tarzına aşinalık kazanacaksınız.
Kimler İçin?
Eğitimin hedef kitlesi, belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı takdirde, Proje Yönetimi Sertifikası almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır. Bu kapsamda ;•Her sektörden proje paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri, planlamacılar)•Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını profesyonelce uygulayacak olanlar•Proje Yönetimi ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarını almak isteyenler; PMP® olmayı hedefleyenler•Kariyerini proje yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik için belirlemiş olanlar•Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iyi, verimli ve karlı iş yapmak isteyen firma yöneticileri.•Yeni bir meslek edinmek isteyenler Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenlerPMP® sertifika sınavına giriş için ön koşullardan biri olan asgari 35 saat Proje Yönetim Eğitimi olarak geçerlidir.*Bu eğitime online olarak katılan kişiler Adobe Connect programı üzerinde eğitimi baştan sona takip edebilir, sesli ve görüntülü olarak eğitmen ve derslikte bulunan diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve yine Adobe Connect üzerinden dilerse eğitimin tüm paydaşları ile doküman, ekran ya da görüntü paylaşımı yapabilirler.
Süre
SÜRE 36 saat / 3 hafta Cumartesi / 9:30 - 16:30Pazar / 9:30 - 16:30
Belge
Istanbul Institute®, Project Management Institute (PMI) tarafından proje yönetimi eğitimi sağlayıcısı olarak değerlendirilmiş ve onaylanmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan Proje Yönetimi Sertifika Programının katılımcılarına Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü ile Istanbul Institute®'den bir yetkilinin imzası olacak şekilde İngilizce veya Türkçe olmak üzere bir sertifika sunulacaktır.Katılımcılar eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile iki tür belgeden birini alabilecekler:1-Katılım Belgesi: Programa % 80 devam sağlayan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.2-Başarı Sertifikası: Sertifika programına en az %80 devam koşulunu sağlamak şartıyla, %20 devamlılık puanı, %20 ara sınav puanı ve %60 final sınavı puanı ağırlıkları dikkate alınarak toplamda en az %70 oranında başarı sağlamak gerektirir.Katılımcılar, PMI®'ın PMP® sertifikasını almak için PMI®'ın açmış olduğu PMP® sınavına girmek ve başarılı olmak durumundadırlar. Bu program PMI® sınavına giriş için gerekli olan asgari 35 saat Proje Yönetim Eğitimi almış olmak şartını sağlamak için geçerlidir.
1.PMI® ve PMP® hakkında bilgilendirme2.Proje ve Proje Yönetimi Nedir?3.Proje Yönetimi Metodolojisi4.Proje Yönetimi ve Program Yönetimi5.Proje ve Operasyon Yönetimi6.Proje Portföy Yönetimi (PPM)7.Projeler ve Stratejik Proje Planlama8.Projelerde Başarısızlık Nedenleri9.Proje Başarı Faktörleri10.Proje Yaşam Döngüsü Yaklaşımlar (Plan Odaklı, Değişiklik Odaklı) Proje Yaşam Döngüsü Sürekliliği
1.Proje Yönetim Ofisi2.Proje Kısıtları ve Varsayımlar3.Proje Kısıt Üçgeni4.Organizasyon Yapıları ve Proje Yönetimi Fonksiyonel Organizasyon Yapısı Proje Tabanlı Organizasyon Yapısı Matriks Organizasyon Yapısı (Güçlü, Zayıf, Dengeli) Organizasyonlarda Proje Kültürünün Oluşturulması5.Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları Proje Bilgi Birikim Alanları Süreç Grupları ve Bilgi Alanları Arasındaki İlişki Proje Başlatma Süreç Grubu Proje Planlama Süreç Grubu Proje Yürütme Süreç Grubu Proje İzleme ve Kontrol Süreç Grubu Proje Kapatma Düreç Grubu6.Organizasyonel Süreç Varlıkları7.Çevresel İşletme Faktörleri
1.Proje Yöneticisinin Tanımı2.Proje Yöneticisinin Etki Alanı3.PMI® Yetenek Üçgeni4.Stratejik ve İş Yönetim Becerileri5.Liderlik Becerileri6.Teknik Proje Yönetim Becerileri
1.Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi2.Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi İş Gerekçesinin Önemi Fayda Yönetimi Planı Projelerin Sınıflandırılması Proje Seçim Kriterleri Finansal Kriterler (ROI, IRR, NPV) Finansal Olmayan Kriterler3.Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi4.Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi5.Bilgi Birikiminin Yönetilmesi6.Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü7.Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi8.Proje veya Fazın Kapatılması
1.Paydaşların Belirlenmesi2.Paydaş Katılımının Planlanması3.Paydaş Katılımının Yönetilmesi4.Paydaş Katılımının İzlenmesi
1.Kapsam Yönetiminin Planlanması2.Gereksinim Toplanması3.Kapsamın Tanımlanması4.İş Kırılım Yapısının Oluşturulması5.Kapsamın Onaylanması6.Kapsamın Kontrolü
1.Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlaması2.Aktivitelerin Tanımlanması3.Yaklaşan Dalga Planlanması4.Kilometre Taşı Listelerinin Hazırlanması5.Aktivitelerin Sıralanması6.Öncelik Şeması Metodu7.Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi8.Üç Nokta Tahmini (PERT) ve diğer Teknikler9.Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi10.Zaman Çizelgesi Ağ Diyagramı11.Kritik Yol Metodu12.Kaynak Dengeleme13.‘Eğer Olursa’ Senaryo Analizi14.Monte Carlo Simulasyonu15.Gantt Şeması16.Bolluk Tanımları17.Zaman Çizelgesinin Kontrolü
1.Maliyet Yönetiminin Planlanması2.Maliyetlerin Tahmin Edilmesi3.Bütçenin Belirlenmesi4.Maliyetlerin Kontrolü5.Bir Performans Aracı Kazanılmış Değer Analizi (EVM) EVM ile Proje Zaman ve Maliyet Sapma Hesaplaması EVM Formülleri EVM Tekniğinin Sağladığı Faydalar6.Yedek Analizi7.Proje Öngörü Çalışmaları
1.Risk Nedir?2.Risk Yönetiminin Planlaması3.Risklerin Tanımlanması4.Niteliksel Risk Analizinin Yapılması5.Olasılık Etki Matrisi6.Niceliksel Risk Analizinin Yapılması7.Risk Yanıtlarının Planlanması8.Risk Yanıtlarının Uygulanması9.Risklerin İzlenmesi
1.Projelerde Kalitenin Tanımı ve Önemi2.Kalite Maliyetleri Tipleri3.Kalite Yönetiminin Planlanması4.Kalitenin Yönetimi5.Denetimler6.Sorun Çözme7.Pareto Şeması8.Neden Sonuç Şemaları (Balık Kılçığı)9.Kalitenin Kontrolü10.Kök Neden Analizi11.Performans Gözden Geçirmeleri12.Kontrol Grafikleri13.Tetkik14.Toplam Kalite ve Faydaları
1.İletişim Yönetiminin Planlanması2.İletişimin Yönetilmesi3.Toplantı Yönetimi4.İletişimin İzlenmesi
1.Kaynak Yönetiminin Planlanması2.Sorumluluk Atama Matrisi3.Proje Kaynaklarının Tahmin Edilmesi4.Kaynakların Sağlanması5.Ekibin Geliştirilmesi6.Ekibinin Yönetilmesi7.Kaynakların Kontrolü8.Toplantı Yönetimi
1.Tedarik Yönetiminin Planlanması2.‘Satın Al’ ya da ‘Yap’ Kararı3.Tedariklerin Yürütülmesi4.Tedariklerin Kontrolü5.Sözleşme Tiplerine Genel Bakış
Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
Eğitim Tarihi / Süresi 15/08/2020 - 36 Saat
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 1.770 TL (KDV Dahil)
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler