Banner

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Proje Yönetimi Sertifika Programı, proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) metodolojisi çerçevesinde proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlar. Bilgi alanları ve proje yönetim süreçlerinin anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı yer alır.
Kimler İçin?
Eğitimin hedef kitlesi, belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı takdirde, Proje Yönetimi Sertifikası almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.
Bu kapsamda ;
• Her sektörden proje paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri, planlamacılar)
• Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını profesyonelce uygulayacak olanlar
• Proje Yönetimi ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarını almak isteyenler; PMP® olmayı hedefleyenler
• Kariyerini proje yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik için belirlemiş olanlar
• Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iyi, verimli ve karlı iş yapmak isteyen firma yöneticileri
• Yeni bir meslek edinmek isteyenler
• Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler

PMP® sertifika sınavına giriş için ön koşullardan biri olan asgari 35 saat Proje Yönetim Eğitimi olarak geçerlidir.
Süre
SÜRE
36 Saat / 3 Hafta
Cumartesi / 9:30 - 16:30
Pazar / 9:30 - 16:30
Neler Öğreneceksiniz?
• Proje Yönetimi Temel Kavramları
• Projelerin Faaliyet Gösterdikleri Çevre
• Organizasyon Yapıları ve Proje Yönetimi
• Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
• Proje Yöneticisinin Rolü
• Proje Entegrasyon Yönetimi
• Proje Paydaş Yönetimi
• Proje Kapsam Yönetimi
• Proje Zaman Yönetimi
• Proje Maliyet Yönetimi
• Proje Risk Yönetimi
• Proje Kalite Yönetimi
• Proje İletişim Yönetimi
• Proje Kaynak Yönetimi
• Proje Tedarik Yönetimi
Belge
Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan Proje Yönetimi Sertifika Programının katılımcılarına Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü ile Istanbul Institute®'den bir yetkilinin imzası olacak şekilde İngilizce veya Türkçe olmak üzere bir sertifika sunulacaktır.
Katılımcılar eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile iki tür belgeden birini alabilecekler;

1-Katılım Belgesi: Programa % 80 devam sağlayan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.
2-Başarı Sertifikası: Sertifika programına en az %80 devam koşulunu sağlamak şartıyla, %20 devamlılık puanı, %20 ara sınav puanı ve %60 final sınavı puanı ağırlıkları dikkate alınarak toplamda en az %70 oranında başarı sağlamak gerektirir.

Katılımcılar, PMI®'ın PMP® sertifikasını almak için PMI®'ın açmış olduğu PMP® sınavına girmek ve başarılı olmak durumundadırlar. Bu program PMI® sınavına giriş için gerekli olan asgari 35 saat Proje Yönetim Eğitimi almış olmak şartını sağlamak için geçerlidir.
• PMI® ve PMP® hakkında bilgilendirme
• Proje ve Proje Yönetimi Nedir?
• Proje Yönetimi Metodolojisi
• Proje Yönetimi ve Program Yönetimi
• Proje ve Operasyon Yönetimi
• Proje Portföy Yönetimi (PPM)
• Projeler ve Stratejik Proje Planlama
• Projelerde Başarısızlık Nedenleri
• Proje Başarı Faktörleri
• Proje Yaşam Döngüsü
 Yaklaşımlar (Plan Odaklı, Değişiklik Odaklı)
 Proje Yaşam Döngüsü Sürekliliği
• Proje Yönetim Ofisi
• Proje Kısıtları ve Varsayımlar
• Proje Kısıt Üçgeni
• Organizasyon Yapıları ve Proje Yönetimi
 Fonksiyonel Organizasyon Yapısı
 Proje Tabanlı Organizasyon Yapısı
 Matriks Organizasyon Yapısı (Güçlü, Zayıf, Dengeli)
 Organizasyonlarda Proje Kültürünün Oluşturulması
• Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
 Proje Bilgi Birikim Alanları
 Süreç Grupları ve Bilgi Alanları Arasındaki İlişki
 Proje Başlatma Süreç Grubu
 Proje Planlama Süreç Grubu
 Proje Yürütme Süreç Grubu
 Proje İzleme ve Kontrol Süreç Grubu
 Proje Kapatma Düreç Grubu
• Organizasyonel Süreç Varlıkları
• Çevresel İşletme Faktörleri
• Proje Yöneticisinin Tanımı
• Proje Yöneticisinin Etki Alanı
• PMI® Yetenek Üçgeni
• Stratejik ve İş Yönetim Becerileri
• Liderlik Becerileri
• Teknik Proje Yönetim Becerileri
• Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
• Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi
 İş Gerekçesinin Önemi
 Fayda Yönetimi Planı
 Projelerin Sınıflandırılması
 Proje Seçim Kriterleri
o Finansal Kriterler (ROI, IRR, NPV)
o Finansal Olmayan Kriterler
• Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
• Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
• Bilgi Birikiminin Yönetilmesi
• Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
• Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
• Proje veya Fazın Kapatılması
• Paydaşların Belirlenmesi
• Paydaş Katılımının Planlanması
• Paydaş Katılımının Yönetilmesi
• Paydaş Katılımının İzlenmesi
•Kapsam Yönetiminin Planlanması
•Gereksinim Toplanması
•Kapsamın Tanımlanması
•İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
•Kapsamın Onaylanması
•Kapsamın Kontrolü
• Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlaması
• Aktivitelerin Tanımlanması
• Yaklaşan Dalga Planlanması
• Kilometre Taşı Listelerinin Hazırlanması
• Aktivitelerin Sıralanması
• Öncelik Şeması Metodu
• Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
• Üç Nokta Tahmini (PERT) ve diğer Teknikler
• Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
• Zaman Çizelgesi Ağ Diyagramı
• Kritik Yol Metodu
• Kaynak Dengeleme
• ‘Eğer Olursa’ Senaryo Analizi
• Monte Carlo Simülasyonu
• Gantt Şeması
• Bolluk Tanımları
• Zaman Çizelgesinin Kontrolü
• Maliyet Yönetiminin Planlanması
• Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
• Bütçenin Belirlenmesi
• Maliyetlerin Kontrolü
• Bir Performans Aracı Kazanılmış Değer Analizi (EVM)
 EVM ile Proje Zaman ve Maliyet Sapma Hesaplaması
 EVM Formülleri
 EVM Tekniğinin Sağladığı Faydalar
• Yedek Analizi
• Proje Öngörü Çalışmaları
• Risk Nedir?
• Risk Yönetiminin Planlaması
• Risklerin Tanımlanması
• Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
• Olasılık Etki Matrisi
• Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
• Risk Yanıtlarının Planlanması
• Risk Yanıtlarının Uygulanması
• Risklerin İzlenmesi
• Projelerde Kalitenin Tanımı ve Önemi
• Kalite Maliyetleri Tipleri
• Kalite Yönetiminin Planlanması
• Kalitenin Yönetimi
• Denetimler
• Sorun Çözme
• Pareto Şeması
• Neden Sonuç Şemaları (Balık Kılçığı)
• Kalitenin Kontrolü
• Kök Neden Analizi
• Performans Gözden Geçirmeleri
• Kontrol Grafikleri
• Tetkik
• Toplam Kalite ve Faydaları
• İletişim Yönetiminin Planlanması
• İletişimin Yönetilmesi
• Toplantı Yönetimi
• İletişimin İzlenmesi
• Kaynak Yönetiminin Planlanması
• Sorumluluk Atama Matrisi
• Proje Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
• Kaynakların Sağlanması
• Ekibin Geliştirilmesi
• Ekibinin Yönetilmesi
• Kaynakların Kontrolü
• Toplantı Yönetimi
• Tedarik Yönetiminin Planlanması
• ‘Satın Al’ ya da ‘Yap’ Kararı
• Tedariklerin Yürütülmesi
• Tedariklerin Kontrolü
• Sözleşme Tiplerine Genel Bakış
Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
Eğitim Tarihi / Süresi 14/05/2022 - 36 Saat
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 5.700 TL (KDV Dahil)
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler