Banner

UMS/TMS – UFRS/TFRS Sertifika Programı

UMS/TMS – UFRS/TFRS Sertifika Programı

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Dünyada ve özellikle Avrupa'da binlerce şirket finansal raporlamalarını UFRS'ye göre yapıyor. Türkçe’ye çevrilerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayınlanan bu standartlar, geçtiğimiz yıllarda BDDK ve KGK tarafından kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere kabul edildi. Yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca UFRS’nin kullanım alanı daha da genişledi. Belli ölçekteki tüm anonim ve limited şirketler, mali tablolarını bu standartlara göre hazırlıyor.Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan ve uzman eğitmenler tarafından sunulan bu sertifika programında Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ("UMS/UFRS”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama yapan veya yapmayı planlayan, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ileri dönemlerde Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) uyarınca ulusal ve uluslararası sermayedarların talep ettiği uluslararası karşılaştırılabilirlik sağlayan mali tabloları hazırlama ve yorumlama konularında yetkinlik kazanmak programın başlıca amaçlarındandır.Ayrıca;Türkiye’de de uygulanan UMS ve UFRS’ler hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmak ve geleneksel finansal raporlar ile aralarındaki farklılıkları tanımlamak,UMS ve UFRS’lerin uygulanmasında karşılaşılan sorunların ortaya konulması ve çözümlerin geliştirilmesi,UMS ve UFRS’ler konusunda uzmanlık becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.
Kimler İçin?
Herhangi bir 4 yıllık üniversite veya 2 yıllık yüksek okul programı mezunu olmak şartı aranmaktadır.
• Muhasebe ve finansal raporlama alanlarında çalışanları
• CFO'lar, Yeminli mali müşavirler
• Muhasebe ve finans müdürleri
• İç denetçiler
• Serbest muhasebeci mali müşavirler
• Bağımsız denetçiler
• Bütçe ve finans yöneticileri ve çalışanları
• Konuya ilgi duyan, muhasebe bilgisi olanlar
Süre
60 Saat / 5 Hafta
Cumartesi / 09:30 - 16:30
Pazar / 09:30 - 16:30
Belge
Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen UMS / UFRS Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.
•Kavramsal / Genel Çerçeve
•UMS 1
Finansal Tabloların Sunuluşu
•UMS 7
Nakit Akış Tablosu
•UMS 18
Hasılat
•UMS 11
İnşaat Sözleşmeleri
•UMS 20
Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
•UMS 2
Stoklar
•UMS 41
Tarımsal Faaliyetler
•UMS 16
Maddi Duran Varlıklar
•UMS 23
Borçlanma Maliyetleri
•UMS 40
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
•UFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Sona Eren Faaliyetler
•UMS 38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
•UMS 36
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 17
Kiralama İşlemleri
•UMS 37
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
•UFRS 8
Faaliyet Bölümleri
•UMS 8
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
•UMS 10
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
•FİNANSAL ARAÇLAR
•UMS 32
Finansal Araçlar: Sunum
•UMS 39
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
•UFRS 7
Finansal Araçlar: Açıklamalar
•UFRS 11
Müşterek Anlaşmalar
•UMS 28
İştiraklerdeki Yatırımlar
•UFRS 10
Konsolide Finansal Tablolar
•UFRS 3
İşletme Birleşmeleri
•UMS 27
Konsolide ve Bireysel Tablolar
•UMS 21
Kur Değişiminin Etkileri
•UMS 19
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
•UMS 12
Gelir Vergileri
•Vergi Usul Kanunundan UFRS’ye Çevrim Örneği
Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
Eğitim Tarihi / Süresi 25/09/2021 - 60 Saat
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 3.250 TL (KDV Dahil)

Eğitim kayıtları 23/09/2021 tarihinde kapanmıştır.

veya

Kurumsal Talep Et Kurumsal Talep Et
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler