Banner

UMS/TMS – UFRS/TFRS Sertifika Programı

UMS/TMS – UFRS/TFRS Sertifika Programı

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Dünyada ve özellikle Avrupa'da binlerce şirket finansal raporlamalarını UFRS'ye göre yapıyor. Türkçe’ye çevrilerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayınlanan bu standartlar, geçtiğimiz yıllarda BDDK ve KGK tarafından kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere kabul edildi. Yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca UFRS’nin kullanım alanı daha da genişledi. Belli ölçekteki tüm anonim ve limited şirketler, mali tablolarını bu standartlara göre hazırlıyor.Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan ve uzman eğitmenler tarafından sunulan bu sertifika programında Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ("UMS/UFRS”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama yapan veya yapmayı planlayan, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ileri dönemlerde Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) uyarınca ulusal ve uluslararası sermayedarların talep ettiği uluslararası karşılaştırılabilirlik sağlayan mali tabloları hazırlama ve yorumlama konularında yetkinlik kazanmak programın başlıca amaçlarındandır.Ayrıca;Türkiye’de de uygulanan UMS ve UFRS’ler hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmak ve geleneksel finansal raporlar ile aralarındaki farklılıkları tanımlamak,UMS ve UFRS’lerin uygulanmasında karşılaşılan sorunların ortaya konulması ve çözümlerin geliştirilmesi,UMS ve UFRS’ler konusunda uzmanlık becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.
Kimler İçin?
Herhangi bir 4 yıllık üniversite veya 2 yıllık yüksek okul programı mezunu olmak şartı aranmaktadır.
• Muhasebe ve finansal raporlama alanlarında çalışanları
• CFO'lar, Yeminli mali müşavirler
• Muhasebe ve finans müdürleri
• İç denetçiler
• Serbest muhasebeci mali müşavirler
• Bağımsız denetçiler
• Bütçe ve finans yöneticileri ve çalışanları
• Konuya ilgi duyan, muhasebe bilgisi olanlar
Süre
60 Saat / 5 Hafta
Cumartesi / 09:30 - 16:30
Pazar / 09:30 - 16:30
Belge
Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen UMS / UFRS Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.
Giriş
(UFRS, Amaçları ve Türkiye’ye yansıması, vergi yasaları – muhasebe standartları ilişkisi)
Kavramsal / Genel Çerçeve
UMS 1
Finansal Tabloların Sunuluşu
UMS 7
Nakit Akış Tablosu
UFRS 15
Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
UMS 20
Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
UMS 2
Stoklar
UMS 41
Tarımsal Faaliyetler
UMS 16
Maddi Duran Varlıklar
UMS 23
Borçlanma Maliyetleri
UMS 40
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Sona Eren Faaliyetler
UMS 38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 36
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UFRS 16
Kiralamalar
UMS 37
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
UFRS 8
Faaliyet Bölümleri
UMS 8
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
UMS 10
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
FİNANSAL ARAÇLAR
UMS 32
Finansal Araçlar: Sunum
UFRS 9
Finansal Araçlar
UFRS 7
Finansal Araçlar: Açıklamalar
UFRS 11
Müşterek Anlaşmalar
UMS 28
İştiraklerdeki Yatırımlar
UFRS 10
Konsolide Finansal Tablolar
UFRS 3
İşletme Birleşmeleri
UMS 27
Konsolide ve Bireysel Tablolar
UMS 21
Kur Değişiminin Etkileri
UMS 19
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
UMS 12
Gelir Vergileri
Vergi Usul Kanunundan UFRS’ye Çevrim Örneği
Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
Eğitim Tarihi / Süresi 27/11/2021 - 60 Saat
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 3.250 TL (KDV Dahil)

Eğitim kayıtları 25/11/2021 tarihinde kapanmıştır.

veya

Kurumsal Talep Et Kurumsal Talep Et
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler