Banner

UMS/TMS – UFRS/TFRS Sertifika Programı

UMS/TMS – UFRS/TFRS Sertifika Programı

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Dünyada ve özellikle Avrupa'da binlerce şirket finansal raporlamalarını UFRS'ye göre yapıyor. Türkçe’ye çevrilerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayınlanan bu standartlar, geçtiğimiz yıllarda BDDK ve KGK tarafından kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere kabul edildi. Yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca UFRS’nin kullanım alanı daha da genişledi. Belli ölçekteki tüm anonim ve limited şirketler, mali tablolarını bu standartlara göre hazırlıyor.Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan ve uzman eğitmenler tarafından sunulan bu sertifika programında Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ("UMS/UFRS”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama yapan veya yapmayı planlayan, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ileri dönemlerde Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) uyarınca ulusal ve uluslararası sermayedarların talep ettiği uluslararası karşılaştırılabilirlik sağlayan mali tabloları hazırlama ve yorumlama konularında yetkinlik kazanmak programın başlıca amaçlarındandır.Ayrıca;Türkiye’de de uygulanan UMS ve UFRS’ler hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmak ve geleneksel finansal raporlar ile aralarındaki farklılıkları tanımlamak,UMS ve UFRS’lerin uygulanmasında karşılaşılan sorunların ortaya konulması ve çözümlerin geliştirilmesi,UMS ve UFRS’ler konusunda uzmanlık becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.
Kimler İçin?
Herhangi bir 4 yıllık üniversite veya 2 yıllık yüksek okul programı mezunu olmak şartı aranmaktadır.
• Muhasebe ve finansal raporlama alanlarında çalışanları
• CFO'lar, Yeminli mali müşavirler
• Muhasebe ve finans müdürleri
• İç denetçiler
• Serbest muhasebeci mali müşavirler
• Bağımsız denetçiler
• Bütçe ve finans yöneticileri ve çalışanları
• Konuya ilgi duyan, muhasebe bilgisi olanlar
Süre
60 Saat / 5 Hafta
Cumartesi / 09:30 - 16:30
Pazar / 09:30 - 16:30
Belge
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme veya çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve % 80 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ile Istanbul Institute® Müdürünün imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.Eğitimle İlgili Önemli Hususlar:

Eğitimin planlanan tarihte başlaması için gerekli asgari katılımcı sayısını belirleme yetkisi Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Istanbul Institute®' de olup; katılımcı yetersizliği nedeniyle eğitimleri iptal etme ve/ya ileri bir tarihe erteleme hak ve yetkisine sahiptir. BAUSEM ve Istanbul Institute® erteleme ve iptal kararını, programın başlama tarihinden iki gün öncesine kadar katılımcılara yazılı olarak bildirir.


BAUSEM olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz. 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince ses ve görüntü kaydınız başta olmak üzere kişisel verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla eğitimlerimizi kayıt altına almamaktayız.
Giriş
(UFRS, Amaçları ve Türkiye’ye yansıması, vergi yasaları – muhasebe standartları ilişkisi)
Kavramsal / Genel Çerçeve
UMS 1
Finansal Tabloların Sunuluşu
UMS 7
Nakit Akış Tablosu
UFRS 15
Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
UMS 20
Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
UMS 2
Stoklar
UMS 41
Tarımsal Faaliyetler
UMS 16
Maddi Duran Varlıklar
UMS 23
Borçlanma Maliyetleri
UMS 40
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Sona Eren Faaliyetler
UMS 38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 36
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UFRS 16
Kiralamalar
UMS 37
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
UFRS 8
Faaliyet Bölümleri
UMS 8
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
UMS 10
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
FİNANSAL ARAÇLAR
UMS 32
Finansal Araçlar: Sunum
UFRS 9
Finansal Araçlar
UFRS 7
Finansal Araçlar: Açıklamalar
UFRS 11
Müşterek Anlaşmalar
UMS 28
İştiraklerdeki Yatırımlar
UFRS 10
Konsolide Finansal Tablolar
UFRS 3
İşletme Birleşmeleri
UMS 27
Konsolide ve Bireysel Tablolar
UMS 21
Kur Değişiminin Etkileri
UMS 19
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
UMS 12
Gelir Vergileri
Vergi Usul Kanunundan UFRS’ye Çevrim Örneği
Eğitim Tarihi 23/09/2023
Süresi 60 Saat / 5 Hafta
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 8.000 TL (KDV Dahil)
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler