Banner

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı (Uygulamalı)

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı (Uygulamalı)

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Sürekli gelişen dünyada yöneticiler için hızlı ve etkili kararlar verebilmek büyük önem arzeder. Yönetici Asistanı, yöneticisinin iş akışını iyi planlayan ve takip eden, gerektiğinde onun yerine düşünen kişidir. Üst düzey yönetici asistanlığı sertifika programı, bu alanda uzmanlık kazandırmayı ve etkin bir yönetimin parçası olmanız için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu program ile birlikte katılımcılar yönetici asistanlığı için gerekli profesyonel bilgi ve becerileri edinecek; bir yöneticinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak hareket kabiliyeti kazanacaktır.
Kimler İçin?
En az 2 yıllık yüksek okul mezunu ya da en az 2 yıllık sektör tecrübesi aranmaktadır.
Süre
42 saat / 4 haftaCumartesi 09.30 - 16.30Pazar 09.30 - 16.30
Neler Öğreneceksiniz?
1.Yönetici Asistanlığında Fark Yaratmak: Liderlik ve Organizasyon Becerileri2.Pozitif İlişki Geliştirmek: İletişim ve Çözüm Becerileri3.Zaman ve Stres Yönetimi İle Kişisel, Profesyonel, Manevi 4.Gelişim5.İyi, Daha İyi ve En İyi İçin Motivasyon Yaratmak6.Sesim Kimliğimdir: Güzel ve Etkili Konuşmak7.Bugünün Asistanı İçin Etkin Raporlama ve Başarılı Sunum Teknikleri8.Şirketin Yüzü Olmak: Protokol Kuralları, Kişisel İmaj ve Beden Dili
Belge
Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.Sertifika: Katılımcılara, en az %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
1.Yönetici Asistanlığı için Misyon ve Vizyon2.Yönetici Asistanlığına Genel Bakış3.Yönetici Asistanının Görev ve Sorumlulukları4.Başarı Yönelimi Yüksek ve Etkin Asistan Özellikleri5.Kişisel SWOT Analizi ile Farkındalık Geliştirme6.Sürekli Öğrenme Tanımı7.Öğrenme Yöntemleri – Kendi Öğrenme Yöntemini Keşfetme8.Eisenhower Modeli ile Zamanı Yönetmek9.Yöneticiyi Tanımak ve Uyumlu Çalışmak10.Yönetici Ajandasının Yönetimi11.İş Seyahatleri Organizasyon Adımları- Kusursuz Seyahat Planlamak
1.İletişim Tanımı ve Çeşitleri2.Kendine Farklı Bir Bakış: Johari Penceresi3.İletişim Dilleri ve Engelleri nelerdir? Nasıl Aşılır?4.Etkili Dinleme Seviyeleri - Nasıl Bir Dinleyicisiniz?5.Telefon ile İletişim Becerileri-Vaka Çalışmaları: Yaşanmış Örneklerin Tartışılması ve Çözümlenmesi6.Soru Çeşitleri ve İletişimde Etkili Sorular Sormak7.Ben Dili/Sen Dili8.Geri Bildirim Tanımı ve Önemi9.Davranış Stilleri ve Güvenli Davranış ile Farklılıkları Yönetmek10.Öfkenin Yarar-Zarar İlişkisi11.Öfke Kontrolü12.Sözlü Saldırganlarla Başa Çıkma Yolları13.Empati – Sempati – Apati14.Yöneticinizden Beklentilerinizin İfade Şekli15.İş Hayatındaki Zor Kişiliklerle İletişim Formülleri16.İkna Teknikleri ve Uygulamaları
1.Yönetici Asistanları Açısından Zamanın Önemi2.Zaman Yönetimi ve Zamanı Planlama3.Zamanı Etkin Kullanma Kılavuzu4.Etkin Zaman Yönetiminin Avantajları5.Zaman Tuzakları6.Önceliklerin Belirlenmesi: Pareto Analizi7.Zaman Yönetimi Matrisi8.Kendi Zaman Anlayışımızı Geliştirmek9.Stresin Tanımı ve Yönetici Asistanları Açısından Önemi10.Stresi Oluşturan Faktörler11.Stresin Etkileri ve Yönetimi12.A ve B Tipi Kişilik13.Yönetici Asistanları için Stres Yönetim Teknikleri14.Geleceği Canlandırma Uygulaması
1.Yönetici Asistanları için Farkındalık: Kendi Beyninin Mühendisi Olmak2.Olaylara Bakış Açımızı Değiştirmek: İnancın Gücü3.Olumlu Düşünmenin Büyüsünü Keşfetmek4.Özgüven Çalışması5.Rengini Keşfet: Kişilik Analizi6.Etki Alanı-İlgi Alanı7.SMART Hedef Koyarak Gelişme Adımları8.Öğrenen – Yargılayan Zihniyet9.İçe Dönük Konuşmanın 5 seviyesi10.Dışsal ve İçsel Güdülenme11.Motivasyon Teknikleri
1.Konuşma Heyecanını Yenmek2.Nefes ve Beden Egzersizleri ile Konuşmaya Hazırlık3.Nasıl Konuşuyoruz? (Uygulama)4.İtibar ve Sempati Yaratmak için Temel Diksiyon Çalışması5.Ünlü Harflerin Söylenişi6.Sesin Doğru Kullanımı, Yuvarlayıp Yutmadan Konuşmak: Artikülasyon7.Ses Kontrolü ve Doğru Nefes Tekniği8.Tonlama ve Vurgulama Alıştırmaları9.Konuşmada Durak Yapmanın Önemi10.Doğru Yazımın Önemi ve Konuşmaya Etkisi11.Metin Okuma Uygulamaları12.Doğaçlama Konuşma Egzersizleri
1.Raporlama Tanımı2.Rapor Türleri3.Rapor Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler4.Niçin Sunum ve Rapor Hazırlarız?5.Rapor ve Sunumlar Neden ve Ne Zaman İşe Yaramaz?6.Raporda Anlaşılırlık ve Kontrol Çizelgesi7.Raporun İçeriğini Oluşturma, Kapsanacak Konular ve Raporu Yazmak8.Yaratıcı Sunum Hazırlamak9.Zihinde Resim Yapmak: Zihin Haritaları10.Sunumda Ana Mesajın Önemi: Amaç + Yarar İlkesi11.Sunumda Görsellik Kuralları12.Etkili Sunumlar için Dikkati Koruma ve Aktarış Teknikleri13.Zor Dinleyicileri Kazanmak
1.Geçmişten Günümüze Protokol2.Nezaket ve Görgü Kavramları3.Kamusal ve Sosyal Alanda Davranış Kuralları4.İş Hayatında Protokol5.Karşılama Kuralları6.Selamlaşma Kuralları7.Tanışma-Tanıştırma Kuralları8.Toplantı Hazırlığı ve Toplantı Kuralları9.Toplantı Masası Protokol Düzenleri10.Konferans Protokol Düzenleri11.Telefon ile Konuşma Kuralları12.Duruş ve Oturuş Kuralları13.Araç Makam Protokolü14.Törenlerde Sunuş ve Takdim15.Resmi ve Resmi Olmayan İş Yemeklerinde Sofra Düzeni16.İş Mektubu Şekilleri17.Mektup ve e-Posta Yazımında Uyulması Gereken Kurallar18.Dosyalama Terminolojisi, Dosyalama Sistemleri ve Etkili Dosyalama için Kurallar19.Yönetici Asistanları için Kişisel İmaj20.Resmi, Yarı Resmi ve Serbest Giyim Farkları ve Örnekleri21.İş Yaşamında Beden Dilinin Önemi
Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
Eğitim Tarihi / Süresi 27/06/2020 - 42 Saat
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 1.298 TL (KDV Dahil)

Eğitim kayıtları 24/06/2020 tarihinde kapanmıştır.

veya

Kurumsal Talep Et Kurumsal Talep Et
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler