Banner

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı (Uygulamalı)

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı (Uygulamalı)

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Course Content
Sürekli gelişen dünyada yöneticiler için hızlı ve etkili kararlar verebilmek büyük önem arzeder. Yönetici Asistanı, yöneticisinin iş akışını iyi planlayan ve takip eden, gerektiğinde onun yerine düşünen kişidir. Üst düzey yönetici asistanlığı sertifika programı, bu alanda uzmanlık kazandırmayı ve etkin bir yönetimin parçası olmanız için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu program ile birlikte katılımcılar yönetici asistanlığı için gerekli profesyonel bilgi ve becerileri edinecek; bir yöneticinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak hareket kabiliyeti kazanacaktır.
For Who?
En az 2 yıllık yüksek okul mezunu ya da en az 2 yıllık sektör tecrübesi aranmaktadır.
Course Duration
42 saat / 4 hafta
Cumartesi 09.30 - 16.30
Pazar 09.30 - 16.30
Course Content
. Yönetici Asistanlığında Fark Yaratmak: Liderlik ve Organizasyon Becerileri
. Pozitif İlişki Geliştirmek: İletişim ve Çözüm Becerileri
. Zaman ve Stres Yönetimi İle Kişisel, Profesyonel, Manevi
. Gelişim
. İyi, Daha İyi ve En İyi İçin Motivasyon Yaratmak
. Sesim Kimliğimdir: Güzel ve Etkili Konuşmak
. Bugünün Asistanı İçin Etkin Raporlama ve Başarılı Sunum Teknikleri
. Şirketin Yüzü Olmak: Protokol Kuralları, Kişisel İmaj ve Beden Dili
Document
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme veya çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.

ÖNEMLİ NOT
Eğitimin planlanan tarihte başlaması için gerekli asgari katılımcı sayısını belirleme yetkisi BAUSEM’de olup;
BAUSEM katılımcı yetersizliği nedeniyle eğitimleri iptal etme ve/ya ileri bir tarihe erteleme hak ve yetkisine sahiptir.
BAUSEM erteleme ve iptal kararını, programın başlama tarihinden iki gün öncesine kadar katılımcılara yazılı olarak bildirir.
•Yönetici Asistanlığına Genel Bakış: Tanım, Misyon ve Vizyon
•Başarı Yönelimi ve Temsil Yeteneği Yüksek Proaktif Asistanın Özellikleri
•Kişisel SWOT Analizi ile Farkındalık Geliştirme
•Yönetici ile Etkin İletişim Kurmak
oYöneticiyi Tanımak ve Uygun Çalışma Davranışı Geliştirmek
oYöneticinizden Beklentilerinizin İfade Şekli
oYöneticinin Tüm Gündemini Takip Etme ve Yönetme
oYöneticinizi Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz? (Uygulama)
•Davranış Stilleri ve Güvenli Davranış ile Farklılıkları Yönetmek
•Kontrollü ve Duyarlı Asistanlık-Yönetici Asistanın Liderlik Becerileri
•Konfor Alanından Çıkmak
•Sürekli Öğrenme, Öğrenme Yöntemleri – Kendi Öğrenme Yöntemini Keşfetme
•İletişimde Olumlu İfadenin Gücü: Olumsuz İfadeler Çöpe (Uygulama)
•Eisenhower Modeli ile Doğru Planlama Yapmak
•4 Temel Asistanlık Becerisi – (Uygulama)
oYönetici Ajandasının Yönetimi
oZiyaretçi Karşılama, Ağırlama Organizasyonu
oToplantı Planlamak: Toplantıya Aktif katılım ve Not Tutma Teknikleri
oİş Seyahatleri Organizasyon Adımları- Kusursuz Seyahat Planlamak
•İletişim Tanımı ve Çeşitleri
•Kendine Farklı Bir Bakış: Johari Penceresi (Uygulama)
•İletişim Dilleri ve Engelleri nelerdir? Nasıl aşılır?
•Etkili Dinleme Seviyeleri - Nasıl Bir Dinleyicisiniz?
•Soru Çeşitleri ve İletişimde Etkili Sorular Sormak
•Ben Dili/Sen Dili
•Geri Bildirim Tanımı ve Önemi
•Öfkenin Yarar-Zarar İlişkisi
•Öfke Kontrolü
•Sözlü Saldırganlarla Başa Çıkma Yolları
•Empati – Sempati – Apati
•Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri
•Hayır Diyebilmek için İpuçları
•Telefon ile İletişim Becerileri (Uygulama)
•Vaka Çalışmaları: Yaşanmış örneklerin tartışılması ve çözümlenmesi
•Yönetici Asistanları Açısından Zamanın Önemi
•Zaman Yönetimi ve Zamanı Planlama
•Zamanı Etkin Kullanma Kılavuzu: Etkin Zaman Yönetiminin Avantajları
•Zaman Tuzakları
•Önceliklerin Belirlenmesi: Pareto Analizi
•Öğrenen ve Yargılayan Zihniyet
•Zaman Yönetimi Matrisi
•Kendi Zaman Anlayışımızı Geliştirmek
•Stresin Tanımı ve Yönetici Asistanları Açısından Önemi
•Stresi Oluşturan Faktörler
•A ve B Tipi Kişilik
•Yönetici Asistanları için Stres Yönetim Teknikleri
•Geleceği Canlandırma Uygulaması
•Motivasyon nedir? Bizi neler motive eder?
•Dışsal ve İçsel Güdülenme Kontrol Çekirdeği (Uygulama)
•Özgüven Çalışması
•Rengini Keşfet: Kişilik Analizi
•Etki Alanı-İlgi Alanı
•SMART Hedef Koyarak Gelişme Adımları
•Öğrenen – Yargılayan Zihniyet
•Olaylara Bakış Açımızı Değiştirmek: Olumlu Düşünmenin Büyüsünü Keşfetmek
•Motivasyon Teknikleri
•Konuşma Heyecanını Yenmek
•Nefes ve Beden Egzersizleri ile Konuşmaya Hazırlık
•Ses Kontrolü ve Doğru Nefes Tekniği
•Sesin Doğru Kullanımı, Yuvarlayıp Yutmadan Konuşmak: Artikülasyon
•Nasıl Konuşuyoruz? (Uygulama)
•Doğru Yazımın Önemi ve Konuşmaya Etkisi
•İtibar ve Sempati Yaratmak için Temel Diksiyon Çalışması (Uygulama)
oÜnlü Harflerin Diksiyon Etkisi
oTonlama ve Vurgulama Alıştırmaları
•Konuşmada Durak Yapmanın Önemi
oMetin Okuma Çalışması
•Doğaçlama Konuşma Egzersizleri
•Raporlama Tanımı
•Rapor Türleri
•Rapor Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
•Niçin Sunum ve Rapor Hazırlarız?
•Rapor ve Sunumlar Neden ve Ne Zaman İşe Yaramaz?
•Raporda Anlaşılırlık ve Kontrol Çizelgesi
•Raporun İçeriğini Oluşturma, Kapsanacak Konular ve Raporu Yazmak
•12 Temel İkna Tekniği
•Zihinde Resim Yapmak: Zihin Haritaları
•Yaratıcı Sunum Hazırlamak: Kural, Teknik ve İpuçları
•Sunumda Ana Mesajın Önemi: Amaç+Yarar İlkesi
•Sunumda Görsellik Kuralları
•Etkili Sunumlar için Dikkati Koruma ve Aktarış Teknikleri
•Zor Dinleyicileri Kazanmak
•Geçmişten Günümüze Protokol
•Nezaket ve Görgü Kavramları
•Kamusal ve Sosyal Alanda Davranış Kuralları
•İş Yaşamında Protokol
oKarşılama Kuralları
oSelamlaşma Kuralları
oTanışma-Tanıştırma Kuralları
oToplantı Hazırlığı ve Toplantı Kuralları
oToplantı Masası Protokol Düzenleri
oKonferans Protokol Düzenleri
oTelefon ile Konuşma Kuralları
oDuruş ve Oturuş Kuralları
oAraç Makam Protokolü
oTörenlerde Sunuş ve Takdim
oResmi ve Resmi Olmayan İş Yemeklerinde Sofra Düzeni
oResmi Yazışma Şekilleri ve Resmi Yazışma Protokol Kuralları
oe-Posta Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hitap ve Saygı İfadeleri
•Kişisel Mektup Yazımı için İpuçları ve Örnekler
•Dosyalama Sistemleri ve Etkili Dosyalama için Kurallar
•İş Yaşamında Beden Dilinin Önemi
•Olumlu İlk İzlenim için İpuçları
•Beden Dili Hareketleri ve Anlamları
•İletişimde Mesafe Tablosu
•Yönetici Asistanları için Kişisel İmaj
oResmi, Yarı Resmi ve Serbest Giyim Farkları ve Örnekleri
oSektörlere Göre Giyim
oYönetici Asistanları İmaj Kırıcılar
oGüçlü İmaj için Renklerin Kullanımı
Course Date 23/09/2023
Course Duration 42 Saat / 3,5 Hafta
Location BAUSEM Online
Course Price 4.500 TL (VAT Included)
Get Information
Değerlendirme Anketine Katıl.
Related Courses