Düşünürlerle Yaratıcılığın Sırları
PROGRAM
DETAYLARI

14/03/2020
18 Saat
BAU Beşiktaş
1,250 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ

Program kapsamında katılımcılar, her hafta bir yazarın/düşünürün belleğinde gezinecek; onun düşünce dünyasını, kitaplarını ve hayatı algılayış biçimini keşfedecek. Düşünürün/yazarın, fikir sahasından ilhamlar alarak, modern zamanlardaki kavramlara, yönetime, liderliğe, yaratıcılığa uyarlanabilecek ipuçları bulacak.

KİMLER İÇİN?

Disiplinler arası olmanın değerini anlamış, entelektüel sermayeye yatırım yapan, düşünen, öğrenen, sorgulayan her birey ve girişimci içindir. 

SÜRE

18 Saat / 6 hafta

Cumartesi / 11.00 - 14.00

PROGRAM ÜCRETİ

1.250 TL Peşin - 1.375 TL 4 Taksit

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Bu programda; katılımcılar, Sabahattin Ali, Friedrich Nietzsche, Attilâ İlhan, Platon/Aristoteles ve Stefan Zweıg’ın düşünce dünyasını keşfedecek, kavramları yeniden yorumlayacak ve düşünürlerin/yazarların yaratıcılığa bakışının inceliklerini kavrayacaktır.

BELGE

Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.

Detaylı Eğitim İçeriği

Sabahattin Ali
Hayatı, dünyayı algılayışı, Kürk Mantolu Madonna çözümlemesi.

Friedrich Nietzsche
Felsefesi, insana bakışı ve Putların Alacakaranlığı kitabındaki aforizmalar.

Attilâ İlhan
Yaratıcılığa dair ipuçları, Paris günleri ve şiir hikâyeleri.

Platon – Aristoteles
Felsefe tarihindeki derin ayrışma, Platon ve Aristoteles’in hayatı ve insanı algılayışları, hayat amacı nedir sorusunun cevabı.

Stefan Zweıg
Satranç kitabının çözümlemesi, yazarın hayata ve yaratıcılığa bakışı.

Proje Sunumu
Kendi yazarını/düşünürünü bulup, fark yaratan bir düşünceyi, algıyı ortaya koymak.

BAU Beşiktaş |

1,250 TL
KDV Dahil


İlginizi çekebilir ...