Eğitim Uzmanlığı
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ 

Eğitim  ve Gelişim faaliyetleri dünyada ve Türkiye’de kurumların en önemli İK gündemlerinden biri haline geliyor. Giderek artan kurumsal akademiler ve yapılan eğitim yatırımları da bunun bir göstergesi.

Kurumlarda eğitim ve gelişimi bilimsel ve titiz bir metodla sürdürmek belki de bu işin en zor yanı. Çalışanlara verilen eğitimlerin, iş sonuçlarını ve davranışları değiştirmesi eğitimin en büyük vaadidir. Peki yapılan eğitimler bu vaadimize istediğimiz ölçüde hizmet ediyor mu?

Bu programın amacı da, İK ve Eğitim Gelişim profesyonellerine, kurumlarına değer katacak, insanların davranışlarını, yetkinliklerini ve kurumun iş sonuçlarını etkileyecek bir eğitim yönetimi sergileyecek donanımı katılımcılara kazandırmak.

Bu program katılacak olan eğitim gelişim ve İK Profesyonelleri, gerek kurumun eğitim gelişim sistemlerini , değer katacak bir şekilde yeniden yapılandırabilecekler, gerekse de dönemsel olarak gerçekleştirdikleri eğitimleri ihtiyaca yönelik ve kurumlarına özel olarak yapılandırabileceklerdir.

Bütüncül bir yapıyla, kurumsal hayattaki  eğitim gelişime dair tüm kritik bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmanızı vaad eden bu program, eğitimler dışında ödevler ve atölye çalışmaları ile desteklenmektedir.

 

KİMLER İÇİN? 

Bu programa kurumsal akademi  çalışanları,  İnsan Kaynakları ve Eğitim bölümleri uzmanları ile eğitim tasarım ve aktarım süreçlerinde görev alan tüm profesyoneller katılabilir. Ayrıca kurumlara eğitim gelişim hizmeti veren danışman firmalar çalışanları da programa başvurabilirler.

 

SÜRE

84 saat / 6 hafta

Cumartesi / 9:30 - 17:30

Pazar / 9:30 - 17:30

 

PROGRAM ÜCRETİ

3.250 TL Peşin - 3.575 TL 9 Taksit

 

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ? 

Uçtan uca eğitim uzmanlığı kazandırmayı hedefleyen bu programın sonunda katılımcılar, stratejik eğitim uzmanlığının ne olduğunu , danışman şapkası ile etkili eğitim ve gelişim ihtiyaç analizi yapabilmeyi, talep ve ihtiyacı ayrıştırabilmeyi, eğitim tasarımının inceliklerini, etkin ölçme metodolojileri oluşturarak eğitim gelişim çözümlerinin katkısını ölçebilmeyi, yetenek ve yetkinliklerin tanımını ve nasıl geliştirilebileceğini, eğitimde etkin planlama ve proje yönetiminin nasıl olması gerektiğini ve teknolojik gelişmelerin ışığında güncel eğitim kanalları ve yöntemlerinin neler olduğunu öğrenecek ve atölye çalışmaları ile uygulama fırsatına sahip olacaklardır.

   

KAZANIMLAR

Program Hedefleri:

· Eğitim profesyoneli yetkinliklerinin ve stratejik gelişim danışmanlığının tanımlanması ve içselleştirilmesi

· Eğitim sistemleri ve eğitim yönetimi süreçlerinin öğrenilmesi

· Yetenek geliştirme  ve yetişkin öğrenme prensiplerinin kazanılması

· Gelişim ihtiyacı analizi , eğitim tasarımı ile ölçme değerlendirme tekniklerinin edinilmesi

Program Formatı:

Her ders 7 saat sürecek olup, program 14 ders; toplam 6 haftada tamamlanacaktır. Dersler eğitim gelişim literatüründe yer alan tanım ve kavramlarının aktarılmasının ardından , kurumsal pratik uygulama örnekleri üzerinden ilerleyecektir.  Programın 6. Haftasında yer alan son iki ders, eğitim uygulama atölye çalışmasına ayrılmıştır. Bu uygulama atölye çalışmasında her bir katılımcıdan 5 hafta öğrendiği bilgiler ışığında bir  eğitim departmanı kurma yol haritası cıkartması beklenecek ve kendi eğitimlerini fırsatını bulacaklardır.

Program Materyalleri:

 

Eğitim Slayt Kitapçığı

 

 

DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Program sonunda yapılan proje/vaka bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika verilir.

Konu

Detaylar

Eğitmen

Ders Notu /Ödev

Stratejik Ortak Olarak Eğitim Gelişim Profesyoneli ve Yetişkin Eğitim’ine Giriş

*Kurumsal eğitim gelişimin önemi konusunda farkındalık

*Eğitim departmanlarının Kurum içi konumlandırılmaları ve IK ile olan entegrasyonu

*Kurumsal stratejilere  katkı konusunda farkındalık

*Eğitim Uzmanlığı temel danşmanlık becerileri

 

Ezgi Kadıoğlu Yangın

Eğitim Slaytları / ASTD Rapor Sonuçları / Mesleki Gelişim Hedefleri Çalışması Ödevi

Kurumlarda Yetkinlik ve Yetenek Gelişimi

*Yetenek,yetkinlik ve potansiyel kavramları

*Organizasyonel Kabiliyetler ve yetenek gelişiminin önemi

*Yetenek Gelişim Araçları

*Yeteneklerin gelişimine uygun bir kurum iklimi için eğitim departmanının rolleri

*Entegre yetenek yönetimi farkındalığı

*Kişisel gelişim planı hazırlayabilmek

*Grup çalışması: Bireysel Gelişim Planı Hazırlama

 

 

Ezgi Kadıoğlu Yangın

Eğitim Slaytları

Eğitim Yönetiminin Temel Fonksiyonları  ve Kurumsal Akademilere Giriş

*Eğitim Departmanlarından Kurumsal Akademilere Geçiş

*Grup Çalışması: Bir eğitim departmanı kurmak

*Eğitim ve gelişimin döngüsü

*Analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme

*Eğitim planlama ve organizasyon

*Eğitim bütçesi ve yıllık eğitim planları

*Dönemsel İhtiyaç Analizlerine Giriş

*Yıllık İhtiyaç Analizlerine Giriş

*Hedef olmadan eğitim olmaz

*Tasarım stratejisi oluşturma

*Kuruma özgü içerik üretimi

*Eğitim Tedarikçileriyle çalışma

*Eğitim uygulama süreçleri

*İletişim ve Lansman

*Kaynak kullanımı

-Salon tipleri

-Doğru bütçe yönetimi

*Ölçme Değerlendirmeye Giriş

*Eğitim sistem altyapısının bileşenleri

 

Erkan Dündar

Eğitim Slaytları

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planı Oluşturma

*Eğitim İhtiyaç analizi tekniklerini kavramak

*İhtiyaç analizi paydaşlarını tanımlayabilmek

*Talep ve ihtyaç ayrımını yapabilmek

Cenk Sandıkçı

Eğitim slaytları

 

İhtiyaç analizi görüşme formları ve İhtiyaç Analizi Ödevi

Eğitim Tasarımı ve Öğretim Metod ve Araçları

* Eğitimde tasarımın önemi

*Yetişkin öğrenme prensiplerine uygun tasarım anlayışı

Hedeflere hizmet eden tasarım anlayışı

*Farklı tasarım modelleri

*İçerik Geliştirme ve Konu Uzmanları İle çalışma

*Hedeflere uygun tasarım modelini seçmek

*Farklı öğrenme metodları yaratma süreci

*Program tasarımı ve haritası oluşturmak

*Eğitim materyalleri ve geliştirme

*Eğitim materyallerinde standartların önemi

*Eğitim materyal türleri

*Pilot uygulamalar ve tasarımda iyileştirmeler

 

Erkan Dündar

Eğitim Slaytlar

Eğitim Projelerinin Hayata Geçirilmesi

*Eğitim ihtiyaçları karşısında yol haritası çıkartmak

*Analiz, Tasarım ve Uygulama ve Lansman adımları

*Eğitim projelerinde rol dağılımları ve tedarikçi seçimi

*Projelerde bizler ne kadar işin içinde olmalıyız?

*Eğitim gelişim süreçlerindeki projelerden örnekler:

-Mentorluk sistemi projeleri

-Oryantasyon tasarım projeleri

-İç eğitmenlik sistemi projeleri

-Liderlik Gelişim Programı Projeleri

-Mesleki Gelişim Program Projeleri

 

Erkan Dündar

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

*Ölçme ve değerlendirmeye etki eden faktörler.

 

*Neyi ölçüyoruz?

 

*Ölçme Değerlendirmede Farklı Modeller

 

* Ölçme ve değerlendirme  planının ve değerlendirme araçlarının tasarlanması

 

* Öğretim hedefleriyle performans ilişkisinin kurulmasının sağlanması

 

*Kirkpatrick Ölçme yaklaşımı

 

*ROI Örnekleri

Hasan Acar

Eğitim Slaytları

Eğiticinin eğitimi / Anlatma Öğret

*Eğitmenin eğitimdeki önemi

*Eğitim uzmanının eğitmen seçmedeki kriterleri.

*İyi eğitmenliğin temelleri

*Katılımcıyı dahil etmek

*Sınıf içinde dinamik eğitim

*Eğitim uzmanı eğitim verirse?

*Platform Becerileri

*Katılımcıları yönetmek

*Sınıf Coğrafyasının kullanımı

*Beden ve Ses  kullanımı

*Bütünlüklü Öğretim

*Açılış ve kapanışlar

Erkan Dündar

Eğitim Slaytları

Alternatif Eğitim Kanalları & Eğitim Teknolojileri

*Dijital Eğitim yöntemlerinin neler olduğunu ve uygulama alanlarını kavramak

*Dijital Eğitim Dünyasının Temel Kavram ve Parametrelerinin ayrımına varabilmek

*Dijital Eğitim Üretim Aşamaları öğrenmek ve uygulamak

*Dijital Eğitime Dönüştürülebilir içerikleri belirleyebilmek

Emre Güleçoğlu

Eğitim Slaytları /

Örnek Uygulamalar ve kıyaslamalarının paylaşılması ve BAU Eğitim teknolojileri örneklerinin incelenmesi.

(Galata Kampüsü)

Eğitim Uygulama Atölyesi

 

*Eğitim departmanı kurma yol haritasını cıkartma yetkinliğinin kazanılması 

Erkan Dündar

Atölye çalışmasında her bir katılımcı eğitmen süpervizörlüğünde iki uygulama çalışması gerçekleştirecek ve eğitmen ile diğer katılımcılardan yetkinlik seviyesine ilişin geribildirim alacaktır.

Eğitim Uygulama Atölyesi

 

*Eğitim tasarımı uygulaması ile tasarım yetkinliğinin geliştirilmesi

Danışmanlar

Atölye çalışmasında her bir katılımcı eğitmen süpervizörlüğünde iki uygulama çalışması gerçekleştirecek ve eğitmen ile diğer katılımcılardan yetkinlik seviyesine ilişin geribildirim alacaktır.


İlginizi çekebilir ...