Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Bireysel Eğitim Başvurusu
4,425 TL (KDV Dahil)
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Kurumsal Eğitim Talebi
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı - 13/04/2019 1.Oturum Anketi
Eğitim Öncesi
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Eğitim Anında
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Anket Sonucu
Değerlendirmeleriniz Başarıyla İletildi.
Sertifikalarım başlığı altından belgenize erişim sağlayabilirsiniz.
Kapat
Eğitim İçeriği
Engellilerin eğitim, sosyal ve iş hayatına katılımında devamlılık ve verimliliğini olumsuz etkileyen en önemli sebeplerin başında sağlamcı yaklaşımın ortaya koyduğu önyargı, mobbing ve ayrımcılık gelmektedir. Tüm bunlar toplumun hemen hemen her kesiminde gördüğümüz engelliler hakkında yetersiz ve yanlış bilgilere dayanmaktadır. Engellilerin birey olarak kabul görülmemesi, eşitlik çerçevesinde hayata katılımlarını olumsuz etkilemektedir.

Engellilerin hayatın her alanında erişilebilir ve kapsayıcı politikaların benimsenmesini sağlayarak katılımını sağlamak, toplumun tüm kesimlerinde önyargı ve ayrımcılığın ortadan kalktığı profesyonel yaklaşımın içselleştirilmesini sağlayan “ENGELLİLERLE İLETİŞİM” eğitimi katılanların çevreleriyle de deneyimlerini paylaşmalarını sağlayarak değişim, dönüşüm ve kalıcı değer ile sosyal etki yaratmaktır
Kimler İçin?
Öğrenciler, akademisyenler. Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar. Özel sektörde çalışan yönetici ve çalışanlar. Sağlık sektöründe çalışanlar. Belediye gibi yerel yönetimlerde çalışanlar. Sporcu ve sanatçılar. Engellilerle iletişim becerisi ile farkındalık kazanmak isteyenler ve kişisel gelişimde yepyeni bir pencere açmak isteyenler gibi herkes katılabilir. Engellilerle İletişim Eğitimleri istenirse e-eğitim olarak da her firmaya ve sektörüne özel dinamikler göz önüne alınarak (banka, hastane, eğitim, üniversite, yerel yönetimler, çağrı merkezi vb. gibi) hazırlanabilmektedir.
Neler Öğreneceksiniz?
Engellilik ve Engelli Kavramı, Engellilik Hakkında Kendimizi Sınama, 360 Derece Metaforu, Kişisel ve Toplumsal Engelli Algısı, Sağlamcı Yaklaşım, Engelli Hakları, Önyargılarla Başa Çıkma, Engelliliğin Yaşamsal Dinamikleri, Empati (Eşduyum), Toplumsal Domino Etkisi, Güçlü İletişim Becerileri, Engel Gruplarıyla Doğru İletişim Metotları ve İz Açma, Etkileşimde Altın Kurallar, Engellilerin Beklentileri ve Başarılı Rol Modeller.
Kazanımlar
Eğitime katılanların aldığı engellilerle doğru iletişim metotları eğitimi ile farkındalık oluşacak. Engellilere karşı önyargı, mobbing ve ayrımcılığı ortadan kaldırılmasını sağlayacak. Toplumsal alt yapı ve kapasitenin oluşturulduğu ve yanlış davranış içinde olanları fark edenlerin uyardığı ya da aldıkları eğitimle bilinçlendirdikleri görülecektir. Eğitim sonrası engellilerin bu sayede birey olarak kabul görüldüğü iş ve sosyal yaşam içinde özgüven gibi önemli toplumsallaşma boyutundaki faaliyetlere temel oluşturacak bir altyapı ve kapasite kazandıracak. Eğitim engellilikle ilgili katılımcılarda pozitif boyutta değişim ve gelişim görünürlüğü kalıcı değerlere dönüşür.

Eğitim alan her bireyin bu ister yönetici ister çalışan olsun beraber yaşama refleksi geliştiremediği engellilere karşı davranış ve tutumlarında eksikleri görme ve bunları hızla geliştirme ve uygulamaya geçirme değişimi gösterecektir. Her engel grubuna göre değişen iletişim standartlarını öğrenme ve bunu günlük yaşam pratiğinde uygulayabilecektir. Engelliliğin bir hastalık değil bir farklılık olduğu katılımcılarda etkin olarak görülecektir.

Önyargı, ayrımcılık ve mobbing durumu ile engellilerin karşılaşma oranının az olduğu eskiye oranla da gözle görülmediği, engellilerin sosyal hayat katılımında artış sağlanacak.

Kamu hizmetlerinden yararlanmak isteyen engelliler ve ailelerinin örneğin belediye otobüsüne bindiğinde şoför ve ilgililerin engelli kişinin talebi karşısında nasıl destek ya da yardımcı olacağını profesyonelce iletişim kurarak sağladığını, sağlık personelinin engelli ve yaşlılarla doğru etkileşim ve iletişim kurduğunu, engellinin toplumun birçok alanında kendi başına duyarlı ve bilinçli kamu çalışanları sayesinde özgürce, önyargısız, ötekileşmeden ve ayrımcılığa uğramadan gerektiğinde pozitif ayrımcılıkla kendi işlerini de kolaylıkla yapabildikleri sağlanacaktır. Engellilerle doğru iletişim ve etkileşimin devamlılığını sağlamak ve eğitim alanların bunu içselleştirmeleri ve çevrelerine eğitimi doğru aktarmaları için kendilerine rehber olacak basılı eğitim materyali olan “ENGELLİLERLE İLETİŞİM” rehber kitabı dağıtılarak toplumsal refleks arttırılacaktır. Ayrıca daha önce engelli algısı olmayanların sokakta, hastanede, okulda ve tüm kamusal alanda engellilerin farkına vararak daha bilinçli ve daha duyarlı etkileşim örneklerinin artması ile kamuoyu oluşturulacak.

İl ve ilçelerde engellilerin sosyal hayata katılımının arttığı ve engellilere sunulan kamusal hizmetlerden yararlanan engelli sayısının daha da artması sağlanacaktır.
Engellilerin yer aldığı tüm platformlarda engelli ya da engelsiz tüm bireylerin birbirinin mevcut gerçeklerinin kabul görmesi ile sağlıklı iletişim alışkanlığı yaşam biçimine dönüşmesi sağlanacak. Sosyal sorumluluk bilinci içinde farkındalık dolu duyarlılık örneklerinin toplumda arttığı da gözlenecektir.

Medya, sosyal medya gibi kitle iletişim araçları ile engellilerle doğru iletişimin önemi ve yaygınlaşması, engellilere uygun yaklaşım biçimleri, engellinin eğitim, iş ve sosyal yaşamda devamlılık ve verimliliğinin artması sağlanacaktır.

Yukarıda saydığımız özel hedefler eğitim sonrası kurum ve kuruluşlarda sürdürülebilirlik ve ölçülebilirlik esası ile kalıcı değere dönüştüğü görülmektedir.
Belge
Program sonunda %100 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.
Şu an takvimlendirilmiş bir eğitim bulunmamaktadır. Buraya tıklayarak eğitime ön başvuru yapabilirsiniz.
Bilgi Almak İstiyorum
İlginizi Çekebilecek Eğitimler