HR Business Partner (İnsan Kaynakları İş Ortaklığı)
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu programın amacı  kurumlardaki insan kaynakları  çalışanlarına,  operasyonel İK’dan stratejik iş ortağı olma konusunda ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktadır.

Günümüzde İnsan Kaynakları fonksiyonları hiç olmadığı kadar iş başarısında ve şirket stratejilerinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Şirket üst yönetimleri  artık, şirkete değer katan, şirketin geleceğini bugünden hazırlamaya liderlik eden ve şirket iş stratejilerine insan kaynağı boyutunda liderlik yapan insan kaynağı profesyonelleri istemektedirler.   Çünkü iş hayatındaki artan rekabet ortamında  artık operasyonel İK’cı olmak,   hatta standart İK sistemlerini kuran projeci İK’cılar olmak bile  ihtiyaçlara yeterli yanıtı verememektedir.

İK İş Ortaklığı (HR Business Partnership) kavramı tam da bu ihtiyaçtan doğmuş ve giderek iş dünyasında yerini alan bir kavram haline gelmiştir .  Modern bir iş ortağı gibi davranan ve şirket stratejisine uygun İK stratejilerine liderlik yapan bir İK’cı olmak,  yeni  bir takım tutum ve becerileri gerekli kılmaktadır.

Bausem İK İş Ortaklığı Sertifikasyon Programı, katılımcılarına  modern İK yetkinliklerini kazandırırken aynı zamanda stratejik iş ortaklığını destekleyecek kritik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu programı tamamlayan katılımcılar,   mevcut işlerini stratejik boyutlara taşıyabilecek,  şirketlerin İK departmanlarının yeniden yapılanmasında rol oynayabileceklerdir.  Ayrıca İK alanına geçmek ve bu kariyerlerini bu alanda ilerletmek isteyenler de bu program sayesinde edindikleri yetkinlikler ile İK departmanlarında iş başlama konusunda önemli bir avantaj sağlamış olacaklardır.

KİMLER İÇİN?

Bu programa şu kişilerin katılması tavsiye edilir:

  • Şirketlerin İK ve personel özlük işlerinde çalışan profesyoneller
  • Kariyerlerini İnsan Kaynakları alanında ilerletmek isteyen kişiler
  • İK departmanları kurma veya yeniden yapılandırma görevi üstlenen profesyoneller.
  • İK ve Eğitim Danışmanları
  • Şirket sahipleri ve üst düzey yöneticiler
  • Üniversitelerde İK Yüksek Lisansı yapan fakat pratik uygulamaları görmek isteyenler
  • İleride İK sorumluluğu alması planlanan yöneticiler

SÜRE

84 saat / 7 hafta

Cumartesi / 9:30 - 16:30

Pazar / 9:30 - 16:30

PROGRAM ÜCRETİ

4.000 TL Peşin - 4.400 TL 9 Taksit

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ? 

GÜVENLİR BİR İK İŞ ORTAĞI OLMAK: Güvenilir bir İK yöneticisi ve İK İş Ortağı olmak hem organizasyonun önceliklerini iyi tanımlayabilir hem de bireylerin ihtiyaçlarını bu önceliklerle dengeleyebilir. TBS İK İş Ortaklığı Programında kazanacağınız yetkinlikler ve beceriler sizi İnsan Kaynağı konusunda şirket içindeki kabul edilmiş bir lider haline getirebilecektir.

ENTEGRE İNSAN KAYNAKLARI YAPILARINI KURGULAYABİLMEK: Modern İnsan Kaynakları yönetimi ,   birbirinden bağımsız sistemler olarak değil, doğrudan iş stratejilerine hizalanmış ve birbirine entegre sistemler şeklinde kurgulanmak zorunda.  Bu programda İK yönetimine Entegre yetenek ve İK sistemleri bakış açısıyla ele alacaksınız. Ve şirketlerinizin İK yapılarını hem iş stratejilerine hem de birbirine entegre bir yapıda kurgulayabileceksiniz.  

STRATEJİK İK YÖNETİCİSİ  ve İŞ ORTAĞI OLMAK: K dünyasında en çok dile getirilen kavram stratejik İK yönetimidir.   Bunun yolu da İK olarak şirket stratejisine ortak olmaktan geçer. Aksi taktirde sadece şirketin İK operasyonlarına ortaklık yapmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu program sayesinde  şirketinizin stratejilerine ortak olabilecek, şirket stratejilerini etkili şekilde destekleyecek İK stratejileri ve İK uygulamalarına liderlik  edebileceksiniz.  

KAZANIMLAR

Program Hedefleri:

·         İK profesyonelinin iyi bir İK İş Ortağı olmak için  ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazandırmak

·         Stratejik bakış açısı ile İK’nın şirket içindeki rolünü verimli hale getirecek yaklaşımları öğrenmek

·         İK iş ortaklığı kavramını öğrenmek

·         İK uygulamalarına katkı sağlayacak yöntemleri öğrenmek

 

Program Formatı:

Her ders 6 saat sürecek olup, program toplam 14 haftada tamamlanacaktır. Derslerde İK ile ilgili dünya ve Türkiye uygulamaları aktarılacaktır. Ödevler, vaka çalışmaları,video ve rol oyunlarıyla desteklenerek gerçek hayata uygun bir program sunulacaktır.

 

 

Program Materyalleri:

Dave Ulrich İK Yetkinlikleri kapsamındaki makaleler.

Program Slaytları

 

 

EĞİTİM TAKVİMİ

Hafta

Konu

Detaylar

Eğitmen

Ders Notu

Ödev

1

Stratejik İK Yönetimi

 

 

İş stratejileri ve İk’nın Stratejik Rolü

Stratejik Pozisyonlama

İK’nın Stratejik Yol Haritası

Stratejik Bakış Açısının Geliştirilmesi

Erkan Dündar

Sunum

Vaka Çalışmaları

Operasyonel İK’dan Stratejik İK’ya nasıl geçilir?-Araştırma

1

İK İş Ortağı Olmak

 

Geleneksel İK ve İK İŞ Ortaklığı Karşılaştırması

İK İş Ortaklığı ve Yönetim İlişkisi

İK İş Ortaklığı İK Fonksiyonları İlişkisi

Şirket Kültürü ve İK İş Ortaklığı

Arzugül Nalcıoğlu

 

Sunum

Duruma Dayalı Vaka çalışmaları

İK İş Ortaklığı sistemi kurulması Proje Çalışması

2

Entegre Yetenek Yönetimi ve Yetenek Gelişimi

 

Entegre Yetenek Yönetim Sistemi Araçları

Yetenek, Yetkinlik, Performans ve Potansiyel

Kariyer Planlama süreçleri

Yetenek Gelişim Araçları

Erkan Dündar

Sunum

Vaka Çalışmaları

Entegre Yetenek Yönetimi Araçları üzerine araştırma

2

Yetenek Kazanımı

 

Yetenek Kazanım Metodları

İşe Alım Stratejisini kurmak, oturtmak

Mehmet Erkan Aydın

Sunum

Uygulama

İşe Alım Stratejisi Oluşturma

3

Toplam Ödül Yönetimi 

Ücret, Yan Haklar ve Ödül Sistemleri

İş Değerleme

Motivasyonu Arttırıcı Uygulamalar

 

Arzugül Nalcıoğlu

Sunum

Vaka çalışması

İş Değerleme ve Ücret belirleme uygulaması

3

İK’nın Danışman Şapkası ve Koçluk

 

 

İK’nın Danışman Rolü

Temel Koçluk Becerilerinin İK’da Kullanımı

Yargısız ve Güvenli İK Duruşu

Banu Parlar

Sunum

Koçluk Uygulamaları

İK nasıl danışman olur?

4

Öğrenme ve Gelişim Sistemleri Yönetimi

 

Eğitim Gelişim Sistemleri

İhtiyaç Analizi

Eğitim Tasarımı

Eğitim Uygulaması

İş Sonuçları ve eğitim ilişkisi

Erkan Dündar

Sunum

Vaka Çalışması

Eğitim Sistemi Kurulumu Projesi

5

İK’cılar İçin Değişim  Yönetimi

 

 

 

 

 

Değişimin etkileri

Organizasyonel Değişim

Değişim Sürecinde uygulanacak yönetmeler

Ezgi Kadıoğlu

Sunum

Vaka Çalışması

 

5

CRM’den ERM’e DönüşümLİderliği

 

ERM ve CRM Kavramları

Dijital Dönüşüm ve İK

Çalışan Deneyimi Yaklaşımı

Devrim Madenoğlu

Sunum

Vaka Çalışması

 

6

İK’cılar İçin Finans

 

 

Temel Finans Bileşenleri

Bütçe, Planlama ve Takip

Temel Verilerin Yorumlanması

Yenal Koçak

Sunum

Vaka Çalışması

 

6

İK’yı Metriklerle Yönetmek

 

 

İK Metrikleri

Metriklerden Analitiğe Geçiş

İK Analitiği ve Stratejik Planlama

 

Devrim Madenoğlu

Sunum

Vaka Çalışması

 

7

Organizasyonel Gelişim

 

Performans sistemi tasarımı

İş Yükü Analizleri ve Planlama

İş Değerleme

Enis Eron

Sunum

Vaka Çalışması

 

7

WORKSHOP

 

İK İş Ortaklığı Uygulama Çalışması

Devrim Madenoğlu

Atölye Çalışması

 

DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika verilir.


İlginizi çekebilir ...