Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Bireysel Eğitim Başvurusu
4,425 TL (KDV Dahil)
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Kurumsal Eğitim Talebi
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı - 13/04/2019 1.Oturum Anketi
Eğitim Öncesi
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Eğitim Anında
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Anket Sonucu
Değerlendirmeleriniz Başarıyla İletildi.
Sertifikalarım başlığı altından belgenize erişim sağlayabilirsiniz.
Kapat
Takvimlendirilmiş Eğitimler
Eğitim Tarihi / Süresi 16/03/2024
72 Saat / 6 Hafta
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 10000 TL (KDV Dahil)
Eğitimi İncele
Eğitim İçeriği
Değişik ölçeklerde ve farklı disiplinlerin katılımcılarıyla karmaşık bir yapı gösteren hizmetlerin metodolojik olarak yönetilmesi ve bu konuda eğitimli kadroların oluşturulması günümüz rekabet ortamında çok önemlidir. İş Analizi Eğitimi, iş analizi yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş metodolojiler çerçevesinde yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, İş Anlizi standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlamaktadır.Katılımcılar, sektörlerine yönelik gerçek iş hayatından örnekler ile iş Analizi yönetimi başarılarını iyileştirecek ve deneyim kazanacaklardır.
Kimler İçin?
Organizasyonların iş veya iş analizi birimlerinde çalışan, projelerde iş analisti rolünü ve/veya test uzmanı rolünün üstlenen, teknik veya teknik olmayan geçmişe sahip, uygulama geliştirme sürecinde kullanıcı ve sistem ihtiyaçlarının anlaşılması, analiz edilmesi, kurumsal analizi, bunların bir yazılım platformunda işlevsel olarak tasarlanması ve dökümante edilmesi, test aktivitelerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesinden sorumlu çalışanlar.
Belge
Program sonunda %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara, eğitim sonunda gerçekleştirilecek olan sınavda başarılı olmaları durumunda, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzasının yer aldığı sertifika verilecektir.
30 saat / 5 günİş Analizi metodoloji ve tekniklerinde uzmanlaşmak, projelerin başarıya ulaşması için analiz aşamasındakullanılması gereken dünyada kabul edilmiş en iyi uygulamaları ve uluslararası yetkinlikleri pratikuygulamalarla kazanmak.Bu bölümde ele alınacak konu başlıkları;1.Sertifika programının tanıtımı2.İş Analizi temel kavramlar ve yaklaşım 3.İş Analizi bilgi alanları 4.Planlama ve Yaklaşım5.Talep Yönetimi6.Bilgi Toplama7.Kurumsal Analiz8.Talep analizi ve dokümantasyon (Modelleme)9.Çözüm değerlendirmesi ve geçerleme 10.İş Analizi süreç grupları ve teknikleri 11.Egzersizler12.Gün sonu sınavları
24 saat / 4 gün Bilgi Teknolojileri uygulama geliştirme alanında verimli, fonksiyonel, kullanımı ve bakımı rahat, yeniden kullanılabilir servis bazlı, en az hata ile geliştirilmiş, proje tahmin ve planlaması kolay, ölçülebilir, testleri yönetilebilir sistemler tasarlamak ve uygulamak en önemli hedeflerin arasında gelir. Bu süreç öncelikle bir yazılımın bileşenlerini bilerek analize başlamayı, iş hedefleri ile ürünleri ve iş süreçlerinin yazılım ortamında nasıl bütünleştirilmesi gerektiğini, yaratıcı ve esnek pratik yaklaşımlarla problemleri anlayıp çözmeyi bir anlamda zorunlu kılar.Analist, bütünlüğü muhafaza ederek derinlemesine anlamalı, beklenti ve ihtiyaçları dengeleyebilmeli ve hem kullanıcı hem de yazılımcı dili ile açık ve basit ifade edebilmelidir. Tasarladığı sistemler kullanışlı, açık ve net olmalıdır. Kafa karışıklıklarını ortadan kaldırabilmeli, ihtiyacı eksiksiz karşılamalıdır. İyi bir tasarım doğru analiz yöntemlerine birebir bağımlıdır. Yazılım analiz ve tasarımı günlük iletişim yöntem ve metodları kullanarak yapılamaz. Bunun için özel bir lisan, terminoloji ve yöntemler vardır.Bu eğitim analiz ve yazılım tasarımı becerilerini fonksiyonel bakış açısıyla kazandırmayı hedefler. Bu bölümde ele alınacak konu başlıkları;1.Yazılım Geliştirme Yaklaşımları2.Yazılım Bileşenleri3.Model Bazlı İş Analizi4.İş Analistinin Davranış Biçimi5.Kavramsal Seviye Veri Modelleme6.Kavramsal Seviye Süreç Modelleme 7.Tanımlama Seviyesi Veri Modelleme8.Tanımlama Seviyesi Süreç Modelleme 9.Tanımlama Seviyesi Modellerin Bütünleştirilmesi10.İş Analizi ve Projelendirme
12 saat / 2 gün Test, yazılımda kalitenin garantisini verir. Süreç öncelikle bir yazılımın bileşenlerini bilerek analize başlamayı, iş hedefleri ile ürünleri ve iş süreçlerinin yazılım ortamında nasıl bütünleştirilmesi gerektiğini, yaratıcı ve esnek pratik yaklaşımlarla problemleri anlayıp çözmeyi bir anlamda zorunlu kılar. Süreç boyunca da çeşitli yaklaşımlar ile yazılımın kalitesinin ve sağlamlığının sürekli olarak aşamalı kontrolü esastır.Kalite garantisi işin sonunda kontrol edilir ise istenen neticeye ulaşmak için gereğinden fazla efor sarfedilir. Bu bölümde ele alınacak konu başlıkları;1.Genel Kavram ve Tanımlar 2.Yazılımda Test Yöntem ve Tipleri 3.Test YaklaşımlarıMantıksal test aşamalarıGözden GeçirmeBirim Testi, İleri Birim TestiBütünleştirme Testleri, Sistem TestleriUser Acceptance, Pilot 4.Amacına Göre Test ÇeşitleriAlpha, Beta, White box, Black boxFonksiyonel, non-Fonksiyonel Validation, Verification Parallel, Sociability Volume, Usability, PerformansKullanıcı Kabul TestleriGüvenlik, Taşınabilirlik5.Test Stratejisi Oluşturma 6.Test Sürecinde RollerYazılım / Yazılım Destek Uygulama MimarıFonksiyonel Analist / Test AnalistKullanıcı7.Test Süreci ve MetodolojisiAnaliz, PlanlamaTest Ön KoşullarıTestlerin UygulanmasıDikkat Edilecek Hususlar8.Test Planlama ÇalışmasıTest Senaryosu Nedir?Test Case Nedir?Raporlama9.Test Case ve Test Senaryosu oluşturma10.Test Yönetimi
Eğitim Tarihi / Süresi 16/03/2024
72 Saat / 6 Hafta
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 10000 TL (KDV Dahil)
Eğitimi İncele
Bilgi Almak İstiyorum
İlginizi Çekebilecek Eğitimler