Liderlik ve Yönetici Gelişim Programı
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ  

Bu programın amacı, modern liderlerin, sahip olması gereken en kritik özellikleri bütüncül bir yapı içinde geliştirmektir. Bu kapsamda  katılımcılara  ,  kendini tanımak, ilişki ve iletişim becerileri sergilemek, ekip yönetim becerileri kazanmak, stratejik yol haritası çıkartabilmek, finansallarla iş odaklı düşünmek, koçluk becerileri sergilemek, girişimci ve yeni fikirlere liderlik yapmak, dönüşüme liderlik yapmak ve iyi fikirleri kurum içinde ve dışında ilham vermek konularında liderlik özelliklerini geliştirecek bir modüler yapı hazırlanmıştır. Program detayları aşağıdadır.

  

KİMLER İÇİN?  

Bu program  hem kişisel liderlik özelliklerini geliştirmek hem de sorumlu olduğu iş alanında dönüşüme liderlik yapmak isteyen kişilerin liderlik gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Program özellikle,  yönetsel rolleri olan birim ya da şirket yöneticileri ve bu pozisyonlara hazırlanan kişiler için yararlı olacaktır.

 

SÜRE

98 saat / 7 hafta

Cumartesi / 9:30 - 17:30

Pazar / 9:30 - 17:30

 

PROGRAM ÜCRETİ

4.350 TL Peşin - 4.785 TL 9 Taksit

 

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?   

KAZANIMLAR

Program Hedefleri:

·         Program katılımcıları, bir lider olarak kendilerini tanıyabilecekler

·         Kişisel özelliklerini arasında liderlik için geliştirmeleri gereken yönleri belirleyebilecekler

·         Olaylar ve durumlar karşısında olumlu tutum sergileyerek fırsatlara odaklanabilecekler

·         İnsanlarla iletişim kurma tekniklerini sergileyerek iletişim becerilerini   üst seviyeye çıkartabilecekler

·         Ekip yönetimi ve hedeflerle yönetim becerilerini kazanacaklar

·         Sorumlu oldukları alanlara dair stratejik analizler yapabilecekler ve strateji formulasyonu ve yol haritalarını çıkartabilecekler

·         Kendilerine bağlı ekiplerinin yetkinliklerini ve bağlılıklarını geliştirecek şekilde koçluk becerilerini sergileyebilecekler,

·         İş yönetmi sırasında girişimci ve inovatif metodları sergileyecekler.

·         Bulundukları kurumda dönüşüme liderlik için gereken tutumları ve yaklaşımları sergileyebilecekler

·         İyi fikirleri ve fırsatları projelendirip bu fikirleri ilham verici şekilde kurum içinde diğerlerine aktarabilecek ve diğerleri üzerinde etki oluşturmak için gereken becerileri kazanacaklardır.

 

 

Program Formatı:

Her bir eğitim hafta sonları tam gün şekilde gerçekleşecektir. Eğitimler sırasında grup çalışmaları, vaka çalışmaları, rol oyunları, video gibi farklı eğitim metodları kullanılacaktır.

Eğitimlerden önce konuyla ilgili okuma materyalleri ve ödevler ilgili eğitmen tarafından katılımcılara elektronik ortamda iletilecektir. Eğitimin başında her bir katılımcıdan kendi liderlik günlüğünü tutmaları istenecek, program sonundaki atölye çalışmasında ise tüm öğrenilen liderlik becerilerinin kullanılacağı aksiyon planları çalışılacaktır.

Program Materyalleri:

Katılımcı Eğitim Dosyası

Eğitmen slaytları ve uygulama materyalleri (Mini testler, Vaka Metinleri, Rol Oyunu metinleri vb.)

  

EĞİTİM TAKVİMİ

HAFTA

EĞİTİM KONUSU

DETAYLAR

ÖDEV

EĞİTMEN

1

KİŞİSEL LİDERLİK

·         Liderlik Nedir?

·         Değişen dünyada değişen liderlik yaklaşımları

·         Durumsal Liderlik

·         Dönüşüm Liderliği

·         Liderlik Modeli Üzerinden Program tanıtımı

·         Ben kimim ve Nasıl Bir lider Olmaya İhtiyacım var?

·         Hedeflerim Ne?

·         Kişisel vizyon ve misyonum neler?

·         Değerlerle liderlik hedeflerle liderlik

·         Yapıcı duygular  ve Pozitif Psikoloji

·         Kendimi ve çevremi geliştirmek için  güçlü yönlere odaklanmak

·         Alışkanlıkların gücü ve kilit alışkanların değişiklikleri

·         Kendime Ait Sosyal Davranış Stileri

 

Katılımcılara

Liderlikle İlgili Ön Okuma verilecektir.

 

Ayrıca Gelmeden önce Sosyal Stiller Envanteri Yollanacaktır.

Ezgi Kadıoğlu Yangın

2

LİDERLİKTE İLETİŞİM  ve  İLİŞKİLERİ YÖNETMEK

·         Liderlik ve İleitişimin rolü

·         Olumlu tutum ve iletişime liderlik

·         Etkin iletişim becerileri.

·         Dil kalıplarının kullanımı

·         Soru, sorma, dinleme ve sessizlik.

·         Trans Aksiyonel Analiz ve  Yetişkin diyalogları kurmak

·         Kusaklar arası  iletişim

 

Erkan Dündar

2

LİDERLİKTE İLETİŞİM  ve  İLİŞKİLERİ YÖNETMEK

·         İlişkilerdeki zorluklar

·         Sorun Kimde

·         İlişkiye liderlik etmek

·         Çatışma yönetimi stratejileri

·         Sosyal stilleri İletişimde Kullanmak

·         İlişkilerdeki 4 Zehir

·         İşbirlikleri kurmak

·         Diplomasi yönetimi

 

Kurum içi ihtiyaçları anlama ödevi verilecektir.

Sezi Kalkavan

3

EKİPLERE LİDERLİK ve İCRA

·         Ekip oluşturma  

·         Planlama

·         Organizasyon

·         Hedeflerle yönetim

·         Motivasyon

·         Zaman Yönetimi ve Planlı Çalışma

·         Delegasyon

·         Liderlikte Durumsallık

 

Ön okuma metinleri verilecektir.

Arzu Sarıkayalar

4

KOÇLUK TARZI LİDERLİK VE İLHAM VERME

·         Geliştiren yönetici rolü

·         Yöneticilik ve Koçluk ilişkisi

·         Fırsatlara odaklanmak

·         Koçluk Modelleri

·         Temel Koçluk Becerileri

·         Ekip Performansını Yönetirken Geribildirim Becerileri

·         Rol Oyunları ve Uygulama

Koçluk görüşmesi yapma ödevi 

Banu Parlar

5

STRATEJİYE LİDERLİK

·         İş hayatında sürdürülebilirlik

·         Kurumlarda Stratejinin Rolü

·         Gelecek yönetimi

·         Operasyonel İşler ve Stratejik Hedefler

·         Şirket hedeflerine giderken birim yöneticilerinin rolü ve birim hedefleri

·         Kurumsal Vizyon ve misyon tanımlama

·         Analiz, formulasyon ve İcra

·         Stratejik Analiz

o   Analiz Araçları

o   İç Analiz ve Dış Analiz Araçları

o   SWOT

·         Strateji Formülasyonu

·         Fırsatlara odaklanmak

·         İcrada stratejilere sadakat

·         Balanced Score Card ile Performans Takibi

·         Vaka çalışması ve geribildirim

 

Birim ya da şirket SWOT’u yapma ödevi

Can Pamir

5

İş Yönetiminde Analitik Düşünme

·         Ticaretin formülü

·         İş hayatında analitik düşünme

·         Yatırım kavramları ve Yatırımların bileşenleri

·         Maliyetlerin Yönetimi

·         Temel Finansalların Yorumlanması

·         İş hayatında finansal bakış açısı

Şirket finansallarını öğrenme ve yorumlama ödevi

 

Mini Test

Yenal Koçak

6

DÖNÜŞÜME LİDERLİK YAPMAK

·         Kurumsal Düşünme ve Büyük resmi görme

·         Yeni Mükemmellik Konsepti

·         Liderler İçin “İş Geliştiren” Zaman Yönetimi

·         Liderler Olarak Lider Marka Sorumluğunu Göstermek

·         Dönüşüme liderlik etmek

·         Pazar ve Müşteriden İçe Doğru Değer Zincirine liderlik

·         Değer dizaynı ve inovasyon

 

 

Metin Karabağ

6

Kurumsal Girişimcilik ve Innovasyon  

·         Girişimci kimdir? Başarılı Girişimcilerin ortak özellikleri

·         Kaynaklar-Fırsatlar

·         Kurum içi Girişimcilik

·         Innovasyon transformasyonu

·         Innovatif Şirket Kültürü

·         Kültür değişimi (Adapte olabilen Kurum Kültürleri)

·         Cash Cow Sendromu

·         Kurumsal Çeviklik

·         Innovasyon Matrisi

·         Yeni Era Yeni Ekonomi – Dünya artık nasıl işliyor?

·         Yeni Müşteri tanımı

·         Blue Ocean (Mavi Okyanus) Stratejisi

·         Şirket içinde innovatif insanları keşfetmek

·         Şirket içinde Innovatif kültür oluşturmak

·         4 Tip Kurumsal Girişimcilik Yaklaşımı

·         Innovasyon stratejisi

 

Ön Okuma materyalleri

 

 

Katılımcılarının kurumlarındaki “iyi fikir”leri belirleme ödevi

Göktuğ Okan Oğuz

7

GİRİŞİMİ DÖNÜŞTÜRMEK

·         İyi fikri formüle etmek

·         Fikirleri Sunuma Aktarmak

·         Karar vericilerin kararını etkileyecek şekilde fikirlerin aktarımı

·         Öykülerin Liderlikteki Rolü

·         İyi fikirlere karşı saldırıları engellemek

·         Yeni fikir sunumu için becerileri

Ön-Ödev

 

(Bir önceki haftadan verilen iyi fikirlerin sunum olarak hazırlanması)

Erkan Dündar

7

LİDERLİK ATÖLYESİ

·         Kişisel değerlendirme

·         Aksiyon planlarının oluşturulması

·         Yol haritalarının sunumu

·         Kapanış

Kişisel Liderlik Günlüğünün Tamamlanması

Danışmanlar

 

 

DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Program sonunda yapılan proje/vaka bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika verilir.


İlginizi çekebilir ...