Micro MBA
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır. Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar; program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini artırmış olacaklar.

KİMLER İÇİN?

Micro MBA Programı; üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ya da işletme ile ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek isteyen tüm öğrenciler için uygundur. Aynı zamanda işletme yüksek lisansı yapamamış fakat eksiklerini kısa programlarla tamamlamak isteyen yöneticiler ve yönetici adayları, firma müdürleri, kariyer planında işletme ile ilgili bir şeyler yapmak isteyen tüm katılımcılar bu programa başvurabilir.

SÜRE

90 saat / 7,5 hafta

Cumartesi / 9:30 – 16:30

Pazar / 9:30 - 16:30

PROGRAM ÜCRETİ

4.838 TL Peşin - 5.310 TL 9 Taksit

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Programda; stratejik yönetim süreci, temel kavramlar, dış çevre analizi, iç çevre analizi, işletme stratejisi, marka kimliği ve kültürü, segmentasyon, marka konumlandırma ve marka stratejileri, markanın kurumsal çağrışımları, marka saadeti gibi konu başlıkları işlenir. Örgütsel davranış konularına bakış ve önemi, liderlik teorileri ve liderlik kavramı, motivasyon teorileri gibi terimlere de değinilecek.

BELGE

Program sonunda yapılan sınavda başarı gösteren ve yüzde 80 katılım şartını sağlayan katılımcılara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü,Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü ve İstanbul Institute yetkilisi tarafından imzalı sertifika verilir.

KAYIT OLUN

Bu program BAUSEM ile İstanbul Institute ortaklığında gerçekleştirilmekte olup, eğitim kayıtları İstanbul Institute tarafından yürütülmektedir. Bilgi ve başvuru için 212 283 24 02 numaralı telefonu arayabilir veya info@istanbulinstitute.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.


 

 • STRATEJİK YÖNETİM
  • Stratejik Yönetim Kavramsal Boyutu İtibariyle İncelenmesi
  • Yönetim ve Stratejik Yönetim
  • Neden Stratejik Yönetim? Amaç?
  • Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi
  • Stratejik Yönetimin Özellikleri
  • Temel Öğeler
  • Stratejik Analiz
   • Dış Çevre Analizi
   • İç Çevre Analizi
  • Stratejik Yönetim Araçları
  • Temel Stratejiler
  • Stratejik Yönetimin Yararları
  • Çeşitli Yaklaşımların İncelemesi
  • Strateji Belirleme Adımları
  • Stratejinin Uygulanması
  • Uzun Dönemde Başarı için
  • Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
  • Kriz Dönemlerinde Yönetim
  • Kurumlarda Değişim ve Stratejik Yönetim
  • Uygulama
 • FİNANSAL MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR
  • Muhasebe Tanımı, İşlevi ve Muhasebe Bilgi Sistemi
  • Muhasebenin Tarafları ve Muhasebe Mevzuatı
  • Finansal Tablolar
  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramları
  • Bilanço
  • Varlık, Borç, Özkaynak Kalemleri
  • Kâr veya Zarar Tablosu
  • Gelir ve Gider Kalemleri
  • Muhasebe Döngüsü
  • Hesap Kavramı
  • Kayıt Sistemi
  • Temel Düzeyde Finansal Tabloları Yorumlama
 • KARAR ALMA AÇISINDAN YÖNETİM MUHASEBESİ
  • Maliyet Bilgileri ve Kavramlar
  • Maliyet Davranışları
  • Birim Maliyet Hesaplaması
  • Temel Olarak Maliyet Sistemleri
  • Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri
  • Maliyet, Hacim, Kâr Analizleri ve Başabaş Noktası
  • Planlama (Bütçeleme)
  • Kontrol (Sapmalar)
  • Karar Verme
 • PAZARLAMA İLKELERİ VE SEKTÖR ARAŞTIRMALARI
  • STRATEJİK FOCUS VE PLAN
   • Misyon/Vizyon belirleme
  • DURUM ANALİZİ
   • Pazarı Tanıma
   • Ürün belirleme
   • Rakip İnceleme
   • SWOT analizi
  • MARKA KONUMLANDIRMA
   • Hedef pazar
   • Rekabet doğası
   • POP ve POD (marka önemli özellikleri ve diğerlerinden ayrışan noktalar)
   • Ana Marka Değerleri ve Marka Mantrası
  • TEMEL MARKA TANIMLARI
   • Marka Adı
   • Logo ve semboller
   • Karakterler
   • Sloganlar
   • URL
   • Jingle
   • Ambalaj
  • PAZARLAMA STRATEJİSİ
   • Ürün
   • Fiyatlandırma
   • Kanal stratejisi
   • İletişim stratejisi
  • MARKA BİLİNİRLİĞİNİ ARTTIRMA
   • Dağıtım kanalları
   • Lansman Planı hazırlama
   • Event-Blogger-Celebrity ve PR çalışmaları
  • PAZAR ARAŞTIRMALARI
   • Kalitatif ve Ölçülebilir araştırma
  • MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI VE BAŞARILI BAŞARISIZ ÖRNEKLER
 • YATIRIM KARARLARI ANALİZİ VE RİSK YÖNETİMİ
  • Başabaş Analizi
  • Nakit Akışı ve Eşdeğerlilik
  • Yatırım Değerleme Yöntemleri
  • Risk Analizi
  • Risk Analiz Süreci ve Risk Analiz Yöntemleri
 • İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
  • Neyi, Nasıl Söylemeliyiz?
  • İletişim Kazaları ve Sonuçları ( ses tonu, beden dili)
  • İletişim Tarzları
  • Konuşma Biçimleri ve Yapılan Hatalar.
  • İkna Teknikleri ve İkna Konuşmalarında Yapılan Hatalar.
  • Konuşma Tarzı ve Kişilik İlişkisi
  • Konuşma Tarzı ve İçerik Seçimi.
  • Konuşma Tarzı ve Vurgu.
  • Uluslararası Hitabet Teknikleri.
  • Eleştiriyi Karşılamak.
  • İletişim ve Yüz ifadesi
  • İletişim ve Nezaket Bilinci
  • Kelime Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Gerçekten Dinlemek Nedir ve Ne Sağlar?
 • İŞ DÜNYASINDA KUŞAKLAR ARASI (X, Y, Z) İLETİŞİM
  • Farklı kuşaklar ve karakter özellikleri
  • İş hayatında kuşakların beklentileri
  • Faklı kuşakların birbirini yönetimi
  • Pozitif yönetim, pozitif iletişim
  • Kuşaklar arası iletişimde anlamı bulmak
  • İletişimde değer yaratmak
 • İŞ ETİĞİ
  • Etik Kodların Hazırlanma Süreci
  • Kurum Değerleri Neden Önemli?
  • Etik İlkelerin Gerekliliği
  • Etik ve Hukuk İlişkisi
  • Hukukun Gereklerine Uymak Bizi Etik Şirket Yapar mı?
  • İş Etiği ve Etik Kod (İlke) nedir?
  • Etik İkilemler nedir?
  • Hangi durumlarda ortaya çıkar?
  • İkilemdeki Gri Alanları Nasıl Önleriz?
 • PROJE YÖNETİMİ
  • Temel Kavramlar – Giriş
   • Proje, Portföy, Operasyon Arasındaki İlişki
   • Organizasyon Tipine Göre Proje Yönetim Yaklaşımları
   • Proje Yönetiminde Yönetilecek Kısıtlar
   • Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Proje Yaşam Döngüsü
  • Bütünleşik Proje Yönetimi
   • Kapsam Yönetimi
   • Zaman Yönetimi
   • Maliyet Yönetimi
   • Paydaş Yönetimi
   • Kalite Yönetimi
   • İnsan Kaynakları Yönetimi
   • Tedarik Yönetimi
   • İletişim Yönetimi
   • Risk Yönetimi
  • Uygulama - Proje Ekipleriyle Örnek Projeler ve Bazı Uygulamalarda MS Project Üzerinden
   • Proje Başlatma Dokümanı Hazırlanması
   • Proje Başlatma Dokümanı Hazırlanması
   • Zaman Yönetimi Uygulamaları: Kaynak Atama, Zaman Çizelgesi Oluşturma ve Kritik Yol Analizleri
   • Maliyet Yönetimi Uygulamaları: Kazanılmış Değer Hesaplamaları
 • LOJİSTİK YÖNETİMİ
  • Lojistik Kavramı
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Lojistiğin Fonksiyonları
  • Taşımacılık Yönetimi
  • Taşımacılık Türleri
  • Depo Yönetimi
  • Dünya'da ve Türkiye'de Lojistik Sektörü
  • Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Veren Şirketlerin Beklentileri
  • Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar
 • DİJİTAL PAZARLAMA YENİ MEDYA DÜZENİ
  • Dijital Teknolojiler ile değişen Pazarlama Karması
  • Yeni Ürün Yönetimi
  • Medya Planlama
  • Dijital İtibar ve Kriz Yönetimi
  • Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Süreçleri
  • Online Dünyada İşveren Markası
  • Pazarlamada Yeni Trendler
   • Ağızdan Ağıza Pazarlama
   • Gerilla Pazarlama
   • Gerçek Zamanlı Pazarlama
   • Performans Pazarlama ve Growth Hacking
   • Inbound Pazarlama
  • E-ticaret Nedir?
   • E-ticaret Modelleri
   • E-ticaret Başarı Formülleri
  • Vaka Analizleri
 • DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN LİDERLİK YAPISI
  • Dijital Dönüşüm Nedir?
  • Dijital Teknolojiler ile Yönetimde Değişen Değerler
  • Firmaları Dijital değişim sürecinde neler bekliyor?
  • Yeni Dünya Düzeninde İş Süreçlerinin Yönetimi
  • Dijital Strateji Nasıl Geliştirilir?
  • Firmaların ve Yöneticilerin Geliştirmeleri Gereken Kabiliyetler
  • Firmaların Dijital Varlıkları
   • Dijital Varlık Yönetimi
   • Veri Yönetimi – CRM
  • Müşteri Odaklı Şirket Anlayışı
  • Değişim Yönetimi ve Liderlik
  • Dijital Girişimcilik
 • KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME
  • Koçluk ve diğer kavramlar (Koçluk nedir ve diğer benzer kavramlardan farkı nelerdir?)
  • Bakış Açımız (Hayata ve konulara bakış açımız yaşadığımız deneyimleri zorlaştırır veya kolaylaştırır. iş dünyasında ilerleme ve gelişmeyi sağlamak için nasıl bir bakış açım olmalı?)
  • Değişim ve Koçluk (Değişim kaçınılmaz; değişimi yönetmek ve kolaylaştırmak da mümkün)
  • Yöneticiden Koç Liderlere (Yönetici olmaktan liderlik yapmaya doğru geçişte koçluğun etkileri)
  • Güçlü Yönler (Bireysel farklılıkları ortaya çıkaran yine bireysel güçlü yönlerimiz, bunların farkında mıyız?)
  • Yetkinlik Çarkı (İş dünyasında gerekli olan temel yetkinliklerde neredeyim ve nerede olmak istiyorum?)
  • Geribildirim (Gelişim ve değişim için gereken geribildirim almayı ve vermeyi biliyor muyum?)
  • Doğru İletişim (İş ve özel hayatımda kendimi ne kadar doğru ifade ediyorum? İletişimi kesen veya ilerleten unsurlar neler?)
  • Koçluk Becerileri (Koçlukta ihtiyaç duyulan temel beceriler neler?)
  • Koçluk Modeli (Koçlukla ilgili bilmem gerekenler ve koçluk sürecinde temel adımlar neler?)
  • Uygulamalar (Öğrendiklerimizi uygulayarak pekiştirelim)
  • Takdir (Bireylerin ihtiyaç duyduğu ve motivasyonu arttıran doğru takdir yöntemleri neler?)
 • KURUM KÜLTÜRÜ, KURUMSALLAŞMA ve " TERCİH EDİLEN" MARKA OLUŞTURMAK
  • İyi Marka
  • Markayı Kimler Temsil Ediyor?
  • Biz Neredeyiz, Dünya Nerede?
  • Çalışan Memnuniyeti = Müşteri Memnuniyeti = İyi Marka
  • Şirketlerde Müşteri Kimindir?
  • Mevcut Markayı İyileştirme Yöntemleri
  • Kurum Kültürü
  • Dünya’dan ve Türkiye’den Başarılı ve Başarısız Örnekler
  • Yerel Zorluklar ve Aşma Önerileri
  • Kurum Kültürü Nedir?

İlginizi çekebilir ...