Micro MBA
PROGRAM
DETAYLARI

01/02/2020
90 Saat

5,192 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ

Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.
Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.

KİMLER İÇİN?

Micro MBA Programı; üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ya da işletme ile ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek isteyen tüm öğrenciler için uygundur. Aynı zamanda işletme yüksek lisansı yapamamış fakat eksiklerini kısa programlarla tamamlamak isteyen yöneticiler ve yönetici adayları, firma müdürleri, kariyer planında işletme ile ilgili bir şeyler yapmak isteyen tüm katılımcılar bu programa başvurabilir.

SÜRE

90 saat / 7,5 hafta

Cumartesi / 9:30 – 16:30

Pazar / 9:30 - 16:30

PROGRAM ÜCRETİ

5.192 TL Peşin - 5.782 TL 9 Taksit

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Programda; stratejik yönetim süreci, temel kavramlar, dış çevre analizi, iç çevre analizi, işletme stratejisi, marka kimliği ve kültürü, segmentasyon, marka konumlandırma ve marka stratejileri, markanın kurumsal çağrışımları, marka saadeti gibi konu başlıkları işlenir. Örgütsel davranış konularına bakış ve önemi, liderlik teorileri ve liderlik kavramı, motivasyon teorileri gibi terimlere de değinilecek.

BELGE

Program sonunda yapılan sınavda başarı gösteren ve yüzde 80 katılım şartını sağlayan katılımcılara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü,Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü ve İstanbul Institute yetkilisi tarafından imzalı sertifika verilir.

KAYIT OLUN

Program hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için İstanbul Institute‘a 0 212 283 24 02 numaralı telefondan ya da info@istanbulinstitute.com adresinden ulaşabilirsiniz.
 

 • STRATEJİK YÖNETİM
  • Stratejik Yönetim Kavramsal Boyutu İtibariyle İncelenmesi
  • Yönetim ve Stratejik Yönetim
  • Neden Stratejik Yönetim? Amaç?
  • Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi
  • Stratejik Yönetimin Özellikleri
  • Temel Öğeler
  • Stratejik Analiz
   • Dış Çevre Analizi
   • İç Çevre Analizi
  • Stratejik Yönetim Araçları
  • Temel Stratejiler
  • Stratejik Yönetimin Yararları
  • Çeşitli Yaklaşımların İncelemesi
  • Strateji Belirleme Adımları
  • Stratejinin Uygulanması
  • Uzun Dönemde Başarı için
  • Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
  • Kriz Dönemlerinde Yönetim
  • Kurumlarda Değişim ve Stratejik Yönetim
  • Uygulama
 • FİNANSAL MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR
  • Muhasebe Tanımı, İşlevi ve Muhasebe Bilgi Sistemi
  • Muhasebenin Tarafları ve Muhasebe Mevzuatı
  • Finansal Tablolar
  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramları
  • Bilanço
  • Varlık, Borç, Özkaynak Kalemleri
  • Kâr veya Zarar Tablosu
  • Gelir ve Gider Kalemleri
  • Muhasebe Döngüsü
  • Hesap Kavramı
  • Kayıt Sistemi
  • Temel Düzeyde Finansal Tabloları Yorumlama
 • KARAR ALMA AÇISINDAN YÖNETİM MUHASEBESİ
  • Maliyet Bilgileri ve Kavramlar
  • Maliyet Davranışları
  • Birim Maliyet Hesaplaması
  • Temel Olarak Maliyet Sistemleri
  • Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri
  • Maliyet, Hacim, Kâr Analizleri ve Başabaş Noktası
  • Planlama (Bütçeleme)
  • Kontrol (Sapmalar)
  • Karar Verme
 • BTL (ÇİZGİ ALTI) PAZARLAMA VE TÜKETİCİ PAZARLAMASI YÖNETİMİ
  • Alışveriş Çeşitleri
   • Planlı & Plansız Alışveriş
  • ATL ve BTL Pazarlama Nedir? Farkları Nelerdir?
  • 4P Kavramı
  • BTL Pazarlama Yolları
   • BTL Pazarlamada Hangi Araçlar Kullanılır?
  • Tüketici Araştırması
   • Sahada Stratejik Bir Pazarlama Kararı Almadan Önce Hangi Adımlardan Geçilmelidir?
   • Tüketiciyi Tanımak ve Tüketici Segmentasyonu
  • Sahada Etkili Görsel Kullanımı
   • Görsel Malzeme Konumlandırma
   • Görsel Malzeme Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
   • Renklerin Pazarlaması
   • Neuro Marketing
   • Görsel Malzemelerin Sahada Kontrolü (Günlük Doğru Uygulama Rehberi)
  • Ürün Fiyatlaması
   • Pazara Yeni Giriş ve Ürün Tutundurma İçin Fiyatlama Stratejisi
  • Promosyon Yönetimi
   • Doğru Promosyon İçin Ana Maddeler Nelerdir?
  • Ürün Portföy Yönetimi
   • BCG (Boston Consulting Group Matrix) 
  • Ürün Konumlandırma
  • Segmentasyon
  • Teknolojinin Tüketiciye Uyarlanması ve Trendler
 • YATIRIM DEĞERLEME VE GİRİŞİMCİLİK
  • Kurumsal Risk Yönetimi
  • Yatırım Değerleme Yöntemleri
  • Yatırımcı İçin Kriz Yönetimi
  • Türkiye Ve Dünya için En Popüler Girişimler
  • Girişimcilik Nedir? Girişimci Kimdir?
  • Bir Girişimin Yol Haritası
  • Girişimci İçin Finansman Yolları
  • Devlet Ve KOSGEB Destekleri
  • Melek Yatırımcılar ve Fonlar
  • Yatırım Almak İçin Ne Yapmam Lazım?
 • KURUMLARDA DUYGULARIN YÖNETİMİ
  • İnsan ve Organizasyon Üzerine
   • İnsan Duygu & Davranışları
   • Organizasyonlarda Yönetim ve Değişim
   • Günümüz ve Gelecekteki Çalışma Biçimleri
   • Çalışanların Kurumlarda Yeni Dönem Beklentileri
  • Kurumlarda Yönetim Tarzları
  • Duyguları Tanıma ve Anlama
  • İşyerinde Duyguların Sınıflandırılması
  • Örgütlerde Duygu Düzeyleri
  • Duygusal Çatışmaların Yönetimi
  • Modern Yaşam Çıktısı olarak Stres ve Yönetimi
  • Self Motivasyon ve Kurumlarda Motivasyon Kavramının Ele Alınışı
  • Duyguların Yönetimi Mümkün mü?
  • Liderlik ve Duygular
  • Duygusal Zekânın Geliştirilmesi
  • Pozitif Psikoloji Uygulamaları Aracılığı ile Duyguların Yönetimi
 • İŞ DÜNYASINDA KUŞAKLAR ARASI (X, Y, Z) İLETİŞİM
  • Farklı kuşaklar ve karakter özellikleri
  • İş hayatında kuşakların beklentileri
  • Faklı kuşakların birbirini yönetimi
  • Pozitif yönetim, pozitif iletişim
  • Kuşaklar arası iletişimde anlamı bulmak
  • İletişimde değer yaratmak
 • İŞ ETİĞİ
  • Etik Kodların Hazırlanma Süreci
  • Kurum Değerleri Neden Önemli?
  • Etik İlkelerin Gerekliliği
  • Etik ve Hukuk İlişkisi
  • Hukukun Gereklerine Uymak Bizi Etik Şirket Yapar mı?
  • İş Etiği ve Etik Kod (İlke) nedir?
  • Etik İkilemler nedir?
  • Hangi durumlarda ortaya çıkar?
  • İkilemdeki Gri Alanları Nasıl Önleriz?
 • PROJE YÖNETİMİ
  • Temel Kavramlar – Giriş
   • Proje, Portföy, Operasyon Arasındaki İlişki
   • Organizasyon Tipine Göre Proje Yönetim Yaklaşımları
   • Proje Yönetiminde Yönetilecek Kısıtlar
   • Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Proje Yaşam Döngüsü
  • Bütünleşik Proje Yönetimi ve Örnekler/Uygulamalar
   • Kapsam Yönetimi
   • Zaman Yönetimi
   • Maliyet Yönetimi
   • Paydaş Yönetimi
   • Kalite Yönetimi
   • İnsan Kaynakları Yönetimi
   • Tedarik Yönetimi
   • İletişim Yönetimi
   • Risk Yönetimi
 • LOJİSTİK YÖNETİMİ
  • Uluslararası Lojistiğe Giriş
  • Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Talep Yönetimi, Sipariş Yönetimi ve Müşteri Hizmetleri
  • Tesis Yer Seçimi ve Depolama Yönetimi
  • Proje Lojistiği
  • Sürdürülebilir ve Tersine Lojistik
  • Ulaştırma ve Karma Taşımacılık
  • Limanlar ve Tesisler
  • Uluslararası Ticaret Finansmanı
  • Ticari Dokümantasyon
 • DİJİTAL PAZARLAMA YENİ MEDYA DÜZENİ
  • Dijital Teknolojiler ile değişen Pazarlama Karması
  • Yeni Ürün Yönetimi
  • Medya Planlama
  • Dijital İtibar ve Kriz Yönetimi
  • Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Süreçleri
  • Online Dünyada İşveren Markası
  • Pazarlamada Yeni Trendler
   • Ağızdan Ağıza Pazarlama
   • Gerilla Pazarlama
   • Gerçek Zamanlı Pazarlama
   • Performans Pazarlama ve Growth Hacking
   • Inbound Pazarlama
  • E-ticaret Nedir?
   • E-ticaret Modelleri
   • E-ticaret Başarı Formülleri
  • Vaka Analizleri
 • DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN LİDERLİK YAPISI
  • Dijital Dönüşüm Nedir?
  • Dijital Teknolojiler ile Yönetimde Değişen Değerler
  • Firmaları Dijital değişim sürecinde neler bekliyor?
  • Yeni Dünya Düzeninde İş Süreçlerinin Yönetimi
  • Dijital Strateji Nasıl Geliştirilir?
  • Firmaların ve Yöneticilerin Geliştirmeleri Gereken Kabiliyetler
  • Firmaların Dijital Varlıkları
   • Dijital Varlık Yönetimi
   • Veri Yönetimi – CRM
  • Müşteri Odaklı Şirket Anlayışı
  • Değişim Yönetimi ve Liderlik
  • Dijital Girişimcilik
 • KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME
  • Koçluk ve diğer kavramlar (Koçluk nedir ve diğer benzer kavramlardan farkı nelerdir?)
  • Bakış Açımız (Hayata ve konulara bakış açımız yaşadığımız deneyimleri zorlaştırır veya kolaylaştırır. iş dünyasında ilerleme ve gelişmeyi sağlamak için nasıl bir bakış açım olmalı?)
  • Değişim ve Koçluk (Değişim kaçınılmaz; değişimi yönetmek ve kolaylaştırmak da mümkün)
  • Yöneticiden Koç Liderlere (Yönetici olmaktan liderlik yapmaya doğru geçişte koçluğun etkileri)
  • Güçlü Yönler (Bireysel farklılıkları ortaya çıkaran yine bireysel güçlü yönlerimiz, bunların farkında mıyız?)
  • Yetkinlik Çarkı (İş dünyasında gerekli olan temel yetkinliklerde neredeyim ve nerede olmak istiyorum?)
  • Geribildirim (Gelişim ve değişim için gereken geribildirim almayı ve vermeyi biliyor muyum?)
  • Doğru İletişim (İş ve özel hayatımda kendimi ne kadar doğru ifade ediyorum? İletişimi kesen veya ilerleten unsurlar neler?)
  • Koçluk Becerileri (Koçlukta ihtiyaç duyulan temel beceriler neler?)
  • Koçluk Modeli (Koçlukla ilgili bilmem gerekenler ve koçluk sürecinde temel adımlar neler?)
  • Uygulamalar (Öğrendiklerimizi uygulayarak pekiştirelim)
  • Takdir (Bireylerin ihtiyaç duyduğu ve motivasyonu arttıran doğru takdir yöntemleri neler?)
 • KURUM KÜLTÜRÜ, KURUMSALLAŞMA ve " TERCİH EDİLEN" MARKA OLUŞTURMAK
  • İyi Marka
  • Markayı Kimler Temsil Ediyor?
  • Biz Neredeyiz, Dünya Nerede?
  • Çalışan Memnuniyeti = Müşteri Memnuniyeti = İyi Marka
  • Şirketlerde Müşteri Kimindir?
  • Mevcut Markayı İyileştirme Yöntemleri
  • Kurum Kültürü
  • Dünya’dan ve Türkiye’den Başarılı ve Başarısız Örnekler
  • Yerel Zorluklar ve Aşma Önerileri
  • Kurum Kültürü Nedir?
  • Vizyon ve Misyon Kurum Kültürü İçin Yeterli Midir?
  • Süreç ve İç/Dış Müşteri Yönetimi

5,192 TL
KDV Dahil


İlginizi çekebilir ...