Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Bireysel Eğitim Başvurusu
4,425 TL (KDV Dahil)
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Kurumsal Eğitim Talebi
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı - 13/04/2019 1.Oturum Anketi
Eğitim Öncesi
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Eğitim Anında
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Anket Sonucu
Değerlendirmeleriniz Başarıyla İletildi.
Sertifikalarım başlığı altından belgenize erişim sağlayabilirsiniz.
Kapat
Takvimlendirilmiş Eğitimler
Şu an takvimlendirilmiş bir eğitim bulunmamaktadır. Buraya tıklayarak eğitime ön başvuru yapabilirsiniz.
Eğitim İçeriği
Müzikle Terapi Eğitimi ile Katılımcıların;
1-Müziğin öncelikle kendilerini ve ihtiyaçlarını tanıma, duygu ve düşünceleri ifade etme, dönüştürme, stresten arınma ve diğerleriyle iletişim kurma aracı olduğuna dair farkındalık kazanmaları;
2-Müziği, ruhsal ve bedensel sağlık üzerinde önleyici ve iyileştirici bir yöntem olarak benimsemeleri;
3-Müziğin terapötik etkilerinin bilimsel temellerini etik çerçevede kavramaları;
4-Müzik yöntem ve tekniklerini meslek alanlarına entegre etme konusunda farkındalık ve beceri geliştirmeleri
hedeflenmektedir.
Kimler İçin?
Program psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sağlık bilimleri, özel eğitim ve müzik alanındaki meslek profesyonellerine ve öğrencilere açıktır.

Katılımcıların, yaşamlarında ve mesleklerinde müziği etik çerçeve içinde bir araç, bir model olarak kullanma yönünde ilgi, merak ve istek duymaları yeterlidir.
Neler Öğreneceksiniz?
Müziğin yaşamda bir model; ruhsal/bedensel sağlık süreçlerinde bir yöntem olarak kullanımına dönük yaklaşımların aktarılacağı programın amaçları;
1-Katılımcıların kendileri ve diğerlerini bir enstrüman olarak tanıma, ihtiyaçlarına dönük hedef belirleme, problem çözme yöntemi olarak yaşamlarında müzikten faydalanma başka deyişle ‘kendini akord etme’ yönünde farkındalık geliştirmelerini sağlamak.
2-Müziğin; biyo-psiko-sosyal etkileri ve beyinle ilişkisi hakkında bilinçlenme sağlamak.
3-Müzik, psikoloji, sağlık ve iyi hissediş arasındaki ilişki ile ilgili kavramsal çerçeve oluşturarak; müziği ruh/beden sağlığını desteklemede önleyici ve tamamlayıcı bir yöntem olarak meslek alanına entegre etme yollları edinmek.
4-Kanıta dayalı bir yöntem olan Müzik Terapi hakkında farkındalık yaratmak. “Müzik Terapinin tarihçesi, müzik terapist olmak için izlenmesi gereken yollar, Türkiye’de müzik terapi” gibi konularda bilinçlenme sağlamak.
Kazanımlar
Eğitim sonunda katılımcıların;
-Kendilerini ve diğerlerini özgün birer enstrüman gibi algılamaları ve müziği günlük yaşamdaki güçlüklerle baş etmede destekleyici bir araç olarak kullanmaları,
-Geçmişten günümüze müziğin önleyici ve iyileştirici bir yöntem olarak kullanımı ve gelişimine dair tarihsel süreçle ilgili bilgi sahibi olmaları,
-Müziğin bedensel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerinin farkına varmaları,
-Müziğin saha çalışmalarındaki farklı kullanımlarına dair bilgi edinmeleri,
-Müziği mesleki alanlarına etik çerçeve dahilinde dahil edebilecekleri tamamlayıcı yaklaşım, teknik ve yöntemler edinmeleri,
-Kanıta dayalı bilmsel bir alan olan ‘Müzik Terapi’ ve müzik terapist olmak için izlenmesi gereken yolları hakkında bilgi edinmeleri,
-Müziği diğer disiplinlerle bütünleştiren uygulama yöntemleri hakkında farkındalık kazanmaları
beklenmektedir.
Belge
Eğitimde %80 devam şartını sağlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır.
Detaylar:
Kendimizle
• Beden-Nefes-Hareket
• Beden Hafızası
• Farkındalık

Yakın Çevre (aile bireyleri, iş/takım arkadaşları vb.)
• Dinleme
• Kabul & Empati
• Diyalog

Sosyal Çevre ve Toplum
• Farklılıkları Kabul
• İşbirliği
• Uyum
Akademik:
Müzik Terapi Nedir? İyileşmede yeri ve önemi nedir?

Mesleki:
Danışan/Hasta ile bağ kurma
Vaka Örnekleri

Ders Notu:
Uygulama:
- Bedenimizi (ensrümanımızı) sesler çıkararak tanımak.
- İç sesimizi duymak.
- Birbirimizi dinlemek.
-Birlikte ses çıkarmak.
- Sesler aracılığı ile diyalog geliştirmek.

Teori:
Müzik Terapi ve Önemi

Ödev
- Nefes egzersizi.
- Çevredeki ve doğadaki sesleri dinleme, fark etme, kaydetme.
- Sosyal ilişkilerde gözlem.
- Müzik videosu izleme.
- Müzik Terapi Okumalar.
• Özsaygı-Özdenetim-Özgüven
• Aidiyet - Teslimiyet
• Güven Ortamı

Akademik:
Geçmişten günümüze müzikle iyileşmenin ve müzik terapinin tarihçesi

Mesleki:
Danışan/Hasta ilişkisinde güven kavramı
Vaka Örnekleri

Uygulama:
- Aile kavramından başlayarak rol modeller ve iletişimde güven kavramına dönük farkındalık egzeriz ve oyunları.
- Müzik aracılığı ile güven ortamının desteklenmesi.

Teori: Müzik Terapi okumaların paylaşımı

- Çalışmalarında pasif olarak ortama dahil etme.
- Denemekten çekindiği bir eylemi müzik aracılığı ile yapma. (atılganlık eğitimi)

- M.T. Okumalar
Duyguları İfade Etme, Dönüştürme
• Kaygı, Korku, Öfke, Hüzün, Utanç, Mutluluk
• Stresle Baş Etme


Akademik:
Müzik terapi tür ve yöntemleri


Mesleki:
Seansta duygu& düşünceleri müzik aracılığı ile ifade yöntem ve teknikleri
Vaka Örnekleri

- Duygu ve düşüncelerimizi sesler araılığıyla ifade etmek.
- Yeni sesler aramak, sesimizi farklı şekillerde kullanmak.
- Duyu organlarımıza dönük egzersizler..
- Seslerle birbirimizi tamamlamak.
- Farklı rollere girip çıkmak.

Teori: Müzik Terapi okumaların paylaşımı

- Farklı müziklerin yarattığı farklı duygulara odaklanma.
- Huzur ve dengeyi güçlendiren kendi dinleme listesini oluşturma.
- Alan çalışmasında “ses&müzik yoluyla duygu ifadesi” denemesi yapma.


- M.T. Okumalar
Seçimler
• Öncelikler: Aile, sosyal ilişkiler, meslek hayatı, toplumsal statü, inançlar, irade

• Alışkanlıklar: Kuralcılık, mükemmelliyetçilik, rekabet, risk alma, kusurluluk, yetenek


• Yaşam Amacı / Hayatın anlamı: Hedef, motivasyon, disiplin, dayanıklılık , kararlılık

Akademik:
Müzik terapist olmak için izlenecek yollar.


Mesleki:
Hedef belirleme ve motivasyonda müzik ve sanat disiplininden faydalanma.
Vaka Örnekleri

- Yaşamda bulunduğu rolleri sorgulama, müzikal biçimde ifade etme.
- Hayalini kurduğu kariyer, aile hedeflerin, müzikal olarak ifade etme.
- Rollerden bağımsızlaşma, özgürleşme oyunu.
- Yetenek kavramının analizi.
- Günümüzden ya da tarihten disiplin/yetenek kıyaslamalı örneklendirme çalışması.

Teori: Müzik Terapi okumaların paylaşımı

- Sınırlılık ve dezavantajlarına rağmen hedefine ulaşmış bir model kişi araştırma.
- Güçlü ve geliştirmeye açık yanlarını gözden geçirip potansiyellerine dönük yeni hedefler oluşturma.

- Çalışma alanında, hedef gerçekleşirmede müzikten faydalanma.- M.T. Okumalar
Değişime Açıklık
• Yaşamın Ritmine Uyma
• Dayanıklılık
• Sınırlı alanda yaratıcılık, engelleri kazanıma dönüştürme
ezber bozma, doğaçlama, spontanlık, hayalgücü, ilham


Akademik: Türkiye’de Müzik Terapi


Mesleki:
Seansta disiplinlerarası, yaratıcı & özgün teknikler üretme.
Vaka Örnekleri

- Sevilen, örnek alınan müzisyen idolleri ve fark yaratan özgün müzisyenler üzerine tartışma.
- Özgün sesle ifade çalışmaları.
- Seçilen müzikleri değiştirme, dönüştürme.
-Birlikte söz yazarak/ses çıkararak müzik üretme.
-Disiplinlerarası çağrışım ve düşünme biçimi geliştirme amaçlı diğer alanlardan (resim, dans vb.) faydalanma

Teori: Müzik Terapi okumaların paylaşımı

- Kendi ezberini bozmaya dönük bir girişim ödevi.
- Disiplinlerarası bir çalışma yapma. (Müziği resme, resmi dansa vb. dönüştürme ya da tam tersi. Bir müziğin yemeğiini tasarlama vb.)
- Çalışma alanında disiplinlerarası bir uygulama yapma.- M.T. Okumalar
• Bilişsel, akademik, duygusal/psikolojik,iletişimsel, fizyolojik (duyular, motor beceriler, ağrı, nörolojik ve diğer sistemsel problemler) problemler
• Travma sonrası stres bozuklukları
• Günlük yaşamsal durumlar
• Önleyici/ Eğitsel yaklaşımlar

Akademik: Müzik Terapi Çalışmalarında Etik

Mesleki:
Vaka Örnekleri

- farklı alanlarda müziğin kullanımına dönük örnekler
- vaka analizi
- etik kavramı üzerine tartışma


Teori: Müzik Terapi okumaların paylaşımı

-Müziği kendi çalışma alanında kullandığı bir uygulama yapma.- M.T. Okumalar
Günlük yaşamda karşılaşılan güçlülerle baş etme
• Stres, Kaygı, Öfke Yönetimi
• Sigara vb. alışkanlıklardan kurtulma
• Denge

Akademik:
Makale paylaşımı

Mesleki:
Vaka Örnekleri

-Günlük yaşamda karşılaşılan güçlüklerle baş etme aracı ve yöntemi olarak müzikten faydalanma yollarını örneklerle tartışma; yeni yollar önerme.Teori: Müzik Terapi okumaların paylaşımı

-Yakın çevredeki bireylerin ve toplumun günlük kullanım dilini gözlemleme. Müzi aravılığı ile olumluya dönüştürme egzersizi yapma.
- Karşılaştığı bir güçlükte, müzik modelinden faydalanma ve bunu meslek alanına aktarma çalışması.
- M.T. Okumalar
Birlik / Bütünlük
• Müzikte çokseslilik ve farklılıklar
• Müziğin birleştirici gücü

Akademik:
Makale Paylaşımı

Mesleki:
Seansta kültürel kabul ve dirençleri çözümleme

- Müziğin toplum sağlığı üzerndeki etkilerini tartışma.
- Toplumsal barış için müzikten faydalanma yollarını tartışma.

-Eğitimin kazanımları ile ilgili geribildirim paylaşımı

- Müziği yaşamına ve meslek alanına daha fazla dahil etme
1.Bölüm: Nefes ve Gevşeme Egzersizleriyle Beden Farkındalığı Çalışması
Çocuğa doğru nefes alma teknikleriyle; beden taraması yapmayı ve kaslarını gevşeterek duygu regülasyonu sağlama.
2.Bölüm: Beden Perküsyonu Destekli Ardıl Bilişsel İşlem Çalışması
Beden kullanılarak; standart dışı notasyonlarla oluşturulan ritim kalıpları aracılığıyla işitsel belleği güçlendirme.
3.Farklı Gelişim Gösteren Çocuklara Yönelik Şarkı Örneği ve Ritmik Algı&Dikkat
Bilgi Almak İstiyorum
İlginizi Çekebilecek Eğitimler