Öğretmenlere Yönelik Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi (P4C)
PROGRAM
DETAYLARI

06/04/2019
56 Saat

2,700 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ
“Çocuklar İçin Felsefe” (Philosophy for Children), Amerikalı Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojidir. Lipman’ın, soruşturan Topluluk Modeli’ni (Community of Inquiry Model) eğitim ortamına uyarlaması ve felsefe eğitimini bu modele dayanarak şekillendirmesi ile ortaya çıkan yaklaşımın özellikle yetişkin öğretmenlerle çocuklar arasındaki pedagojik iletişimi güçlendirmeye elverişli olduğu kısa süre içinde anlaşılmıştır.

Soruşturan Topluluk Modeli’ne göre sınıf ortamı; katılımcılarının bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir topluluk olarak düşünülür. Bu yüzden, Çocuklar İçin Felsefe oturumunu yöneten kolaylaştırıcı, bilgiyi aktaran kişi değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya sevk eden kişilerdir. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış eğitmenin değil, çocukların aktif katılımının ürünüdür.

“Çocuklar için Felsefe” etkinlikleri ABD ve İngiltere başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin tamamında bu konuya odaklanmış profesyonel kurum, dernek, vakıf ya da doğradan eğitim bakanlıkları eliyle sürdürülmektedir. Ülkemizde görece yeni bir çalışma alanı olmasına karşın Türkiye Felsefe Kurumu bünyesinde halen Çocuklar için Felsefe Birimi bulunmaktadır.

KİMLER İÇİN
Okul öncesinden 12.sınıfa kadar her branştan öğretmenler katılabilirler.

SÜRE
56 Saat / 4 Hafta

Cumartesi / 09:30 - 17:30

Pazar / 09:30 - 17:30

PROGRAM ÜCRETİ
2.700 TL Peşin - 2.970 TL 9 Taksit

KAZANIMLAR
Önerilen “Öğretmenlere Yönelik P4C” programının temel amacı, ister felsefe branşından isterse diğer branşlardan olsun, okul öncesinden 12.sınıfa kadar her branştan öğretmene çocuklarla felsefe açısından zenginleştirilmiş bir içeriğe yaslanarak sınıf etkinlikleri geliştirme ve uygulamayı öğretmektir. Program kapsamında, eğitimden geçen bir öğretmenin hem müfredat kapsamındaki derslerine uygulamak hem de tümüyle bağımsız müfredat dışı etkinlikler geliştirmek için gereken P4C yöntem, kavram ve yaklaşımlarına hakim olması amaçlanmaktadır.

P4C öğrenen bir öğretmen yeni bir söz dağarı, kavram kümesi ve yeni bir pedagojik etkinlik için ‘kendi başına uygulama geliştirmeye’ hazır hale gelecektir. Bir başka deyişle, önerilen programın en önemli özelliklerinden biri, eğitimi alan öğretmenin kendi okulunda ve kendi öğrencileriyle başkaca bir asistanlık ya da kaynağa gereksinim duymaksızın P4C etkinliği başlatabilecek donanımı öğretmene kazandırma motivasyonudur.

P4C uygulamaları, çocuğun eve ve ailesine okul yaşantısıyla ilgili taşımaya en istekli olduğu türden “anekdotlar” üreten uygulamalardır. Her yaşa yönelik olarak geliştirilmiş tüm P4C uygulamalarının ortak önemi, dayandıkları felsefe temeli nedeniyle sınıfta tüketilemeyecek türde kimi yaşantılar, sorunsallar, açmazlar, akıl yürütme örnekleri, çözümleme ve birleştirme yöntemleri üretebilir olmasıdır. Bu etkinliklerde etkileşimli olarak gerçekleştirilecek “düşünme egzersizleri” okulda çocukları olduğu kadar, çocuk aracılığıyla evde ve ailede de olumlu düşünme, irdeleme, tartışma ve çocuk-ebeveyn arası iletişimi çoğaltma gücüne sahip yaşanatıları çoğaltacak niteliktedir.

P4C için dünyada en sık kullanılan tanıtım ifadesi “kendi kendini yayıp tanıtan uygulamalar” ifadesidir. Buna göre, bir okul ya P4C okur-yazarıdır ya da değildir; eğer P4C okur-yazarı olmayı bir kez seçmişse bu özelliği kısa sürede öğrenciler ve aileleri ölçeğinde “ölçülebilir olmayan eğitim niteliği” olarak olumlu alımlanmaktadır.

BELGE
P4C öğrenen bir öğretmen yeni bir söz dağarı, kavram kümesi ve yeni bir pedagojik etkinlik için ‘kendi başına uygulama geliştirmeye’ hazır hale gelecektir. Bir başka deyişle, önerilen programın en önemli özelliklerinden biri, eğitimi alan öğretmenin kendi okulunda ve kendi öğrencileriyle başkaca bir asistanlık ya da kaynağa gereksinim duymaksızın P4C etkinliği başlatabilecek donanımı öğretmene kazandıracaktır.

2,700 TL
KDV Dahil


İlginizi çekebilir ...