SERIOUSCoaching Temel Koçluk Programı - Ankara
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Koçluk tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen bir meslektir. Aynı zamanda iş dünyasında ki profesyoneller, liderler, danışmanlar, öğretmenler ve ebeveynler tarafından benimsenen insan odaklı bir iletişim ve değişim yönetimidir.
Eğitim, katılımcılarına, koçluk ilke, kavram ve yöntemlerini aktararak, kişisel ve profesyonel olarak icra edebilir seviyeye gelmelerini sağlayan bir sertifika programıdır. Ayrıca eğitim, koçluk araç setini, “SeriousPlay® Metodu” ile zenginleştirerek katılımcılara, yeni ve güçlü bir koçluk aracı sunmaktadır.

SÜRE

80 Saat / 10 Gün

Cumartesi 09:30 - 17:30

Pazar 09:30 - 17:30

PROGRAM ÜCRETİ

 4.750 TL Peşin - 5.225 TL 4 Taksit

 KİMLER İÇİN? 

Kişisel gelişime açık tüm bireyler için geliştirici bir programdır.

• İş yaşamında koçluk yaklaşımını kullanarak kariyerini ileri taşımak isteyen profesyoneller, danışmanlar ve girişimciler,
• Liderlik vasıflarını geliştirmek ve koçluk çerçevesinde yönetsel yetkinliklere sahip olmak isteyen yöneticiler,
• Koçluğu profesyonel meslek olarak edinmek isteyen kişiler
• Öğrencileri veya çocukları ile kurduğu iletişimi güçlendirmek isteyen öğretmen ve ebeveynler

Katılım ön koşulu yoktur. Bununla birlikte üniversite eğitimi almış olmanın koçluk sürecine katkısı vardır


NELER ÖĞRENECEKSİNİZ? 
• Kişisel farkındalık ve performansı yükseltecek, yeni davranış ve beceri geliştirecek teknikler, hedef belirleme, strateji oluşturma, etkili iletişim kurma gibi kişisel gelişim yöntemleri ile
• Ekipleri ve bireyleri geliştirme, motive etme, hedef ve vizyon oluşturma, performans yönetimi, kariyer gelişimi gibi yönetsel beceriler kazandırarak koçluk temel yetkinlik ve donanımına sahip koç kimliği kazandıracaktır

DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME
Program sonunda yüzde 80 katılım şartını karşılayan, haftalık ödevlerini tamamlayan ve çoktan seçmeli sınavda yüzde 80 baraj notunun üzerinde puan alan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından imzalı sertifika verilir.

Bu modül koçluk sürecine başlamadan önce “SeriousCoaching Modeli” ile
katılımcının kendi iç dünyasına yolculuk yaparak ‘FARK’ yaratan yönlerini keşfetmesini amaçlar. 

 • Güçlü ve derin kişisel farkındalık oluşturma
 • Kendi deneyimlerinden öğrenmeye odaklanma
 • Kişinin güçlü yanlarıyla, değerlerine olan farkındalıkla alternatiflerini yaratma
 • Kendiyle iletişimi güçlendirerek iç engellerini aşma
 • Motivasyon araçlarını keşfederek cesaret ve özgüvenle ilerleme

 

 

 • Koçluk İlke ve Kavramlarını Tanıma
 • Koçluğun Alanı ve Diğer Alanlardan Ayrımı
 • Koçluk Felsefemiz, Modelimiz ve Uygulamalar
 • Koçluk için temel araç ve teknikler
     o Gözlem
     o Dinleme
     o Soru Sorma
     o Taktir
     o Yapılandırma

 

 

 

 • Koçluk İlişkisini Anlama
 • Koçluk Süreç Yönetimi
 • Koçluk Görüşme Çerçevesi
 • SeriousCoaching Uygulamaları
      o Yaşam Amacına
      o Değerlere
      o Güçlü Yönlere
      o Dengeye
 • Koçlukta Hedef Oluşturma ve Eyleme Yönlendirme
 • Koçluğu Yapılandırma
 • Yardımcı Koçluk Araçları
      o Temsil sistemleri
      o İçsel Engelleri Fark Etme
      o Geribildirim
      o Yeniden Çerçeveleme
      o Alan Açma
      o Güçlü Sorular
 • Koçun Öz Yönetimi
 • Koçun Varlığı
 • Koçun Öz Bakımı
 • Koçlukta Değişimi Anlama ve Değişimin Ekolojisi
 • Koçlukta Metaforlar ile Çalışma
 • Koçlukta Duygusal Zekayı Genişletme
 • SeriousCoaching Uygulamaları
  o Varsayımlara ve İnançlara
  o Yaratıcılığa
  o Gelişim Alanına
  o Performansa
  o Çözüm Odaklı
 • Yardımcı Koçluk Araçları
  o Benlik Durumları
  o Motivasyon kaynakları
 • ICF Temel Yetkinlikleri ve Etik Kurallar Fasilitasyonu
 • Ulusal Mesleki Standartlar
 • Koçluk Anlaşması Oluşturma
 • SeriousCoaching Labaratuarı
 • Koçluk Yetkinliklerini Profesyonel ve Özel Yaşama Entegre Etme

İlginizi çekebilir ...