Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Bireysel Eğitim Başvurusu
4,425 TL (KDV Dahil)
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Kurumsal Eğitim Talebi
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı - 13/04/2019 1.Oturum Anketi
Eğitim Öncesi
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Eğitim Anında
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Anket Sonucu
Değerlendirmeleriniz Başarıyla İletildi.
Sertifikalarım başlığı altından belgenize erişim sağlayabilirsiniz.
Kapat
Eğitim İçeriği
Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir.
Kimler İçin?
İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler. İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler. Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler. Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzmanları ve yöneticileri. Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.
Neler Öğreneceksiniz?
1.İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş2.İnsan Kaynakları Yönetiminde Temel Bilgiler3.Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi4.Eğitim ve Geliştirme, Koçluk5.Çalışanlarla İlişkiler, Motivasyon6.Personel Seçme ve İşe Yerleştirme7.Performans Yönetimi8.Kariyer Planlama, Yedekleme9.Personel Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK Uygulamaları10.Çalışma Mevzuatı ve Temel Uygulamalar
Belge
Bahçeşehir Üniversitesi Antalya Eğitim Merkezi ve PERYÖN tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından imzalı sertifika verilecektir. Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ/ Sevgi Şanlı1. İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Değişen Rolleri2. İşletmenin Rekabet Stratejileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi3. Dave Ulrich’in İnsan Kaynakları Dönüşümü Modeli
PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ/ Sevgi ŞANLI1. Performans göstergeleri2. Doğru hedef belirlemek3. Performans yönetimi sistemi (PYS) döngüsü4. PYS yaklaşımları5. PYS ve İK süreçleri ilişkisi6. PYS ve ödül ilişkisi7. PYS değerlendirme görüşmeleri (iletişim ve itirazlarla başetmek)8. Performans değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirmede yapılan hatalar9. Yukarıdaki tüm adımlar, eğitim sırasında oluşturulan sanal şirket üzerindeki uygulamalarla işlenmektedir.
SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNTEMLERİ/BİLGE ÜNLÜER1. Personel Temini2. Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi3. Personel Temin Kaynakları4. Personel Temin Süreci5. Personel İhtiyacının Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi6. Adayların Araştırılıp Bulunması7. Adaylar8. Mülakat Nedir?9. Mülakatın Amacı ve Önemi10. Mülakat Süreci11. Mülakat Öncesi Hazırlık12. Mülakatın Gerçekleştirilmesi13. Özgeçmişe Dayanan Yapı14. Kritik Olaylara Dayanan Yapı15. Ölçütlere Dayanan Yapı16. Alternatif Tarzlar17. Dinleme Becerisi18. Mülakat uygulamaları
ÖĞRENME GELİŞİM VE EĞİTİM YÖNETİMİ / HATİCE BULUT1. Öğrenme ve gelişim boyutunun kurumlarda algısı2. Öğrenme ve gelişimin farklı yöntemleri3. Kurumların öğrenme, gelişim tabanlı eğitim hedefleri4. Kurumlarda eğitim ihtiyaç değişim eğrilerine etki eden faktörler5. Kurumsal yapılarda eğitim ihtiyacı saptama6. Yıllık/Aylık Planlı eğitimler ve yıllık planlanmayan eğitimler7. Kurumsal yapılarda eğitim planlama süreci 8. Eğitim İhtiyaç Analizi9. Hedef Kitlenin Belirlenmesi10. Eğitmenin Belirlenmesi 11. İç Kaynak Kullanımı12. Dış Kaynak Kullanımı13. Eğitim Tasarımı14. Eğitim Bütçesinin Oluşturulması ve Onaylanması15. Eğitim Takvimlerinin Oluşturulması & Katalogların Oluşturulması16. Eğitim Organizasyonu17. Eğitim sonucunda değerlendirme kriterleri ve çıktıların fırsata dönüştürülmesi18. Eğitimin gerçekleştirilmesi sonrası etkililiğinin ölçülmesi19. Verimli eğitimlerin girdileri ve kaynakları20. Değişen öğrenme ve gelişim metotları
ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ VE MOTİVASYONU/ ÖZGE BERÇİN
İK’NIN LİDERLİK VE İLETİŞİM ROLÜ/ ÖZGE BERÇİN1. Neyi, Nasıl Söylemeliyiz?2. İletişim Kazaları ve Sonuçları ( ses tonu, beden dili)3. İletişim Tarzları4. Konuşma Biçimleri ve Yapılan Hatalar.5. İkna Teknikleri ve İkna Konuşmalarında Yapılan Hatalar.6. Konuşma Tarzı ve Kişilik İlişkisi7. Konuşma Tarzı ve İçerik Seçimi.8. Konuşma Tarzı ve Vurgu.9. Uluslararası Hitabet Teknikleri.10. Eleştiriyi Karşılamak.11. İletişim ve Yüz ifadesi12. İletişim ve Nezaket Bilinci13. Kelime Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar14. Gerçekten Dinlemek Nedir ve Ne Sağlar15. İnsan Kaynakları Açısından Koçluğun Önemi16. Öz Yönetim17. Doğru ve Güçlü Sorular Sorma18. Etkin Dinleme19. Güven Verme ve Güven Duyma20. An’da Olma21. Geri Bildirim Verme22. Takdir23. Koçluk Şapkası Kullanan İnsan Kaynaklarının Sorumlulukları24. İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları
4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ HUKUKU /SÜREYYA UYSAL1. İş sözleşmesi türleri ve sözleşme düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler2. İnsan Kaynakları formlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar3. Gizlilik yükümlülüğü ve rekabet yasağına ilişkin sözleşmeler4. Alt işveren-asıl işveren ilişkisi ve üçlü ilişkiler5. Alt İşveren personelleri ile ilgili olarak takip edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler6. Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, fazla çalışma, gece çalışmaları7. Yıllık ücretli izin uygulamaları8. Çalışma Koşullarında esaslı Değişiklik ve İş Kanunu m. 22 uygulaması9. İhtar ve Ücret kesme cezası uygulamaları10. İşçinin işyerine verdiği zararlarda yapılacak işlemler11. İş sözleşmesinin feshi türleri ( geçerli nedenle fesih-haklı nedenle fesih)12. İş sözleşmesinin feshinde düzenlenmesi gereken hukuki belgeler ve işverenlerin dikkat etmesi gereken hususlar13. İbranamelerin hukuki niteliği ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar14. İş güvencesi( işe iade davaları) uygulamaları15. İş kazalarında düzenlenmesi gereken belgeler16. Örnek Yargı kararları
ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ VE BORDROLAMA/SÜREYYA UYSAL1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Tarihçesi 2. Değişen Ücret Kavramı3. Ücret Yönetimi Sisteminin Önemi ve Gerekliliği4. Ücret Kavramı, Ücret Bileşenleri, Toplam Ücret Paketi, Ücretin Yönetimi Sistemi ve Temel Unsurları, Ücret Yönetiminin Amaçları5. Ücret Strateji ve Politikaları, İşletme Ücret Yapısı, Ücret Sistemleri, Ücret Yapısının Boyutları, Ücret Yapısı Türleri6. İşletme Ücret Yapılarının Oluşturulması 7. İşe Dayalı Ücret Yapıları (İş Değerleme, İş Değerleme Süreci ve Yöntemleri)8. Ücret Yönetiminde İç ve Dış Kıyaslama (İş Değerleme Örnek Çözümü)9. Yeni Ücret Yapısının Oluşturulması ve Yönetimi 10. İşleri Tek Tek Ücretleme (Nokta Ücretleme / Tekil İş-Ücret Aralığı)11. İş Gruplarına Göre Toplu Ücretleme (Basamak Tipi / Braket Tipi)
KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ/BİLGE ÜNLÜER1. Yetenek yönetiminde bazı kavramlar2. Yetenek3. Kariyer4. Potansiyel5. Yetenek yönetimi neden önemli?6. Yetenek yönetim modelleri7. İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci8. Kariyer yolları9. Atama ve terfi kriterleri10. Kilit pozisyonlar11. Yedekleme planı12. Rotasyon planı13. Yetenekli çalışanların belirlenmesi14. Potansiyelin belirlenmesi15. Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması16. Yetkinliklerin kullanılması17. Performansın etkisi18. Yetenek matrisi19. Yeteneklerin geliştirilmesi20. Yetenek havuzu21. Yetenek gelişim programları22. Yetenek yönetiminin diğer İK süreçleri ile ilişkisi23. Yetenek yönetiminde kullanılan metrikler24. İşveren markası ile yetenek yönetiminin ilişkisi25. Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme26. Kariyer planlaması süreci27. Kariyer geliştirme 28. İyi uygulama örnekler
HR PAZARLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ/ BİLGE ÜNLÜER1. Etkili Sunum Teknikleri2. İK’nın Eğitici Rolü3. HR Marketing
ÇALIŞAN ANALİZİ UYGULAMALARI/ ÖZGE BERÇİN1. Değerlendirme Merkezi2. Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
13.KATILIMCI SUNUMLARI & GENEL DEĞERLENDİRME /BÜTÜN EĞİTMENLER
Şu an takvimlendirilmiş bir eğitim bulunmamaktadır. Buraya tıklayarak eğitime ön başvuru yapabilirsiniz.
Bilgi Almak İstiyorum
İlginizi Çekebilecek Eğitimler