Stratejik Satın Alma ve Müzakere Yönetimi
PROGRAM
DETAYLARI

14/12/2019
42 Saat

2,655 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ

Günümüzde artık şirketler kâr etmenin yolunun, satın alırken kazanmaktan geçtiğini biliyorlar. Bu eğitim programında satınalma kavramı ve satınalma yönetimi temel konuları ayrıntılarıyla incelenirken, Tedarik Zinciri Yönetimi bakış açısıyla, satınalma faaliyetlerinin ve tedarikçi ilişkilerinin stratejik boyutu ele alınmakta, şirketlere rekabet avantajı sağlayacak stratejiler, teknikler ve uygulamalar detaylarıyla tanıtılmaktadır. Ayrıca eğitimin ikinci bölümünde müzakere süreciyle ilgili temel farkındalık seviyesinin arttırılması, müzakere yaparken karşı tarafın daha iyi anlaşılabilmesi ve müzakerede psikolojik tavrımızı etkileyen bazı taktiksel davranışların tanıtılması hedeflenmektedir. Katılımcıların, müzakereye hazırlanarak gelmesi ve müzakerede "Yöneten taraf" olması konusunda genel davranış alışkanlıklarının kazandırılması da sağlanacaktır.

KİMLER İÇİN?

 • Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili iş pozisyonlarında çalışanlar
 • Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili kariyerini geliştirmek isteyenler 

SÜRE

42 saat / 3,5 hafta

Cumartesi / 9:30 - 16:30

Pazar / 9:30 - 16:30 

PROGRAM ÜCRETİ

2.655 TL Peşin - 3.068 TL 9 Taksit 

BELGE 

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Stratejik Satın Alma ve Müzakere Yönetimi Sertifika Programının katılımcılarına, %80 devam koşulunu gerçekleştirmeleri koşuluyla, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.

KAYIT OLUN

Program hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için İstanbul Institute‘a 0 212 283 24 02 numaralı telefondan ya da info@istanbulinstitute.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 • STRATEJİK SATINALMA VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
  • Satınalma ve stratejik satınalma: Temel kavramlar
  • Satınalmanın önemi, amaçları ve satınalma aktiviteleri
  • Operasyonel satınalmadan stratejik satınalmaya geçiş
  • Satınalma ve tedarik zinciri organizasyonu - Satınalma biriminin diğer bölümlerle ilişkileri
  • Satınalma süreci ve temel satınalma teknikleri
  • Satınalma stratejileri - Stratejik satınalma teknikler
  • Satınalma performans yönetimi
  • Yeşil (çevreye duyarlı) satınalma yönetimi
  • Elektronik satınalma yönetimi
  • Tedarikçi ilişkileri yönetimi
  • Tedarikçi ilişkileri yönetim ilkeleri : Tedarikçi kazanma, tedarikçi koruma, tedarikçilerle değer yaratma, tedarikçilerle işbirliği
  • Tedarikçi ilişkileri yönetim süreci: Tedarikçilerin seçimi, tedarikçilerin yönetimi, tedarikçilerin değerlendirilmesi, tedarikçilerin geliştirilmesi
  • Tedarikçi performans yönetimi
  • Vaka analizleri ve en iyi uygulama örnekleri
 • STRATEJİK SATINALMA UYGULAMALARI
  • Çağdaş Tedarik Yönetimi Yaklaşımı
  • Stratejik Satınalma Uygulamaları
  • Sözleşme Yönetimi Uygulamaları
  • Tedarikçi Yönetimi Uygulamaları
  • Yaşanmış başarılı ve başarısız örnekler
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ
  • Temel ilkeler
  • Müzakere Türleri
  • Çok aşamalı ve çok taraflı müzakereler
  • Kimlerle müzakere yapıyoruz?
  • Müzakereci profilleri
  • Güç kaynaklarımız
  • Başarılı müzakere için ipuçları
   • Hazırlık süreci
   • Engelleri ortadan kaldırma
   • Müzakere sürecinde tuzakları keşfetme
  • Başarılı müzakerecilerin temel özellikleri
  • Win-Win Modeli’nden, Oyun Teorisine Müzakere Taktikleri
  • Satışçı gözünden Satınalma müzakereleri
  • Satınalma Yöneticileri için anahtar satışçı taktikleri
  • Satınalma Müzakeresinde Aikido Taktiği: Satıçıları kendi güçleri ile yenin!!!
  • Pratik ikna yöntemleri
  • Müzakerede Beden Dili
   • Tavuskuşu mu olmalıyız? Pokerface mi?
  • Etkin sonuç için kullanılması gereken yöntemler
  • Duygusal çatışmaları yönetme
  • Örnek müzakere çalışması
  • Değerlendirme
 • SATINALMA SÖZLEŞME YÖNETİMİ
  • Sözleşme Hazırlama ve Yönetme
  • Sözleşme Yapma Yöntemleri
  • Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Maddeler
  • Temel Prensipler ve Geçerliliğin Sağlanması
  • Sözleşme Yönetimi
  • Satınalma Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Dikkat Edilmesi Gereken Konular
  • Sözleşmede En Önemli Maddeler
  • Sözleşmede Denge Unsuru
  • Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri
 • SATINALMA BÜTÇE YÖNETİMİ
  • Satınalma Bütçe Süreci
  • Bütçe Dönemi Fiyat Tahminleri
  • Tedarikçi Sipariş Dağılımı
  • Bütçe Dönemi ABC Analizleri
  • Bütçe Dönemi Satınalma Stratejileri
  • Bütçe Gerçekleşme Analizi
 • SATINALMA FİYAT YÖNETİMİ
  • Satınalma Talep Yönetimi
  • Satınalma Teklif Yönetimi
  • Satınalma Sipariş Yönetimi
  • Fiyat Müzakereleri
  • Maliyet Analizleri
  • Maliyet Modelleri
  • Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)
  • Maliyet Düşürme Stratejileri
 • SATINALMA RAPOR YÖNETİMİ
  • Satınalma Rapor Sistematiği
  • Satınalma Rapor Hazırlama Tekniği
  • Dashboard – Kokpit Raporlama
  • Rapor Sunum Teknikleri

2,655 TL
KDV Dahil


İlginizi çekebilir ...