Üretim ve Hizmet Sektöründe Devlet Yardımları
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim, üretim ve hizmet sektöründe verilen devlet yardımlarını ve yatırım teşvik mevzuatını inceleyen bir içerik ile düzenlenmiştir. Üretim sektöründe; 1. yatırımlar ve yatırım teşviklerinin genel içeriği, hangi alanlarda yatırım teşviklerinden faydalanılacağı, bölgesel yatırımlar, stratejik, genel, öncelikli yatırım konuları ve destek oranları inceleyecektir. Üretim sektörüne dönül ikinci başlık, ihracata dönük devlet yardımları mevzuatını kapsamaktadır. Hizmet sektörüne dönük olarak, iki karar incelenecektir. Bu kapsamada, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Genel Kararında; bilişim, sağlık, eğitim, yazılım ve yönetim danışmanlığı alanlarında verilen destekler, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Marka Kararında ise hizmet kırılımı kapsamında yer alan sektörlere verilen destekler incelenecektir.

KİMLER İÇİN?          

Programın hedef kitlesi, üretici firmalar, dış ticaret firmaları, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yatırım yapmak isteyen firmalardır. Bu kurumların, dış ticaret, yatırım, teşvik bölüm çalışanları için eğitim önemli bir pratik sağlayacaktır. 

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ? 

Programda; Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği (2011/1), Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi (2017/4), Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi (2014/8), Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Tasarım Desteği 2008/2, Yatırım Teşvik Mevzuatı 2012/3305 Sayılı Karar, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Genel Karar 2015/8 ve Döviz kazandırıcı Hizmet Ticareti Markalaşma Kararı 2015/9 incelenecektir. Katılımcılar, ilgili tebliğleri, uygulama usul esaslarını öğrenecek, pratik uygulama örnekleri ile deneyim kazanacaklardır.

KAZANIMLAR

Program Hedefleri:

· Uygulamadaki devlet destekleri tebliğlerinin öğrenilmesi.

· İlgili uygulama usul esaslarının incelenmesi

· Pratik örnekler ile deneyim kazanılması

PROGRAM FORMATI

Program toplam 1 gün sürecektir. Dersler 1,5 saat uzunluğunda ve 2 bölümde işlenecektir. Dersin ilk bölümünde ihracata dönük verilen devlet yardımları incelenecek, ikinci bölümde yatırım teşvikleri ve hizmet sektörü destekleri incelenecektir.
Program Materyalleri: İlgili Tebliğler
Uygulama Usul Esasları
Program Slaytları

BELGE 

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.

 


İlginizi çekebilir ...