Adres : - Türkiye

Beyin Antrenörü / forbrain Learning Center Kurucu Müdürü

1989 yılında ODTÜ Matematik Bölümünü bitirdi. Aynı yıl ODTÜ Matematik Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 1992 yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı ve 2007 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Bölümünde doktora derecesini aldı.

1995-2012 yılları arasında T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda şube müdürlüğü yaptı. 2008-2010 yılları arasında Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü  (TODAİE) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Öğrenmeyi öğrenme, öğrenme stratejileri, beyin temelli öğrenme, öğrenilenin işe aktarılması (öğrenme transferi),öğretim tasarımı (süreç ve ortam tasarımı), eğitimde ölçme ve değerlendirme/veri analizi, bilimsel araştırma yöntemleri, yetişkin eğitimi konularında T.C. Ekonomi Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TODAİE, TUBİTAK, UNİCEF, MEB gibi kuruluşların ve özel eğitim kurumlarının desteklediği projelerde proje yöneticisi, uzman, danışman ve araştırmacı olarak görev aldı.

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Derneğin Eğitim Politikaları Komisyonunda koordinatör ve araştırmacı olarak çalıştı. Aynı dernekte Uzaktan Eğitim Çalışma Grubunun liderliğini üstlendi ve 9-12 yaş çocuklarına yönelik projelere destek verdi.

Funda Demirel; ABD’de aldığı eğitimler ve yaptığı çalışmalardan sonra, İstanbul’da hizmet vermekte olan eğitim ve danışmanlık firması forbrain Learning Center’ı kurdu.

Demirel; kurucusu olduğu eğitim ve danışmanlık firmasında öğrenmeyi öğretme, matematiksel zekayı geliştirme, bilişsel becerileri geliştirme (Dikkat, konsantrasyon, işleme hızı, hafıza, mantık ve akıl yürütme, görsel ve işitsel işleme, planlama, organizasyon vb.) konularında danışmanlık yapmaktadır.

 

SEÇİLMİŞ YAYINLAR / PROJELER

Tezler

 • Demirel F. (2007). İzleme Sürecinin ve Güdülenmenin Öğrenme Transferi Algısına ve Kalıcılığına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 

 

Makaleler

 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F. ve Özkahveci, Ö. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.
 • Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Büyüköztürk, Ş. ve Demirel F. (2008). İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Ders ve Sınıf Düzeylerine Göre Öğrenme Stratejileri ve Güdülenme Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1).

Bildiriler

 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Kılıç, E. & Demirel, F. (2007) The Turkish Adaptation Study of Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) for 12–18 Year Old Children, INTED 2007 International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F. (2005). University students’ motivation and use of learning strategies: Turkish version of motivated strategies for learning questionnaire. Yedinci Uluslararası Eğitim Konferansı, Atina, Yunanistan.
 • Demirel F., Prof. Dr. Keser H. (2001). Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlama Sürecinin Temel Evreleri ve İnternet Kullanımına Yönelik Bir Uygulama Örneği. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumu. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Kitaplar

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, S., Akgün, O.E. & Demirel,F. (2006). University Students’ Motivation and Use of Learning Strategies. Editör: Niki Kyriakidou, Atina: ATINER.
 • ODTÜ Mezunlar Derneği – Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu – Eğitimin Değişen Yüzü: E-Öğrenme

Projeler

 • Proje Adı: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzaktan Eğitim Projesi – Proje Koordinatörü
 • Destekleyen Kuruluşlar: Dış Ticaret Müsteşarlığı (2004-2008)
 • Proje Adı: Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği 13-18 Yaş Türkiye Norm Çalışması - Araştırmacı
 • Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, MEB (2005-2007)
 • Proje Adı: “Haydi Kızlar Okula” Kız Çocuklarının Okullaştırması Projesi Nicel Değerlendirme Çalışması - Araştırmacı
 • Destekleyen Kuruluşlar: UNICEF (2005)

 

 

ARAŞTIRMA İLGİ ALANLARI

 • Beyin Eğitimi (Bilişsel Becerileri Geliştirme Programı), Öğrenmeyi Öğrenme, Öğrenme Stratejileri, Öğrenme Transferi, Beyin Temelli Öğrenme, Uzaktan Eğitim / E-Öğrenme, Öğretim Tasarımı (Süreç ve Ortam Tasarımı), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme/Veri Analizi,
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yetişkin Eğitimi

 

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

 • Alzheimer Vakfı Proje ve Seminer Çalışmaları (2015-…)
 • Beşiktaş Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi Çalışmaları (2014-…)
 • Ankyra ASKAT (Arkeoloji Sanat Tarihi Kültür Araştırma Topluluğu – Kurucu Üye, Seminer ve Gezi Etkinlikleri Sorumlusu (2011- )
 • ODTÜ Mezunları Derneği – Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi (2008 - 2010), Eğitim Politikaları Komisyonu- Koordinatör (2008 - 2010), Etkinlikler Komitesi - Arkeoloji ve Fotoğraf Kulüpleri Sorumlusu, Temalı Geziler Planlama Sorumlusu (2006 - ), Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu (2005 - 2007) - Araştırmacı, 9-12 Yaş Çocuklarına Yönelik Çocuk Projeleri/Alternatif Eğitim Çalışmaları - Koordinatör (2007 - 2010)
 • Yasemin Karakaya İlköğretim Okulu - Öğrencilere Yönelik Öğrenme Etkinlikleri Sorumlusu (2008-2009)
 • ODTÜ Matematik Topluluğu - Kurucu Üye ve Araştırmacı (I. ve II. Matematik Haftası (1988-1989) Organizasyonu, “Matematik ve Sanat” ve “Matematik ve Müzik” Araştırmaları )