Adres : - Türkiye

Born June 1981

 

Bahcesehir University

Ciragan cad. No : 4

Besiktas, Istanbul, Turkey

Phone  : +90 212 3810346

mine.ozascilar@bahcesehir.edu.tr

 

 

Recent Positions

2013 -

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences, Bahçeşehir University

September 2011- September 2012

PostDoc researcher, Lund University, Sociology of Law

2007 – 2011

Arts and Sciences Faculty Erasmus Academic Coordinator

2009- 2012

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

2007-2009

Research Assistant, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences, Bahçeşehir University

Education

2006-2010

PhD

 

Forensics Sciences

İstanbul University, Institute of Forensic Sciences, Istanbul, Turkey.

Dissertation Title : “Mobile Phone and Everyday Life : Impact on Youths’ Perception of  Safety and Security”

2009

PhD

Summer School

ECPR Summer School

on Organized Crime

“Analyzing and Tackling Organized Crime:

Theory, Practice and Policies”

University of Catania, Italy

2006

MA

Forensics Sciences

İstanbul University, Institute of Forensic Sciences, Istanbul, Turkey.

“Fear of Crime Among University Students in Istanbul, 2005”.

2003

BA

Sociology

Mimar Sinan University, Istanbul, Turkey

 

Publications

 

2017

Roche, Sebastian, Özaşçılar, Mine & Bilen, Ömer. ‘Why may police disobey the law? How divisions in society are a source of the moral right to do bad: the case of Turkey’, in Police-Citizen relations across the world : Comparing sources and contexts of trust and legitimacy, ed. Dietrich Oberwittler and Sebastian Roché, Routledge Frontiers of Criminal Justice, Print ISBN: 9781138222861

2016

Özaşçılar, Mine. “Suçun Biyolojik Temelleri : Suç Davranışının nedenlerini açıklayan biyolojik temelli teorilerin rolü” / Biological roots of Crime : the role of biological theories in explanation of crime causation. Türk Psikoloji Yazıları.

2016

Özaşçılar, Mine. “Ergenlerde Polis Algısını Belirleyen Etmenler : Cinsiyet, Güvenlik Algısı ve Suç Mağduriyetinin Önemi” / Predictors of Police Perception among Adolescents : the importance of gender, perception of safety and victimization. Türkiye Klinikleri / J Foren Med Special Topics, 2 (3), 54-62.

2016

Özaşçılar, Mine & Ziyalar, Neylan. “Framing Prostitution in Turkey: News Media Coverage of Prostitution”, International Journal of Criminal Justice Sciences, 10 (2), 152-164.

2015

Özaşçilar Mine. Suç Korkusu ve Yakın Çevre Düzensizliği İlişkisi : Kırık Cam Teorisi, Editör:Adem Solak, Öner Solak, içinde :  Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Suç ve Suç Korkusu, , Hegem Yayınları.  ISBN:978-605-9104-05-0, pp. 329-347.

2015

Özaşçılar, Mine & Ziyalar, Neylan. “Unraveling the Determinants of Fear of Crime Among Men and Women in Istanbul: Examining the Impact of Perceived Risk and Fear of Sexual Assault”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, SSCI, DOI: 10.1177/0306624X15613334

2015

Özaşçılar, Mine, Ziyalar, N. & Yenisey, F. Perceptions of police among adolescents in Istanbul: an emphasis on interactions between demographic, police contact, negihborhood safety, and police perception”, Police Journal: theory, practice and principles. DOI: 10.1177/0032258X15601798 . Published online on August 18, 2015.

2015

Özaşçılar, Mine. “Book Review: “Social Order and the Fear of Crime in Contemporary Times”, Policing: A Journal of Policy and Practice, online May 6, 2015 doi:10.1093/police/pav013

2014

Özaşçılar, Mine. “Suç korkusu, Kadın ve Kent” / “Fear of Crime, Women and City”, İnsan, Toplum ve Haklar: Esin Küntay’a Armağan, Bağlam Yayınları, s. 87-99.

2013

Özaşçılar, Mine and Narlı, Nilüfer. “New Media and Mobile Democracy around the Globe and in Turkey”, Critical Issues in Turkish Politics, Bahcesehir University Press, ISBN : 978-605-5461-36-2.  

2013

Özaşçılar, Mine. “Predicting fear of crime: A test of the shadow of sexual assault hypothesis”, International Review of Victimology, 19(3) 269–284.

2012

Özaşçılar, Mine. “Predicting Fear of Crime in Sweden : a test of the shadow of sexual assault hypothesis”, Lambert Academic Publishing: GB, ISBN: 3659178942

2012

Özaşçılar, Mine. “Fear of Crime: comparing the shadowing effect of fear of sexual assault on Turks and Sweds”, Research report series in Sociology of Law, Media-Tyrck Lund University.

2012

Özaşçılar, Mine. “Book Review: “Offender Drug Abuse and Recidivism: An Access to Recovery Program”, Criminal Justice Review, Vol. 37, p. 271 – 273.

2012

Özaşçılar, Mine. “Genç Bireylerin Cep Telefonu Kullanımı ve Bireysel Güvenlik : Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonunu Güvenlik Amaçlı Kullanımları”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Vol 15, Nr. 1, p. 42,74. 

2010

Özaşçılar, Mine. "Substance abuse and its risks leading to a crime: an empirical research based on investigations in university students". Journal of US-China Law Review, Volume 7 Nu. 5, 2010.

2010

Yükseloğlu, H.; Yükseloğlu, M.; Cömert, I.T.; Özaşçılar, M.; Ziyalar, N; Yavuz, F. “Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi : Adile Sadullah Mermerci Örneklemi. “Analyzing Sociodemographic Characteristics and Psychological Needs of Police Vocational High School Students: The Case of Adile Sadullah Mermerci” Polis Bilimleri Dergisi / Turkish Journal of Police Studies, 12 (3): 107-127, 2010.

2010

Özaşçılar, Mine. “Kadınlar Arası İletişim Ortamı Olarak Kuaför Salonları” “Hair Saloons as a Women’s Interaction Space”. In Kadın ve Mekan : Tutsaklık mı? Sultanlık mı?, Turkuaz Publishing, pp. 321-331.

2009

Özaşçılar, Mine & Ziyalar, N. “Suç Korkusu: İstanbul’da Yaşayan 18–25 Yaş Grubu üniversite Öğrencilerinin Mağdur Olma Riskleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi.” “Fear Of Crime: The Evaluation Of University Students’ Who Live In Istanbul, aged between 18 to 25; Perception of Victimization Risks”, Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal of Forensic Sciences, 8 (1): 7 -17, 2009.

2009

Özaşçılar, Mine & Ziyalar, N. “Istanbul’da Elektronik Basında Yer Alan Adam Öldürme Haberleri” (“Online Crime News in Istanbul”). ToplumBilim. 23: 47-59. 

2008

Özaşçılar, Mine; Fidan, M., Yutseven, S., Ziyalar, N. “Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz”(“Mobbing”), Güncel Hukuk, May, 05 : 50-54.

2007

Tekin, S.; Özaşçılar, M.; Ziyalar, N. “Görgü Tanıklılığının Güvenilirliği” (“Eyewitness Suggestibility”). Güncel Hukuk, 9: 2007, s. 50-54.

2006

“Mukayeseli Hukukta Arama, İfade Alma ve Hukuka Aykırı Deliller”, Ed. Prof.Dr. Feridun Yenisey, Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar, Arş. Gör. Olcay Bağcı, Mine Özaşçılar. Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, Global Hukuk Eğitimi Programları Direktörlüğü, Yayın No:10. Mega Basım. Ocak, 2006. İstanbul.

2006

Özaşçılar, M. ; Ziyalar, N. “Suç Korkusu” (“Fear of Crime”). Güncel Hukuk, Temmuz, 07: 10-11, 2006.

2006

Özaşçılar, M. ; Ziyalar, N. “2005 Yılında İstanbul’da Üniversite Öğrencilerinin Suç Mağduru Olma Deneyimleri” (“Crime Victimization Analysis Among University Students”). Güncel Hukuk, Eylül, 09: 34-36, 2006.

2005

Gök, M.; Özaşçılar, M.; Ziyalar, N. "İstanbul'da 1997-2002 Yılları Arasında Polis İntiharları" (“Police Suicides Between 1997 – 2002 in Istanbul”). Polis Bilimleri Dergisi. 6(3-4):31-45, 2005.

2005

Ziyalar, N. ve Özaşçılar, M. "Televizyon, Şiddet ve Çocuk" (“Television, Violence and Child”). Güncel Hukuk, Nisan, 16:26-29, 2005.

Revise and Resubmit Requests

2017

(under review) Narlı, N. & Özaşçılar, M. Representation of Syrian Women and Children Refugees’ Health in Turkish Daily Newspapers.

2017

(under review) Özaşçılar, Mine & Ziyalar, N. “Assessing Tourists’ Fear of Crime and Perceived Risk of Crime in Istanbul”.

 

 

Citations

Özaşçılar, Mine (2010). "Substance abuse and its risks leading to a crime: an empirical research based on investigations in university students in Istanbul". Journal of US-China Law Review, Volume 7 Nu.5, 2010.

1. Lorenzo Blanco González, Erick Rangel González (2012) “Vicio, virtud y victimización:¿De qué sirve portarse bien?”EconoQuantum, Vol 9, No. 1, pp : 149-157.

Özaşçılar, Mine (2013). “Predicting fear of crime: A test of the shadow of sexual assault hypothesis”, International Review of Victimology, 19(3) 269–284.

1.      Helmut Hirtenlehner and  Stephen Farrall  (2014) “Is the ‘Shadow of Sexual Assault’ Responsible for Women’s Higher Fear of Burglary?”, British Journal of Criminology, Vol. 54, No.6, pp. 1167-1185.

2.      Maddison, Jessica and Jeske, Debora (2014) Fear and perceived likelihood of victimization in the traditional and cyber settings. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning, 4 (4). pp. 23-40.

3.      Jarrett-Luck, Madeliene (2015). Reconceptualising Fear of crime: The emergence of crime awareness. Master’s thesis, Bond University, Faculty of Society and Design.

 

 

Most Recent Presentations

2017

Narli,N., & Özaşçılar, M. TRT 6. International Children’s Media Conference (TRT 6. Uluslararası Çocuk Mddyası Konferansı), Representation of Syrian Children in Turkish Media and Their Problems, 01-02 November, 2017, Istanbul.

2017

Narli, N.,  Özaşçılar M., Turkan-İpek, I. Media Representation of the Syrian Refugee Women in Turkish Dailies”,   21. Yüzyılda Uluslararası Göç, II (Uluslararası Konferans), 21. Yüzyılda Göç ve İltica Oturumu,   October  10-11, 2017, KEKAM, Yeditepe  University,  Istanbul.    

2017

Shoplifting among ‘Consumers’: a test of situational choice theory, 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, 13-16 September, Cardiff, UK.

2017

Narlı, N. & Özaşçılar, M. Media Framing of Syrian Women: Criminal or Victim?, 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, 13-16 September, Cardiff, UK. 

2016

Özaşçılar, M., Çalıcı, C. “Fear of Crime and Perceived Risk of Victimization Among Young Adults: Istanbul Suburban Sample”, 16th Annual Conference of the European Society of Criminology, 21-24 September, Münster, Germany.

2016

“Mağazadan Hırsızlık Suçunun Oluşum Süreci: Üniversite Öğrencilerinin Mağazadan Hırsızlık Suçuna İlişkin Tutum ve Algıları”, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan,2016, Milas.

2015

Budak, M., Özer, İ. & Özaşçılar, M.Üniversite Öğrencilerinin Riskli Cinsel Davranışları : Bağlanma ve Sosyal Görünüş Algısının Önemi.  13. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 637-640, 7-9 Ekim 2015.

2015

Özaşçılar, M., Budak, M. & Özer, İ. “Turkish University Students’ Online Risky Sexual Behaviors: examining the impact of social appearance anxiety and attachment styles”, 15th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 2-5 September, 2015, Porto.

2015

“Determinants of Police Perception among Adolescents in Istanbul”, 15th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 2-5 September, 2015, Porto.

2015

“Female Sexual Victimization among University Students in Istanbul”, Sexual Violence Investigation Symposium, May 1-3, 2015, Adana, Türkiye

2015

3rd Regional conference on Oversight of an Public Trust in Internal Security Forces,Community police Turkish style and citizen trust/ satisfaction”, March 23, 2015, Istanbul

2014

Özaşçılar, M. & Ziyalar, N. “International Tourist’s Perceived Risk and Fear of Crime in Istanbul”, 14th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 10-13 September, 2014, Prague.

2013

“Predictors of Fear of Crime among Women: the Impacts of Fear of Sexual Assault versus Fear of Physical Assault”, 13th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 4-7 September, 2013, Budapest, Hungary.

2013

“Chicago School Approach in Prevention of Juvenile Delinquency”, International Summit on Family and Social Policy, January 02-03, 2013, Ankara, Turkey.

2012

“Understanding Women’s Fear of Crime in Sweden: a test of shadow of sexual assault hypothesis”, International Conference: Global Perspectives on Justice, Security and Human Rights, June 6-9, 2012, New York City, USA.  

2012

“Trends in Fear of Crime in Sweden: a test of indirect victimization model” International Conference: The Normative Anatomy of Society: Relations between Norms and Law in the 21st Century, 24-25 April, 2012, Lund, Sweden.

2010

“Victimization Experiences of University Students” 10th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 8-11 September, 2010, Liege, Belgium.

2010

“Representation of victims in a Turkish Daily Newspaper”. 10th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 8-11 September, 2010, Liege, Belgium.

2010

“Mobile Phones and Safety among University Students”. 10th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 8-11 September, 2010, Liege, Belgium.

2010

Mobile Phones in the Lives of Turkish Young People, 2nd International Conference on New Media and Interactivity. April 28-30, 2010, Istanbul, Turkey.

2009

“Alcohol and Other Drug Use Among University Students in Istanbul: the Perception of Its Risks Regarding Crime Victimization”. 9th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC), 9-12 September 2009, Ljubljana, Slovenia.

2009

“Fear of Crime Among University Students in Istanbul”. Ozascilar, M., Ziyalar, N. 9th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC), 9-12 September 2009, Ljubljana, Slovenia.

2009

“Online News Coverage of the Homicide in Istanbul”. 9th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC), 9-12 September 2009, Ljubljana, Slovenia.

2008

“Yeni Doğmuş Çocuğun Öldürülmesinin Sosyolojik Boyutu”, “Sociological Perspectives of New-born Child Killings”, “8. Adli Bilimler Kongresi”. 16-18 May, Kocaeli, Turkey.

2008

“Suç Korkusu” -“Fear of Crime”, “8. Adli Bilimler Kongresi”. 16-18 May, Kocaeli, Turkey.

2007

“Yazılı Basında Eroin Kullanımına İlişkin Haberler: 1997-2007 Hürriyet Gazetesi Örneği” -“Heroin addiction in print media between 1997 and 2007: A Case Study of Hurriyet”, IV. Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlik Haftası, 1-4 December, İzmir, Turkey.

2006

“İletişim Ortamları Olarak Kuaför Salonları”- “Hair Salon as a Communication Environment”. “1.Genç Gazeteciler Öğrenci Sempozyumu”. İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi. 7–8 June, Istanbul, Turkey.

2005

“Behaviour and Environment”, Kalfoglu, E., İyigün, A., Petridis, G., Koçer, N., Özaşçılar, M.. “3 rd International Conference On Ecological Protection Of The Planet Earth With An International Exhibition Of Innovations, Invents and New Technologies” Under the Auspices Of The European Commission, DG Environment, DG Enlargement.  10-11 June. Istanbul, Turkey. 

 

Teaching Experiences

Fall 2015

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology I, 131 students 
 • Taught a undergraduate course in Sociology of Crime, 50 students
 • Taught an undergraduate online course in Sociology, 363 students

Summer 2015

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology I, 17 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology II, 32 students

Spring 2015

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught a graduate course in Sociology of Crime, 10 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology II, 187 students
 • Taught a graduate course in Victimology, 21 students

 

Fall 2014

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate online course in Sociology, 486 students
 • Taught an undergraduate course in Sociology of Crime, 29 students
 • Taught an graduate course in Victimology, 14 students

Summer 2014

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology I, 11 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology II, 13 students
 • Taught an undergraduate course in Victimology, 12 students

 

Spring 2014

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught a graduate course in Sociology of Crime, 21 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology II, 67 students
 • Taught a graduate course in Victimology, 17students

 

Fall 2013

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology I, app. 49 students 
 • Taught a graduate course in Sociology of Crime, app. 82 students
 • Taught a undergraduate course in Sociology for Social Workers, app. 33 students

 

Spring 2013

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology II (2 sections), app. 110 students 
 • Taught a graduate course in Introduction to Sociology, app. 69 students
 • Taught a graduate course in Victimology, app. 24 students

 

Fall 2012

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Sociology, app. 150 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology I, app. 70 students
 • Taught a graduate course in Sociology of Crime, app 65 students
 • Taught an undergraduate course in Demography / Population Dynamics, app. 40 students

 

Summer 2011

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology, app. 30 students

Spring 2011

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Changes in Contemporary Turkish Society II, app. 40 students
 • Taught an undergraduate course in Sociology of Crime, app. 20 students
 • Taught an undergraduate course in Victimology, app. 10 students

 

Fall 2010

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology, app. 35 students
 • Taught an undergraduate course in Changes in Contemporary Turkish Society I, app. 40 students
 • Taught an undergraduate course in Sociometry, app. 40 students
 • Taught a graduate course in Sociology of Crime, app 55 students

 

Fall 2010

University of Azores Portugal, Erasmus Teaching Staff Mobility

 • Designed and taught international seminars in “Fear of Crime and Media”, “Alcohol and Drug Use Among Turkish University Students” for 1 week, 6 hours

 

Summer 2010

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology, app. 55 students

 

Spring 2010

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Designed and taught an undergraduate courses in Sociology of Crime (app. 21 students), Victimology  (app.14 students) and Seminar II (app.3 students)

 

Fall 2009

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Designed and taught a graduate courses in “Introduction to Sociology” app. 20 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology, lecturing 2 sections, app. 120 students
 •  Taught an undergraduate course in Sociometry app. 30 students

Fall 2008

Research Assistant, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences, Bahçeşehir University

 • Lectured at the sessions for the Sociology of Gender and Family and Methodology of Social Sciences classes, preparing and grading exams, helping students on how to write papers, making presentations and interviews.

 

 

Sept 2007-2009

Research Assistant, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences, Bahçeşehir University

 • Helped the academic staff with their projects, preparing and grading exams, providing students help during the problem sessions and after, helped in seminar organizations, and made presentations about the departments and the projects.

 

 

Teaching Experience – Professional

Mediation Training & Certificate Program – August 2013, Istanbul

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

·         Taught hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program – November 2013, Istanbul

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

·         Taught  22 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program- October 2014 (Siirt)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

·         Taught  21 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program- November 2013 (Zonguldak)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught  22 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program- March 2014 (Istanbul)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught  14 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program- May 2014 (Istanbul)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught  13 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program – May 2014  (Urfa)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught  22 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Urbanization Certificate Program for Garanti Company – November 2014 (Istanbul)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught 3 hours of 6-hour Urbanization in Turkey

 

 

 

 

 

Mediation Training & Certificate Program – November 2015 (Istanbul)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught 3 hours of 8-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

 

 

 

 

 

Born June 1981

 

Bahcesehir University

Ciragan cad. No : 4

Besiktas, Istanbul, Turkey

Phone  : +90 212 3810346

mine.ozascilar@bahcesehir.edu.tr

 

 

Recent Positions

2013 -

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences, Bahçeşehir University

September 2011- September 2012

PostDoc researcher, Lund University, Sociology of Law

2007 – 2011

Arts and Sciences Faculty Erasmus Academic Coordinator

2009- 2012

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

2007-2009

Research Assistant, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences, Bahçeşehir University

Education

2006-2010

PhD

 

Forensics Sciences

İstanbul University, Institute of Forensic Sciences, Istanbul, Turkey.

Dissertation Title : “Mobile Phone and Everyday Life : Impact on Youths’ Perception of  Safety and Security”

2009

PhD

Summer School

ECPR Summer School

on Organized Crime

“Analyzing and Tackling Organized Crime:

Theory, Practice and Policies”

University of Catania, Italy

2006

MA

Forensics Sciences

İstanbul University, Institute of Forensic Sciences, Istanbul, Turkey.

“Fear of Crime Among University Students in Istanbul, 2005”.

2003

BA

Sociology

Mimar Sinan University, Istanbul, Turkey

 

Publications

 

2017

Roche, Sebastian, Özaşçılar, Mine & Bilen, Ömer. ‘Why may police disobey the law? How divisions in society are a source of the moral right to do bad: the case of Turkey’, in Police-Citizen relations across the world : Comparing sources and contexts of trust and legitimacy, ed. Dietrich Oberwittler and Sebastian Roché, Routledge Frontiers of Criminal Justice, Print ISBN: 9781138222861

2016

Özaşçılar, Mine. “Suçun Biyolojik Temelleri : Suç Davranışının nedenlerini açıklayan biyolojik temelli teorilerin rolü” / Biological roots of Crime : the role of biological theories in explanation of crime causation. Türk Psikoloji Yazıları.

2016

Özaşçılar, Mine. “Ergenlerde Polis Algısını Belirleyen Etmenler : Cinsiyet, Güvenlik Algısı ve Suç Mağduriyetinin Önemi” / Predictors of Police Perception among Adolescents : the importance of gender, perception of safety and victimization. Türkiye Klinikleri / J Foren Med Special Topics, 2 (3), 54-62.

2016

Özaşçılar, Mine & Ziyalar, Neylan. “Framing Prostitution in Turkey: News Media Coverage of Prostitution”, International Journal of Criminal Justice Sciences, 10 (2), 152-164.

2015

Özaşçilar Mine. Suç Korkusu ve Yakın Çevre Düzensizliği İlişkisi : Kırık Cam Teorisi, Editör:Adem Solak, Öner Solak, içinde :  Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Suç ve Suç Korkusu, , Hegem Yayınları.  ISBN:978-605-9104-05-0, pp. 329-347.

2015

Özaşçılar, Mine & Ziyalar, Neylan. “Unraveling the Determinants of Fear of Crime Among Men and Women in Istanbul: Examining the Impact of Perceived Risk and Fear of Sexual Assault”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, SSCI, DOI: 10.1177/0306624X15613334

2015

Özaşçılar, Mine, Ziyalar, N. & Yenisey, F. Perceptions of police among adolescents in Istanbul: an emphasis on interactions between demographic, police contact, negihborhood safety, and police perception”, Police Journal: theory, practice and principles. DOI: 10.1177/0032258X15601798 . Published online on August 18, 2015.

2015

Özaşçılar, Mine. “Book Review: “Social Order and the Fear of Crime in Contemporary Times”, Policing: A Journal of Policy and Practice, online May 6, 2015 doi:10.1093/police/pav013

2014

Özaşçılar, Mine. “Suç korkusu, Kadın ve Kent” / “Fear of Crime, Women and City”, İnsan, Toplum ve Haklar: Esin Küntay’a Armağan, Bağlam Yayınları, s. 87-99.

2013

Özaşçılar, Mine and Narlı, Nilüfer. “New Media and Mobile Democracy around the Globe and in Turkey”, Critical Issues in Turkish Politics, Bahcesehir University Press, ISBN : 978-605-5461-36-2.  

2013

Özaşçılar, Mine. “Predicting fear of crime: A test of the shadow of sexual assault hypothesis”, International Review of Victimology, 19(3) 269–284.

2012

Özaşçılar, Mine. “Predicting Fear of Crime in Sweden : a test of the shadow of sexual assault hypothesis”, Lambert Academic Publishing: GB, ISBN: 3659178942

2012

Özaşçılar, Mine. “Fear of Crime: comparing the shadowing effect of fear of sexual assault on Turks and Sweds”, Research report series in Sociology of Law, Media-Tyrck Lund University.

2012

Özaşçılar, Mine. “Book Review: “Offender Drug Abuse and Recidivism: An Access to Recovery Program”, Criminal Justice Review, Vol. 37, p. 271 – 273.

2012

Özaşçılar, Mine. “Genç Bireylerin Cep Telefonu Kullanımı ve Bireysel Güvenlik : Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonunu Güvenlik Amaçlı Kullanımları”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Vol 15, Nr. 1, p. 42,74. 

2010

Özaşçılar, Mine. "Substance abuse and its risks leading to a crime: an empirical research based on investigations in university students". Journal of US-China Law Review, Volume 7 Nu. 5, 2010.

2010

Yükseloğlu, H.; Yükseloğlu, M.; Cömert, I.T.; Özaşçılar, M.; Ziyalar, N; Yavuz, F. “Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi : Adile Sadullah Mermerci Örneklemi. “Analyzing Sociodemographic Characteristics and Psychological Needs of Police Vocational High School Students: The Case of Adile Sadullah Mermerci” Polis Bilimleri Dergisi / Turkish Journal of Police Studies, 12 (3): 107-127, 2010.

2010

Özaşçılar, Mine. “Kadınlar Arası İletişim Ortamı Olarak Kuaför Salonları” “Hair Saloons as a Women’s Interaction Space”. In Kadın ve Mekan : Tutsaklık mı? Sultanlık mı?, Turkuaz Publishing, pp. 321-331.

2009

Özaşçılar, Mine & Ziyalar, N. “Suç Korkusu: İstanbul’da Yaşayan 18–25 Yaş Grubu üniversite Öğrencilerinin Mağdur Olma Riskleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi.” “Fear Of Crime: The Evaluation Of University Students’ Who Live In Istanbul, aged between 18 to 25; Perception of Victimization Risks”, Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal of Forensic Sciences, 8 (1): 7 -17, 2009.

2009

Özaşçılar, Mine & Ziyalar, N. “Istanbul’da Elektronik Basında Yer Alan Adam Öldürme Haberleri” (“Online Crime News in Istanbul”). ToplumBilim. 23: 47-59. 

2008

Özaşçılar, Mine; Fidan, M., Yutseven, S., Ziyalar, N. “Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz”(“Mobbing”), Güncel Hukuk, May, 05 : 50-54.

2007

Tekin, S.; Özaşçılar, M.; Ziyalar, N. “Görgü Tanıklılığının Güvenilirliği” (“Eyewitness Suggestibility”). Güncel Hukuk, 9: 2007, s. 50-54.

2006

“Mukayeseli Hukukta Arama, İfade Alma ve Hukuka Aykırı Deliller”, Ed. Prof.Dr. Feridun Yenisey, Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar, Arş. Gör. Olcay Bağcı, Mine Özaşçılar. Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, Global Hukuk Eğitimi Programları Direktörlüğü, Yayın No:10. Mega Basım. Ocak, 2006. İstanbul.

2006

Özaşçılar, M. ; Ziyalar, N. “Suç Korkusu” (“Fear of Crime”). Güncel Hukuk, Temmuz, 07: 10-11, 2006.

2006

Özaşçılar, M. ; Ziyalar, N. “2005 Yılında İstanbul’da Üniversite Öğrencilerinin Suç Mağduru Olma Deneyimleri” (“Crime Victimization Analysis Among University Students”). Güncel Hukuk, Eylül, 09: 34-36, 2006.

2005

Gök, M.; Özaşçılar, M.; Ziyalar, N. "İstanbul'da 1997-2002 Yılları Arasında Polis İntiharları" (“Police Suicides Between 1997 – 2002 in Istanbul”). Polis Bilimleri Dergisi. 6(3-4):31-45, 2005.

2005

Ziyalar, N. ve Özaşçılar, M. "Televizyon, Şiddet ve Çocuk" (“Television, Violence and Child”). Güncel Hukuk, Nisan, 16:26-29, 2005.

Revise and Resubmit Requests

2017

(under review) Narlı, N. & Özaşçılar, M. Representation of Syrian Women and Children Refugees’ Health in Turkish Daily Newspapers.

2017

(under review) Özaşçılar, Mine & Ziyalar, N. “Assessing Tourists’ Fear of Crime and Perceived Risk of Crime in Istanbul”.

 

 

Citations

Özaşçılar, Mine (2010). "Substance abuse and its risks leading to a crime: an empirical research based on investigations in university students in Istanbul". Journal of US-China Law Review, Volume 7 Nu.5, 2010.

1. Lorenzo Blanco González, Erick Rangel González (2012) “Vicio, virtud y victimización:¿De qué sirve portarse bien?”EconoQuantum, Vol 9, No. 1, pp : 149-157.

Özaşçılar, Mine (2013). “Predicting fear of crime: A test of the shadow of sexual assault hypothesis”, International Review of Victimology, 19(3) 269–284.

1.      Helmut Hirtenlehner and  Stephen Farrall  (2014) “Is the ‘Shadow of Sexual Assault’ Responsible for Women’s Higher Fear of Burglary?”, British Journal of Criminology, Vol. 54, No.6, pp. 1167-1185.

2.      Maddison, Jessica and Jeske, Debora (2014) Fear and perceived likelihood of victimization in the traditional and cyber settings. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning, 4 (4). pp. 23-40.

3.      Jarrett-Luck, Madeliene (2015). Reconceptualising Fear of crime: The emergence of crime awareness. Master’s thesis, Bond University, Faculty of Society and Design.

 

 

Most Recent Presentations

2017

Narli,N., & Özaşçılar, M. TRT 6. International Children’s Media Conference (TRT 6. Uluslararası Çocuk Mddyası Konferansı), Representation of Syrian Children in Turkish Media and Their Problems, 01-02 November, 2017, Istanbul.

2017

Narli, N.,  Özaşçılar M., Turkan-İpek, I. Media Representation of the Syrian Refugee Women in Turkish Dailies”,   21. Yüzyılda Uluslararası Göç, II (Uluslararası Konferans), 21. Yüzyılda Göç ve İltica Oturumu,   October  10-11, 2017, KEKAM, Yeditepe  University,  Istanbul.    

2017

Shoplifting among ‘Consumers’: a test of situational choice theory, 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, 13-16 September, Cardiff, UK.

2017

Narlı, N. & Özaşçılar, M. Media Framing of Syrian Women: Criminal or Victim?, 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, 13-16 September, Cardiff, UK. 

2016

Özaşçılar, M., Çalıcı, C. “Fear of Crime and Perceived Risk of Victimization Among Young Adults: Istanbul Suburban Sample”, 16th Annual Conference of the European Society of Criminology, 21-24 September, Münster, Germany.

2016

“Mağazadan Hırsızlık Suçunun Oluşum Süreci: Üniversite Öğrencilerinin Mağazadan Hırsızlık Suçuna İlişkin Tutum ve Algıları”, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan,2016, Milas.

2015

Budak, M., Özer, İ. & Özaşçılar, M.Üniversite Öğrencilerinin Riskli Cinsel Davranışları : Bağlanma ve Sosyal Görünüş Algısının Önemi.  13. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 637-640, 7-9 Ekim 2015.

2015

Özaşçılar, M., Budak, M. & Özer, İ. “Turkish University Students’ Online Risky Sexual Behaviors: examining the impact of social appearance anxiety and attachment styles”, 15th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 2-5 September, 2015, Porto.

2015

“Determinants of Police Perception among Adolescents in Istanbul”, 15th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 2-5 September, 2015, Porto.

2015

“Female Sexual Victimization among University Students in Istanbul”, Sexual Violence Investigation Symposium, May 1-3, 2015, Adana, Türkiye

2015

3rd Regional conference on Oversight of an Public Trust in Internal Security Forces,Community police Turkish style and citizen trust/ satisfaction”, March 23, 2015, Istanbul

2014

Özaşçılar, M. & Ziyalar, N. “International Tourist’s Perceived Risk and Fear of Crime in Istanbul”, 14th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 10-13 September, 2014, Prague.

2013

“Predictors of Fear of Crime among Women: the Impacts of Fear of Sexual Assault versus Fear of Physical Assault”, 13th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 4-7 September, 2013, Budapest, Hungary.

2013

“Chicago School Approach in Prevention of Juvenile Delinquency”, International Summit on Family and Social Policy, January 02-03, 2013, Ankara, Turkey.

2012

“Understanding Women’s Fear of Crime in Sweden: a test of shadow of sexual assault hypothesis”, International Conference: Global Perspectives on Justice, Security and Human Rights, June 6-9, 2012, New York City, USA.  

2012

“Trends in Fear of Crime in Sweden: a test of indirect victimization model” International Conference: The Normative Anatomy of Society: Relations between Norms and Law in the 21st Century, 24-25 April, 2012, Lund, Sweden.

2010

“Victimization Experiences of University Students” 10th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 8-11 September, 2010, Liege, Belgium.

2010

“Representation of victims in a Turkish Daily Newspaper”. 10th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 8-11 September, 2010, Liege, Belgium.

2010

“Mobile Phones and Safety among University Students”. 10th Conference of the European Society of Criminology (ESC), 8-11 September, 2010, Liege, Belgium.

2010

Mobile Phones in the Lives of Turkish Young People, 2nd International Conference on New Media and Interactivity. April 28-30, 2010, Istanbul, Turkey.

2009

“Alcohol and Other Drug Use Among University Students in Istanbul: the Perception of Its Risks Regarding Crime Victimization”. 9th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC), 9-12 September 2009, Ljubljana, Slovenia.

2009

“Fear of Crime Among University Students in Istanbul”. Ozascilar, M., Ziyalar, N. 9th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC), 9-12 September 2009, Ljubljana, Slovenia.

2009

“Online News Coverage of the Homicide in Istanbul”. 9th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC), 9-12 September 2009, Ljubljana, Slovenia.

2008

“Yeni Doğmuş Çocuğun Öldürülmesinin Sosyolojik Boyutu”, “Sociological Perspectives of New-born Child Killings”, “8. Adli Bilimler Kongresi”. 16-18 May, Kocaeli, Turkey.

2008

“Suç Korkusu” -“Fear of Crime”, “8. Adli Bilimler Kongresi”. 16-18 May, Kocaeli, Turkey.

2007

“Yazılı Basında Eroin Kullanımına İlişkin Haberler: 1997-2007 Hürriyet Gazetesi Örneği” -“Heroin addiction in print media between 1997 and 2007: A Case Study of Hurriyet”, IV. Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlik Haftası, 1-4 December, İzmir, Turkey.

2006

“İletişim Ortamları Olarak Kuaför Salonları”- “Hair Salon as a Communication Environment”. “1.Genç Gazeteciler Öğrenci Sempozyumu”. İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi. 7–8 June, Istanbul, Turkey.

2005

“Behaviour and Environment”, Kalfoglu, E., İyigün, A., Petridis, G., Koçer, N., Özaşçılar, M.. “3 rd International Conference On Ecological Protection Of The Planet Earth With An International Exhibition Of Innovations, Invents and New Technologies” Under the Auspices Of The European Commission, DG Environment, DG Enlargement.  10-11 June. Istanbul, Turkey. 

 

Teaching Experiences

Fall 2015

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology I, 131 students 
 • Taught a undergraduate course in Sociology of Crime, 50 students
 • Taught an undergraduate online course in Sociology, 363 students

Summer 2015

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology I, 17 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology II, 32 students

Spring 2015

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught a graduate course in Sociology of Crime, 10 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology II, 187 students
 • Taught a graduate course in Victimology, 21 students

 

Fall 2014

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate online course in Sociology, 486 students
 • Taught an undergraduate course in Sociology of Crime, 29 students
 • Taught an graduate course in Victimology, 14 students

Summer 2014

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology I, 11 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology II, 13 students
 • Taught an undergraduate course in Victimology, 12 students

 

Spring 2014

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught a graduate course in Sociology of Crime, 21 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology II, 67 students
 • Taught a graduate course in Victimology, 17students

 

Fall 2013

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology I, app. 49 students 
 • Taught a graduate course in Sociology of Crime, app. 82 students
 • Taught a undergraduate course in Sociology for Social Workers, app. 33 students

 

Spring 2013

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology II (2 sections), app. 110 students 
 • Taught a graduate course in Introduction to Sociology, app. 69 students
 • Taught a graduate course in Victimology, app. 24 students

 

Fall 2012

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Sociology, app. 150 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology I, app. 70 students
 • Taught a graduate course in Sociology of Crime, app 65 students
 • Taught an undergraduate course in Demography / Population Dynamics, app. 40 students

 

Summer 2011

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology, app. 30 students

Spring 2011

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Changes in Contemporary Turkish Society II, app. 40 students
 • Taught an undergraduate course in Sociology of Crime, app. 20 students
 • Taught an undergraduate course in Victimology, app. 10 students

 

Fall 2010

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology, app. 35 students
 • Taught an undergraduate course in Changes in Contemporary Turkish Society I, app. 40 students
 • Taught an undergraduate course in Sociometry, app. 40 students
 • Taught a graduate course in Sociology of Crime, app 55 students

 

Fall 2010

University of Azores Portugal, Erasmus Teaching Staff Mobility

 • Designed and taught international seminars in “Fear of Crime and Media”, “Alcohol and Drug Use Among Turkish University Students” for 1 week, 6 hours

 

Summer 2010

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology, app. 55 students

 

Spring 2010

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Designed and taught an undergraduate courses in Sociology of Crime (app. 21 students), Victimology  (app.14 students) and Seminar II (app.3 students)

 

Fall 2009

Instructor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Designed and taught a graduate courses in “Introduction to Sociology” app. 20 students
 • Taught an undergraduate course in Introduction to Sociology, lecturing 2 sections, app. 120 students
 •  Taught an undergraduate course in Sociometry app. 30 students

Fall 2008

Research Assistant, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences, Bahçeşehir University

 • Lectured at the sessions for the Sociology of Gender and Family and Methodology of Social Sciences classes, preparing and grading exams, helping students on how to write papers, making presentations and interviews.

 

 

Sept 2007-2009

Research Assistant, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences, Bahçeşehir University

 • Helped the academic staff with their projects, preparing and grading exams, providing students help during the problem sessions and after, helped in seminar organizations, and made presentations about the departments and the projects.

 

 

Teaching Experience – Professional

Mediation Training & Certificate Program – August 2013, Istanbul

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

·         Taught hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program – November 2013, Istanbul

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

·         Taught  22 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program- October 2014 (Siirt)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

·         Taught  21 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program- November 2013 (Zonguldak)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught  22 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program- March 2014 (Istanbul)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught  14 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program- May 2014 (Istanbul)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught  13 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Mediation Training & Certificate Program – May 2014  (Urfa)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught  22 hours of 48-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

Urbanization Certificate Program for Garanti Company – November 2014 (Istanbul)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught 3 hours of 6-hour Urbanization in Turkey

 

 

 

 

 

Mediation Training & Certificate Program – November 2015 (Istanbul)

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Arts and Sciences,
Bahçeşehir University

 • Taught 3 hours of 8-hour mediation training & certificate program which focuses on the sociology of mediation, dispute resolution methods and steps of mediation process

 

 

 

 

 

Ön Kayıt