Finansçı Olmayanlar için Finans ve Muhasebe Yönetimi
PROGRAM
DETAYLARI

23/11/2019
42 Saat
BAU Beşiktaş
2,750 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ

Finansçı Olmayanlar için Finans, işletmelerin yönetim kadrolarında görev alan ve görevleri gereği finansal karar almak durumunda olan yöneticiler ile işletme sahiplerinin; finansal karar almada baz alabileceği bilgilerin verildiği bir programdır. Bu eğitim aynı zamanda, finansal tabloların özünü anlamaya ve karar sürecinde nasıl kullanılabileceğine de yöneliktir. Finansal tabloların içerdiği verilerin finansal analiz manasında hangi oranlar yoluyla yorumlanacağına da değinilecek olan programda muhasebe ve finansın temel ilişkisi irdelenir.

KİMLER İÇİN?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe girecek olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca raporlama yapan veya halka arz öngören işletmelerin mali işler, raporlama, muhasebe yöneticileri ve çalışanları, bağımsız denetçiler, UFRS/TFRS'ye ilgi duyanlar programa katılabilirler.

SÜRE

42 Saat / 3 Hafta

Cumartesi / 09:30 - 17:30

Pazar /  09:30 - 17:30

PROGRAM ÜCRETİ

2.750 TL Peşin - 3.025 TL 4 Taksit

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Kavramsal çerçeve, yeni TTK ışığında TMS, UFRS uyumlu muhasebe standartlarının tanıtımı, UFRS ve denetim, mali tablolara ve hesaplara ilişkin standartlar, işlem bazlı standartlar, Türkiye finansal raporlama standartları, VUK-UFRS karşılaştırması, UFRS'ye göre mali tabloların konsolidasyonu,  VUK 213'e uygun mali tablolar ile UFRS`ye göre hazırlanan mali tabloların farkları eğitimde ele alınır.

BELGE 

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.

1.A) Muhasebe ve Tarihçesi

1.B) Türkiye’de Muhasebenin Gelişimi

1.C) Muhasebenin Akışı ve İşlemleri

1.D) Muhasebe Sistemi ve Uygulama Temelleri

1.E) Temel Muhasebe Kayıtları

2.A) İşletmedeki Önemi

2.B) Finans Yöneticisinin Görevleri

3.A) Bilanço

3.B) Gelir (Kar zarar) Tablosu

3.C) Nakit Akım Tablosu

3.D) Mali Tabloların Birbirleriyle İlişkileri

4.A) Pareto Analizi

4.B) Finansal Tablolar Analizinde Basit Yaklasımlar

4.B) 1) Karşılaştırmalı (Yatay) Analiz

4.B) 2) Dikey Yuzde Analizi

4.B) 3) Eğilim (trend) Yüzdeleri Analizi

4.B) 4) Oran Analizleri

5.A) 1) Likidite Oranları

5.A) 2) Etkinlik Oranları

5.A) 3) Kaldıraç Oranları

5.A) 4) Karlılık Oranları

6.A) Yatırım Projesi Analizinde Adımlar

6.B) Yatırım/Proje Analizinde Analitik Yöntemler

6.B) 1) Net Getiri

6.B) 2) Geri Ödeme Süresi

6.B) 3) Başabaş Noktası Analizi

6.B) 4) Net Bugünkü Değer ve İç Getiri Oranı

6.B) 5) Duyarlılık Analizi

2,750 TL
KDV Dahil


İlginizi çekebilir ...