Kurumsal Risk Yönetimi
PROGRAM
DETAYLARI

07/04/2018
24 Saat
BAU Beşiktaş
990 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitim Programı, BAUSEM ve Internal Control Institute (ICI)  ortaklaşa düzenlediği bir program olarak, Türkiye’de özel sektör şirketlerinin kurumsal risk yönetimi konusundaki yetkinlik ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, uluslararası COSO KRY Çerçevesi ve ISO 31000 Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Program ile katılımcılarda kurumsal risk yönetimi (KRY) konusunda bir uzmanlık altyapısı sağlanması hedeflenmektedir. Program katılımcılarının, Uluslararası COSO KRY Çerçevesi ve ISO 31000 Standardı ile uyumlu olarak alacakları eğitim sonrasında; görev yaptıkları şirket, kurum ve kuruluşlarda kurumsal risk yönetimi sistem ve süreçleri tasarlayabilmeleri, şirket yapılarına uygun KRY projeleri oluşturabilmeleri, KRY süreçlerini koordine edebilmeleri, şirketlerinde risk değerlendirme ve risk yönetimi çalışmaları yapabilmelerine yönelik “uygulamalı”, gerçek hayattan KRY örnekleri ile zenginleştirilmiş bir eğitim almaları hedeflenmiştir.

Program bu yönü ve kapsamı ile alanında ilk ve tek program olma özelliğini taşımaktadır.

 

KİMLER İÇİN?

Program, kurumsal risk yönetimi konusunda mesleki bilgi ve yetkinliğini artırmak isteyen her seviyedeki tüm profesyoneller için uygundur.Program uygulamalı çalışamalar, metodoloji önerileri ve yol haritaları içerdiğinden kendi şirketlerinde kurumsal risk yönetimi projelerinde/çalışmalarında görev alacak olan veya şirketlerinde kurumsal risk yönetimi uygulamalarını tasarlamak ve koordine etmek ile görevli tüm profesyoneller için benzersiz bir eğitim kaynağı olarak tasarlanmıştır.

Ayrıca şirketler, kendi bünyelerinde oluşturacakları KRY sistem ve süreçlerinde ihtiyaç duydukları yetkinlikleri KRY için oluşturdukları ekiplere kazandırmak için programa çok sayıda katılımcı ile katılım sağlayabilirler.

 

SÜRE

24 Saat / 4 Gün

Cumartesi / 10:00 - 16:30

Pazar / 10:00 - 16:30

 

PROGRAM ÜCRETİ

990 TL Peşin - 1.089 TL 9 Taksit

 

BELGE

Program sonunda yapılan sınavdan, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.

 • Kurumsal risk yönetimine (KRY) genel bakış ve KRY perspektifinin anlaşılması,
 • KRY modelleri: ISO 31000 ve COSO KRY
 • Şirketiniz için uygun KRY modeli ve metodolojisinin seçimi
 • KRY, iç kontrol ve iç denetim ilişkisi
 • KRY ve diğer yönetim sistemlerinin ilişkisi
 • Etkili bir KRY için kurumsal yapının (iç ortam) önemi
 • Risk yönetiminin temelleri
  • Risk kavramı
  • Risk türleri
  • Doğal risk- artık risk kavramları
  • Risk değerlendirmesi
   • Risklerin tespiti, sınıflandırılması,
   • Risklerin analizi ve önceliklendirilmesi
  • Risk iştahı ve risk toleransı kavramları
  • Yaygın risk yönetimi stratejileri
   • Kabul, kaçınma, transfer, kontrol, yayma, paylaşma
  • Risklere karşı maliyet etkin strateji: kontrol stratejisi çerçevesinde kontrol faaliyetleri
  • Kontrol kavramı, kontrol türleri, kontrol tasarımı ve kontrolün işleyişi
  • Risk kontrol matrisleri
  • Risk eylem planları ve kontrollerin iyileştirilmesi
  • Risk yönetimi raporlaması
   • Risk haritaları
  • Stratejik risk yönetimi ve KRY içindeki rolü (Stratejik planlar ile kurumsal risk yönetimini entegre etme)
  • KRY metodolojisinin uygulanması
   • Şirket stratejik planı çerçevesinde, stratejik amaç ve hedeflerin tanımlanması
   • Stratejik risk değerlendirme çalıştayları ile stratejik risklerin belirlenmesi ve eylem planları geliştirilmesi
   • Şirket süreçlerinin belirlenmesi ve analizi
    • Süreç analizi
    • Süreç hedefleri, KPI’ lar
    • İş akışları ve iş prosedürleri analizi
    • RACI analizi
   • Şirket süreçlerindeki risklerin belirlenmesi, kontrol faaliyetleri ve diğer KRY stratejilerinin tanımlanması,
   • Süreç bazlı risk eylem planlarının oluşturulması
  • KRY çalışmalarında yazılım çözümlerinden faydalanılması
  • KRY çalışmalarında kullanılacak temel araç ve çalışma kağıtlarının anlatılması

Örnek bir vaka çalışması üzerinden sınıf içi risk değerlendirmesi çalışması gerçekleştirilmesi,

Kapsama ek olarak, tüm katılımcılara aşağıdaki ek imkan ve faydalar sağlanacaktır:

 • KRY sistemini şirket içinde tasarlamak ve kurmak için şirket özel metodoloji, proje planı ve takvimi
 • KRY Uygulama Rehberi (Uygulama el kitabı)
 • KRY çalışmasında kullanılacak araç ve çalışma kağıdı şablonları (anket, risk veritabanı, eylem planları, vb.)
 • Örnek risk değerlendirme modeli ve risk ölçekleri
BAU Beşiktaş |

990 TL
KDV Dahil


İlginizi çekebilir ...