Kurumsal Risk Yönetimi
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Geçtiğimiz 10 yılda özellikle bankacılık sektöründe finansal risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan Risk Yönetimi, günümüzde birçok şirket tarafından finansal, operasyonel ve stratejik risklerin gözetilmesi, karşılaşılan ekonomik belirsizlikler karşında dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve esneklik elde edebilmek amacıyla artarak benimsenmektedir.
Kurumlar, risk yönetiminde olgunlaştıkça, birimlerin bağımsız yürüttüğü risk yönetimi faaliyetleri, bir merkezden yürütülmekte, karşılaşılan risklerin birbirleriyle etkileşimi değerlendirilmekte ve riskler karşında, şirketin hedefleri doğrultusunda ortak stratejiler geliştirilmektedir. Günümüz iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili daha yaygın bilgilendirme ihtiyacının oluşması bu eğitimin amacıdır.

KİMLER İÇİN ? 

Reel ve Finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, sermaye optimizasyonu sağlamak ve uygun bir risk yönetimi sistemi geliştirerek stratejik hedeflerini kabul edilebilir risk düzeyleri ile uyumlu hale getirmeyi amaçlayan çalışanları katılabilir.

SÜRE

24 Saat / 4 Gün

Cumartesi / 9:30 - 17:30

Pazar / 9:30 - 17:30

PROGRAM ÜCRETİ

1.500 TL Peşin - 1.650 TL 9 Taksit

BELGE

Program sonunda yapılan sınavdan, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi logolu katılım belgesi verilir.

Kurumsal Risk Yönetimi: Genel Bakış, Trendler ve Düzenlemeler

 • Riskin ve Kurumsal Risk Yönetiminin Tanımı, Önemi, İlkeleri, Amaçları Standartları
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Çerçevesi (Risk Mimarisi ve Risk Stratejisi)
 • Riske Dayalı Kurum Kültürü Oluşturma
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Dokümante Edilmesi (Raporlar, Siciller)
 • Kurumsal Risk Yönetiminde Kişilerin Sorumlulukları Risk Kapasitesi ve Risk İştahı
 • Risklerin Belirlenmesi, Derecelendirilmesi ve Risk Haritalarının Oluşturulması (Yaklaşımlar, Teknikler, Risk Matrisi)
 • Risklerle Mücadele Yolları (Riskten Kaçınma, Kabul Etme, Azaltma, Transfer)
 • Risklerin Kontrol Edilmesi (Önleyici, Tespit Edici, Düzeltici Kontroller)
 • Bilgi Akışı ve Raporlama
 • Gözden Geçirme ve Denetim

 

Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi

 • Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi - Temel Öğeler
 • Belirsizlik ve Değer
 • Olaylar,Riskler ve Fırsatlar 

 

Kurumsal Risk Yönetimi İçeriği

 • İç Ortam
 • Hedef Belirleme
 • Olayları Tanımlama

 • Risk Değerlendirmesi

 • Risk Durumları Belirleme Örnekleri

 • Risk Tepkileri

 • Kontrol Aktiviteleri

 • Bilgi ve İletişim

 • İzleme

 • Roller ve Sorumluluklar

 • Kurumsal Risk Yönetiminin Kısıtlamaları

 

Kurumsal Risk Yönetimi Süreci, Uygulama Örneği

Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik (İç Sistemler ve İSEDES Yönetmeliği)

Basel II Uygulamalarında Risk Yönetimi

 

 


İlginizi çekebilir ...