Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Bireysel Eğitim Başvurusu
4,425 TL (KDV Dahil)
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Kurumsal Eğitim Talebi
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı - 13/04/2019 1.Oturum Anketi
Eğitim Öncesi
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Eğitim Anında
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Anket Sonucu
Değerlendirmeleriniz Başarıyla İletildi.
Sertifikalarım başlığı altından belgenize erişim sağlayabilirsiniz.
Kapat
Eğitim İçeriği
Bu sertifika programı günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Uygulamalı eğitim ortamında, iş dünyasında yeni sentezler, çözümler üretmek için gereksinim duyulan yaklaşımları bulabileceğiniz bu program, katılımcılara bütünü görmeyi sağlayacak perspektifi kazandıracaktır.
Kimler İçin?
En az lisans mezunu olmak şartı aranmaktadır.
Neler Öğreneceksiniz?
1.Değişim Yönetimi ve Liderlik
2.Çatışma Yönetimi
3.Etkili Takım Çalışması
4.Lider Yöneticiler İçin Koçluk Beceriler
5.Hikâye Anlatarak Liderlik Etmek
6.Duygusal Zekâ7.Fasilitasyon
8.Liderler İçin Etkin İletişim Ve Global Vizyon Yaratmak
9.Zihnin Efektif Kullanımı
10.Liderler İçin Transaksiyonel Analiz ile İlişki Yönetimi
Belge
Bahçeşehir Üniversitesi S.E.M. ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programının katılımcılarına, % 80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.
1.Yönetim Ve Yönetici Kavramı
2.Liderlik Teorileri
3.Lider Ve Yönetici Tanımları
4.Liderin Özellikleri
5.Lider Ve Yöneticilik Karşılaştırması
6.Liderlik Hataları
7.Gücü Kullanan Liderden, Gücü Yokmuş Gibi Görünen Lidere
8.Lider Olarak Ben Kimim?
9.Liderlik Üzerine Araştırmalar
10.Liderlik Çarkı Uygulaması
11.Değişim Yönetimi Neden Önem Kazandı?
12.Değişimin Türleri
13.Değişimin Nedenleri
14.Değişim Yönetimi ile ilgili Modeller
15.Değişimin Önündeki Engellera.Süreç Faktörüb.İnsan Faktörü
16.Neden Değişime Direnç Gösterilir?
17.Değişim Liderinin Özellikleri
1.Örgütsel Çatışma Tanımı
2.Çatışma Fırsat Mı Tehlike Mi?
3.Bölüm İçi Ve Bölümler Arası Çatışma Nedenleri
4.İç Çatışma/Dış çatışma/Gizli Ve Açık Çatışma
5.Çatışma Yönetimi Stratejileri
a.Ödün Verme
b.Baskı Kurma
c.Kaçınma
d.İşbirliği ve Uzlaşma
6.Çatışma Yönetimi Uygulamaları
1.Yüksek Performanslı Takım Özellikleri
2.Yüksek Performanslı Takımlarda Liderler
3.Farklılıkları Yönetebilme
4.İfade Edilmeyen Duyguların Takım Performansına Etkisi
5.Takımlarda Güven Ve İşbirliği
6.Değerler/Sonuç İlişkisi
7.Toplam Fayda Bilinci Ve Yönetimi
8.Toplam Fayda İçin Başarı Algısı
1.Koçluk ve Diğer Kavramların Farkı
2.Bakış Açımız
3.Değişim ve Koçluk Mantıksal Algı Boyutları ile Gelişim ve Değişim
4.Yöneticiden Koç Liderlere:
a)Yapmaktan Yönetmeye
b)Vizyon ve Planlama
5.Yetkinlik Çarkı
6.Koçluk Becerileri
7.Koçluk Duruşu (Öğrenen-Yargılayan Zihniyet-Öğrenen Zihniyetle Kişinin Gelişim ve Dönüşümünü Destekleme)
8.Yapılandırılmış Koçluk Adımları
a)Doğru İletişim
b)Geribildirim (Kişinin Güçlü Yönlerini Destek Alarak Gelişim Planı Oluşturmak)
c)Takdir Etme
9.SCARF Modeli Nedir? Koçvari Yöneticilikle Bağlantısı Nedir?
10.Yeni Neslin Yönetim Beklentisi ve Koçvari Yöneticilikle Bağlantısı
İnsan Neden Hikâye Anlatma İhtiyacı Duyar.
Hikâye Ve Oyun İle Öğrenmek…
Hikâyenin Motive Edici Unsurları Nelerdir…
Hikâyenin Matematiği…
Katharis Nedir?Baht Dönüşü Nedir?Dilin Değişimi Ve Gelişimi…
Yazılı İletişimin İş Hayatındaki Önemi…
Dil Ve İmla Kurallarının Liderlikteki Önemi…
Neden İyi Bir Türkçe Kullanmalıyım?
Yazarken En Çok Yapılan Hatalar Nelerdir?
Daha İyi Nasıl Yazı Yazabilirim…
İş Dünyasında Hikâye Anlatmanın Önemi
Lider Yönetici Olarak Neden Hikâye?
İş Hayatında Liderlerden Hikâye Örnekleri
Lider Yönetici Olarak Hikâyenizi Yaratın.
Yaratıcılığı Ortaya Çıkarma
Vizyon-Misyon Kavramlarını AnlatmaHedef Belirleme
Ekip Ruhu YaratmaDeğerleri İfade Etmeİş Yerinde İletişimi Artırma
Ürün Tanıtımı Ve Lansmanlar
Sunum YapmaHikâye Anlatmada Dikkat Edilecek Noktalar
Lider Yönetici Olarak Hikâyenizi Yazma Ve Anlatma
Liderlik Ve Yöneticilik Hikâyeleri Yazma Ve Anlatma Uygulamaları Yapılacaktır
1.Duygusal Zekânın Tanımı
2.Bilişsel Zekâ Ve Duygusal Zekâ Arasındaki Fark
3.Duyguların Özellikleri
4.Duygusal Zekânın Boyutları
5.Kendini Tanımak
6.Çevreyi Hissetmek
7.Değişimi Yakalamak
8.İç Dengeyi Kurmak
9.Olumlu Enerjiyi Yaymak
10.Çalışanın Duygusal Zekâsı
11.Liderlik Ve Duygusal Zekâ
12.Duygusal Zekâyı geliştirmek
13.İçimizdeki Leonardo
1.Fasilitasyonun Genel Tanımı ve Temel Yapı Taşlarının Tanıtılması
2.Değişim ve Dirençle Baş Etme
3.Grup Dinamikleri; Gizli Dirençler ve Önyargılarla Baş Etmek
4.Katılımcılık Sağlama ve Kaynaştırma
5.Fasilitasyon Tekniklerinin Kullanım Alanları
6.Fasilitasyon Aşamaları
a)Hazırlık Aşaması
b)Yürütme Aşaması
c)Sonuçlandırma ve Takip
7.Fasilitatörün Rol ve Sorumluluklarının Belirlenmesi
8.Temel Fasilitasyon Yetkinlikleri
9.Fasilitatörlük Becerileri
a)Karar Alma
b)Problem Çözme
c)Strateji Oluşturma
d)Uyuşmazlık Giderme
e)İletişimi Geliştirme
f)Değişimi Yönetme
g)Ürün/hizmet Geliştirme
h)Yenilik Getirme
10.Fasilitasyon Teknikleri
11.Etkin Fasilitatörün Kritik Başarı Faktörleri
12.Hedeflerle Yönetim ve Süreç Yönetimi ile Fasilitasyon
13.Fasilitasyonun Değişim Yönetimi İlişkisi
14.Fasilitasyonun Liderlik İlişkisi
1.Değişen Dünya Trendleri Nelerdir?
2.Global Dünyada İnsanın Yeri Nedir?
3.“Etkin İletişim Ve İnsanı Anlamak” İyi Bir Yönetici Olmak İçin Neden Önemlidir?
4.İnsanın Karar Alma Ve Dünyayı Algılama Süreçleri Nasıl Çalışır?
5.PRISM Brain Mapping İle Kendi Davranış Stilimizi Ve Karşınızdaki Kişinin Davranış Stilini Tanıma
6.PRISM Brain Mapping Esaslarına Göre Nasıl Daha Etkin İletişim Kurarım?
a)Vaka Çalışmaları - Farklı Davranış Stilleri İle Etkin İletişim
7.Global Lider Kimdir? Nasıl Global Lider Oluruz?
8.Global Liderlere Neden İhtiyaç Duyarız?
9.Değişen Ekonomik Ve Pazar Koşullarında Global Liderlerin Yeri Nedir?
10.Global Liderlikte Kültürün Yeri Nedir?
11.Kurum Kültürü Nedir?
12.Uluslararası Kültürel Farklılıkları Tanımak
a)Hofstede'nin Global Kültür Araştırması Ve Kültür Boyutları
13.Farklı Kültürleri Tanımanın Global Liderlikteki Yeri Nedir?
a)Kurumsal İletişimde Kültürel Farklılıkların Yeri
14.Farklı Ülkelerin Kültürel Yapısını Ve İş Yönetim Tarzlarını Anlamak
a)Japon Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
b)Çin Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
c)Hindistan Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
d)Afrika Ülkelerinin Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
e)Güney Amerika ve Amerika Kıtasının kültürü Ve İş Yönetim Tarzları
15.Global Liderin Takım Çantasındaki Yetkinlikleri Nelerdir
1.Çoklu Zekâ Kavramı Temel Bilgiler
2.Çoklu Zekâ Kapsamında Dünyayı Nasıl Algılar, Nasıl Öğreniriz?
3.Öğrenmeye Yönelik Uygulama
4.Sağ Ve Sol Beynin Çalışma Şekli
5.Zihinsel Alışkanlıkların Gücü
6.Yeniden Çerçeveleme
7.Akıl Haritası Nedir? Nasıl Yaratılır?
8.Akıl Haritalarının Profesyonel Yaşamda Kullanımı
9.Herkesin Peşinde Olduğu Sihirli İçerik: Hafızayı Güçlendirme
10.Yaratıcı Zekâyı Tetikleme &Hayal Gücü Kullanımı
11.Lider Yöneticinin Zihinsel Ajanda Tasarımı
1.Açık İletişim ve Kendini İfade Etme
2.Çalışma Hayatında Kurulan İlişkilerin Önemi ve Etkileri
3.Nasıl Algılıyor ve Nasıl Algılanıyoruz?
4.Sözsüz İfadenin Gücü5.Kişilerarası Farklılıklar ve Çeşitlilik
6.Karşılıklı Güven Oluşturmak
7.Nasıl İlişki Kuruyoruz:
a)Transaksiyonel Analiz-Transaksiyonel Analiz Teorisi
oEbeveyn, Çocuk ve Yetişkin Ego Durumlarını Tanımak
oKarpman’ın Drama Üçgeni: Cellat, Kurtarıcı, Mağdur Roller
oİlişkilerde Oynadığımız Oyunlar
8.İletişim Engelleri
9.Olumlu İlişkiler Kurmak ve Sürdürebilmek
Şu an takvimlendirilmiş bir eğitim bulunmamaktadır. Buraya tıklayarak eğitime ön başvuru yapabilirsiniz.
Bilgi Almak İstiyorum
İlginizi Çekebilecek Eğitimler