Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında kamu / hizmet veya üretim sahalarında çalışan ya da kariyer yapmayı düşünen donanımlı çalışanlar yetiştirmektir. Bu eğitimle etkili ve yararlı yönetim bakış açısı, profili olan ve çalışılan kurumları / kuruluşları ileriye taşıyabilecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmiştir. 

KİMLER İÇİN

Kamu, üretim/endüstri ve hizmet kurumlarında çalışmakta olan ya da çalışmayı hedefleyen, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kapsamında kariyer yapmak hedefli güncel ve yaygın lojistik ile tedarik zinciri yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmak isteyen kişiler bu programa katılabilir.

SÜRE

66 saat / 5.5 hafta

Cumartesi / 9:30 - 16:30

Pazar / 9:30 - 16:30 

PROGRAM ÜCRETİ

3.776 TL Peşin - 4.189 TL 9 Taksit 

BELGE

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute tarafından gerçekleştirilen Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi sertifika programı sonunda katılımcılara derslere yüzde 80 oranında devam etmiş olmaları ve program sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olmaları koşuluyla Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilir.

KAYIT OLUN

Bu program BAUSEM ile İstanbul Institute ortaklığında gerçekleştirilmekte olup, eğitim kayıtları İstanbul Institute tarafından yürütülmektedir. Bilgi ve başvuru için 212 283 24 02 numaralı telefonu arayabilir veya info@istanbulinstitute.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

 • Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi
  • Lojistik Kavramı
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Lojistiğin Fonksiyonları
  • Taşımacılık Yönetimi
  • Taşımacılık Türleri
  • Depo Yönetimi
  • Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörü
  • Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Şirketlerin Beklentileri
  • Lojistik Sektörü SWOT Analizi
  • Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Tedarik Zincirini Yönetimi
  • Tedarik Zinciri Süreçler
  • Tedarik Zinciri Evrimi
  • Tedarik Zinciri Tasarımı
  • Tedarik Zincirinde Maliyetler
  • Tedarik Zincirinde Performans
  • Tedarik Zinciri Ölçümlemesi
  • Süreç iyileştirme ve Yeniden yapılandırma
  • Erteleme ve Konsolidasyon
  • Tedarik Zincirinde Hatalar
  • Dağıtım Kanalları
  • Bayi ilişkileri
  • Satın alma
  • Tedarikçi seçimi
 • Depo Tasarımı ve Yönetimi
  • Lojistikte Depolamanın Yeri ve Önemi
  • Depolamanın Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü
  • Depolanacak Ürün Özellikleri ve Depolama Sistemi İlişkisi
  • Depo Türleri
  • Depo Yönetiminin Amaçları
  • Depo Yeri Seçimi
  • Tek Depolu ve Çok Depolu Modeller
  • Depolama Ana Süreci ve Alt Süreçleri
  • Depo Sistem Elemanları
  • Depolamada Adresleme, Yerleştirme ve Toplama Teknikleri
  • Depo Tasarım Metodolojisi
 • Talep Tahmini ve Stok Yönetimi
  • Satış tahminleri
  • Talebe bağımlı stok yönetimi
  • Talebe Dayanan Stok Sistemleri
  • Stok kalemleri için PARETO analizi
  • Stok maliyetlerinin tanımlanması ve hesap yönetimi
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yatırım Kararlarının Analizi
  • Maliyet Etmenleri
  • Eş değerlik Kavramı ve Faiz Hesaplamaları
  • Yatırım Projelerini Değerleme Yöntemleri
  • İç Verim Oranı Yöntemi
  • Dış Verim Oranı Yöntemi
  • Risk ve Belirsizlik Altında Yatırım Kararları
 • Arz ve Talep Ağlarında Kalite ve Performans Yönetimi
  • Ürün, Süreç, Yönetim Kalitesi ve Performans Kavramları
  • Kalitenin kontrolü, üretimi ve ölçümü
  • Kalite, Müşteri Tatmini, Şikayet Yönetim Sistemleri
 • Sürdürülebilir Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Sürdürülebilirlik gündemi ve sürdürülebilirliğin önemi
  • Müşteri beklentileri sonucu değişen lojistik ve tedarik zinciri talepleri
  • Müşteri talepleri sonucu oluşan standart ihtiyaçları (ISO standartları, güvenlik standartları, denetimler vs.)
  • Lojistik ve Tedarik Zincirinde kullanılan standartlaştırma çalışmaları (5S, 6Sigma, Yalın Yönetim, 8D vs)
  • İş devamlılığının yönetilmesi
 • Lojistik ve Tedarik Zincirinde İş Güvenliği ve Çevre  
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun getirdikleri ve sorumluluklar
  • İş kazası, ramak kala ve meslek hastalıkları tanımları
  • İş Güvenliği ve çevre kültürünün oluşturulması, hedefleri ve ölçme yöntemleri
  • Türkiye’de Lojistik iş kazaları ve çevre yönetimi mevcut durum
  • Lojistik sektöründe kullanılan risk analizi yöntemleri ve alınması gereken aksiyonlar
  • Lojistik ve tedarik zincirinde İş güvenliği ve çevresel faaliyet uygulama örnekleri
 • Lojistik ve Tedarik Zincirinde Güvenlik Yönetimi
  • Lojistik ve tedarik zinciri alanında güvenlik kavramı
  • Türkiye’de güvenlik kapsamında mevcut durum analizi
  • Güvenlikte Proaktif Bakış Açısı ve Önlemler Lojistik sektöründe güvenlik riskleri tespiti, analizi ve alınabilecek aksiyonları
  • Güvenlik Öz Değerlendirme Sistemi
  • Güvenlik hedefleri, izleme ve ölçme yöntemleri
  • Güvenlik Çemberlerinin Oluşturulması
  • Genel Güvenlik Sistemleri (dokümantasyon, elektronik, diğer güvenlik malzeme ve ekipmanları, yapısal önlemler, özel güvenlik personeli, K9, özel güvenlikte silah uygulaması
  • Güvenlik önlemlerinde yasal ve etik sınırlar
  • Güvenlik Kazaları
   • Kaza Çeşitleri,
   • Kaza Sırasında Davranış,
   • Kaza Tespiti ve Eşgal Tespiti,
   • Kaza Bildirimi, Raporlaması ve İzleme
  • Ulusal ve uluslararası güvenlik standartları, yasal dayanaklar
  • Şirketlerde güvenlik organizasyonları ve roller ile iletişim modeli
  • Güvenlik Hizmeti Alınacak Firmanın Seçim Kriterleri ve Sözleşme Standartları
  • Fiziksel Güvenlik Servis Sağlayıcıları Seçim Kriterleri ve Sözleşme Standartları
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Sistemleri
  • Lojistikte bilişim sistemleri ve başlıca özellikleri
  • Elektronik ve mobil lojistik, stratejileri ve politikaları
  • Elektronik Veri Değişimi (EDI),
  • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
  • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP 1)
  • Üretim Kaynakları Planlaması (MRP 2)
  • Depo yazılım sistemleri (WMS),
  • Taşıma yönetim sistemleri (TMS),
  • Akıllı Ulaştırma Sistemleri (ITS)
  • GPS, GPRS, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Araç Takip Sistemleri
  • Otomatik tanımlama sistemleri (Barkod, Karekod, ShorCode, RFID)
  • Tedarik zinciri Entegrasyonunda Bilişim Sistemleri
  • Tedarik zinciri yönetimi yazılımları
  • Türkiye’den ve dünyadan örnek uygulamalar
 • Lojistik ve Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
  • Risk ile çalışma
  • Risk ve yönetimi
  • Tedarik zincirinde risk yönetimi ve prensipleri
  • Risklerin tanımlanması
  • Risklerin analizi
  • Riske tepki verme
  • Riski tedarik zinciri ağında tanımlama
  • Dirençli tedarik zincirlerinin oluşturulması
 • Lojistikte Sigorta ve Hasar Yönetimi
  • Sigortacılık İle ilgili temel kavramlar
  • Sigorta ve hasar çeşitleri
  • Sigortanın yararları ve ilkeleri
  • Sigorta hukuku
  • Örnek Sigorta sözleşmeleri
  • Hasarda sorumlu taraflar ve alınabilecek aksiyonlar
  • Sigorta tazminatının hesaplanması
 • Satın Alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
  • Satın almanın önemi
  • Satın alma ve stratejik satın alma
  • Satın alma ve tedarik zinciri organizasyonu
  • Satın alma süreci ve temel satın alma teknikleri
  • Satın alma stratejileri
  • Satın alma performans yönetimi
  • Elektronik satın alma yönetimi
  • Tedarikçi ilişkileri yönetimi
 • 5S Tanıtımı
  • 5S Metodu & 5S Ana Başlıkları
  • 5S Çalıştayı (30 Dk)
  • 5S Araçları ve Belgeleri
  • 5S Organizasyon Şeması
  • 5S Uygulama Prosedürü
  • 5S Sorumlularının Görevleri
  • 5S Denetlemesinde Süreç Akışı
 • Genel Program Gözden Geçirme ve Program Değerlendirme

İlginizi çekebilir ...