Sağlık Hukuku
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Sağlık hizmetlerinden doğan hukuki problemler hiçbir zaman güncelliğini ve önemini kaybetmemektedir. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi, modernleşmesi ve yaygınlaşması bu hizmetlerden kaynaklanan hukuki problemlerin sayısını arttırmakta ve bunlarla birlikte yeni problemleri de beraberinde getirmektedir. Sağlık hizmetlerine harcanan paranın artması beklentileri yükseltmekte; hasta, hastane, sağlık personeli, hastane ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Hasta ve sağlık hizmetlerinden yararlananlar bilinç değişikliği sürecini yaşamaktadır. Bu süreç zarfında, tıp ve ilaç sanayindeki devasa ilerlemeler geleneksel ilişkileri sarsmakta, daha önceleri sorgulanmayan birçok konu karşımıza hukuki problemler olarak çıkmaktadır. Ulusal ve uluslararası planda bu alanda karşılaştığımız sorunlarla ilgili uzman hukukçu yetiştirmek, uzman hukukçuların ve hastane ve ilaç firması yöneticilerinin eğitimini pekiştirmek için sorunların tespiti, analizi ve çözüm yollarını sunmak programın başlıca amaçlarındandır.

 

 

KİMLER İÇİN?

Hukuk fakültesi öğrencisi ya da mezunu olmak ve/veya sağlık sektöründe orta veya üst düzey yönetici olmak

SÜRE
54 saat / 4,5 hafta

Cumartesi / 09.30-16.30

Pazar /09.30-16.30

PROGRAM ÜCRETİ

3.894 TL Peşin - 4.248 TL 9 Taksit

DEĞERLENDİRME VE BELGE

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Sağlık Hukuku Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

KAYIT OLUN
Program hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için İstanbul Institute‘a 0 212 283 24 02 numaralı telefondan ya da info@istanbulinstitute.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 • Sağlık Hukukunda Sorumluluk
 • Hasta Hakları
 • Sağlik Hukukunda Hukuki Sorumluluk
 • Sağlik Hukukunda Cezai Sorumluluk
 • Sağlik Hukukunda İdari Sorumluluk
 • Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunması
 • Sağlik Hukukunda Arabuluculuk
 • Sağlik Hukukunda Uzlaştırma
 • BioTIP ve Hukuk
 • Cinsel Suçlar Ve Sağlık Personelinin Sorumluluğu
 • Sağlık Alanında Bilirkişilik
 • Sağlıkta Özel Sigortalar
 • Sağlık Raporlarının Alınması Ve Bu Raporlara İdari Ve Yargısal İtiraz
 • Mülteci Ve Siğinmacilarin Sağlık Hizmetlerine Erişimi
 • Sağlıkta Ayrımcılık Ve Hukuki Sonuçları
 • Madde Bağimlılığında Ve Akil Hastalığında Gönülsüz Tedavi
 • Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi
 • Sağlık Personelinin Şiddetten Korunması
 • Sağlık Alanında Yargı Kararları

İlginizi çekebilir ...