Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Bireysel Eğitim Başvurusu
4,425 TL (KDV Dahil)
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Kurumsal Eğitim Talebi
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı - 13/04/2019 1.Oturum Anketi
Eğitim Öncesi
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Eğitim Anında
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Anket Sonucu
Değerlendirmeleriniz Başarıyla İletildi.
Sertifikalarım başlığı altından belgenize erişim sağlayabilirsiniz.
Kapat
Eğitim İçeriği
Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL Istanbul), Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve BAU Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ortaklığında gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı sertifika programı, birey ve kurumların Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında yürürlüğe sokulan Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030 ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışığında sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma prensip ve uygulamalarını içselleştirmelerini amaçlamaktadır.
Kimler İçin?
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı programı, içerik olarak tüm yaş ve meslek gruplarına hitap etmektedir. Program, özellikle sektör profesyonelleri, kamu sorumluları, sivil toplum liderleri ve akademi temsilcileri için önem taşımaktadır.
Neler Öğreneceksiniz?
Program kapsamında sürdürülebilirliğin beş ana kategorisi olan insanlar, gezegen, refah, barış ve ortaklıklar kavramlarının kişisel ve sektörel ulusal ve uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yerel ve küresel aksiyonların sürdürülebilirliği sağlamadaki rolüne de değinilecektir.
Belge
Program sonunda yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara, UNITAR akreditasyonlu sertifika verilir.
Modülün amacı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) ve Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (SDA) 2030 hakkında farkındalık yaratmak ve öğrencilere, dünyanın refahını artırmak için sürdürülebilir çözümler üretmek için araştırma yapma ve eyleme geçme konusunda ilham vermektir. Ders süresince Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), CIFAL Küresel Ağı, CIFAL İstanbul, küresel vatandaşlık, Global Compact, Hedefler için İş Dünyası, Business for 2030, Şimdi Harekete Geç ve Eylem On Yılı hakkında derinlemesine bilgi sağlanacaktır.
Sürdürülebilirliğin tanımı, tarihçesi, kavramın tanımlanmasında kullanılan temel yaklaşımlar, sürdürülebilirlik alanında temel sorunlar, öncelikler, aktörler, sorumlu devletler, uluslararası örgütler, bölgesel bütünleşme hareketleri, sivil toplum örgütleri, çok uluslu şirketler ele alınacaktır. Sürdürülebilirlik okuryazarlığının bireysel-kurumsal ve toplumsal önemi ve uluslararası sistemde temel aktörler ve sürdürülebilirlik konusunda rol dağılımı üzerine bilgi sağlanacaktır.
Gezegenimizdeki doğal enerji, karbon ve su dengesine değinilerek artan sera gazlarının çevresel, sosyal ve ekonomik etikleri, Paris Anlaşması hedeflerinin anlamları ve bu hedeflere uyulmaması durumunda olabilecek senaryolar ile çeşitli iklim çözümleri üzerine değerlendirmeler verilecektir.
İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarındaki artışta enerjinin rolü, karbon bütçesi ve anlamı ve erişilebilir ve temiz enerjinin rolü açıklanacaktır. Net sıfır emisyon için geliştirilen stratejiler ve son teknoloji yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji sistemleri örnekler ile açıklanacaktır.
Sürdürülebilirlik ekonomik perspektiften incelenecek olup sürdürülebilirlikte ekonomik göstergeler, büyüme kavramları, sürdürülebilir büyüme, orta gelir tuzağı, politika önerileri ve sermaye, eğitim, yenilikçilik ve kurumsallık üzerinden büyüme teorileri ele alınacaktır.
Refah, refah ölçüm yöntemleri, yoksulluk kavramları, yoksulluk ölçümleri (doğrudan veya dolaylı, mutlak veya göreceli, yoksunluk, çok boyutlu yoksulluk), işgücü ile ilgili kavramlar (işsizlik, işgücüne katılım, işgücünde olmaktan vazgeçme, ücret politikaları), sürdürülebilir refah ve işgücü ilişkisi, iyi işler ve politika uygulamaları ve etkileri sürdürülebilirlik üzerinden işlenecektir.
Sürdürülebilirlik sosyoloji disiplini üzerinden işlenecek olup sürdürülebilirliğin sosyal etki alanları, insani / toplumsal gelişme, sürdürülebilirliğin sosyal boyutu (barış, güvenlik, sosyal adalet, yoksulluk, insanın doğa ile ilişkisi, insan yerleşkeleri, insan ve işçi hakları), sürdürülebilirliğin kültürel boyutu, sürdürülebilir kalkınma amaçlarında insan konuları ele alınacaktır.
16. SKA incelenip hedefin kapsamı, alt başlıkları, tarihçesi ve gerekçesi hakkında bilgi verilecektir. Sorunlu alanların tanımlanması, küresel, bölgesel, yerel düzeyde alanlara göre okumalar, SKA’ların gerçekleştirilmesinde kullanılan en iyi pratikler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP), Dünya Bankası, Bölgesel Kalkınma Ajansları aracılığıyla SKA16 projelendirme örnekleri incelemeleri ve diğer SKA’lar ile kesişim alanları işlenecektir. Barış ve adalet konularında okuryazarlığın önemi üzerinde durulup, bu konularda kullanılan metodoloji ve yaklaşımlar ele alınacaktır.
Değişen dünya düzeni, iklim değişikliği, ekonomik zorluklar, COVID-19 pandemisi ve bu pandeminin SKA’lar üzerine etkisi işlenecektir. Yeni dünya düzeni ve bu yeni düzenin getirdiği zorluklarda sürdürülebilirliğin sağlanması ve SKA’ların uygulanması ele alınacaktır.
Şu an takvimlendirilmiş bir eğitim bulunmamaktadır. Buraya tıklayarak eğitime ön başvuru yapabilirsiniz.
Bilgi Almak İstiyorum
İlginizi Çekebilecek Eğitimler