Bursa escort beylikdüzü escort eryaman escort escort izmit
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Doç. Dr. Resul KURT Koordinatörlüğünde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimi BAUSEM’de!

İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi iş ve sosyal güvenlik alanında uzman personel sağlanmasıdır.
İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.
Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı ‘İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı’ yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

KİMLER İÇİN?

Üst Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel Yöneticileri, Personel Uzmanları, Avukatlar, Sendikacılar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Mali Uzmanlar, Muhasebe Uzmanları, Mali İşler Denetçileri, YMM Denetçileri, Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları, Sosyal Güvenlik Danışmanları, Öğrenciler ve sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen kişiler.

 

SÜRE

60 Saat / 5 Hafta 

Cumartesi / 09:30 - 16:00

Pazar / 09:30 - 16:00

 

PROGRAM ÜCRETİ

3.600 TL Peşin - 3.960 TL 4 Taksit

ONLİNE PROGRAM ÜCRETİ

2.700 TL Peşin - 2.970 TL 4 Taksit 

 

BELGE

Program sonunda yapılan sınavdan, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan katılımcılara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından imzalı sertifika verilir.

 

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığına Giriş
 • Bireysel İş Hukuku (4857, 5953, 854)
 • İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih
 • İş Hukukunda Yıllık İzin Uygulamaları
 • Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma (Mesai)
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma
 • SGK ve İş Müfettişi Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunda İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları
 • SGK Prim Teşvikleri
 • İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi
 • Toplu İşçi Çıkışı, İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları
 • Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Davaları
 • Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatı Uygulamasında Yasal Düzenlemeler
 • İhbar-Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması
 • İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
 • İkale Sözleşmesi
 • Mobbing Ve Psikolojik Taciz
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
 • 4-1/B (Bağ-Kur) Sigortalılarına İlişkin Uygulamalar
 • 5510 Sayılı Kanunda Borçlanmalar ve Hizmet Birleştirmeleri
 • Toplu İş Hukuku, Sendikalaşma Ve TİS Süreci
 • Personel Özlük Dosyası Oluşturulması, Personel İşlemlerinde Belgelendirme (Tutanak, Savunma İsteme, İhtarname ve Diğer Personel İşlemlerine İlişkin Belgelerinin Düzenlenmesi, İş Hukukunda İşverenlerin Bildirim Yükümlülükleri, Son Yargıtay Kararları) İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri
 • 5510 Sayılı Kanunda Önemli Uygulamalar ve Bildirimler
 • SGK’da Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması
 • İşletmelerde Alt İşveren Uygulamaları Ve Yönetimi Asgari İşçilik Uygulamasında Genel Esaslar
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığında Yükümlülükler
 • Analık Sigortası ve Doğum Yardımları
 • İşsizlik Sigortası Uygulaması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ücret Bordrosu Düzenlenmesi,
 • Zorunlu BES
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • SGK E-Bildirge, E-Sigorta Uygulaması
 • İş ve Sosyal Güvenlikte Güncel gelişmeler
 • Güncel Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi

 


İlginizi çekebilir ...