Banner

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Course Content
Doç. Dr. Resul KURT Koordinatörlüğünde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimi BAUSEM’de! İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi iş ve sosyal güvenlik alanında uzman personel sağlanmasıdır.
İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır. Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı ‘İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı’ yetiştirmeyi hedeflemektedir.
For Who?
Üst Düzey Yöneticiler,
İnsan Kaynakları Yöneticileri,
İnsan Kaynakları Uzmanları,
Personel Yöneticileri,
Personel Uzmanları, Avukatlar,
Sendikacılar,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,
Yeminli Mali Müşavirler,
Mali Uzmanlar,
Muhasebe Uzmanları,
Mali İşler Denetçileri,
YMM Denetçileri,
Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları,
Sosyal Güvenlik Danışmanları,
Öğrenciler ve Sosyal Güvenlik alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen kişiler.
Course Duration
42 Saat / 3,5 Hafta
Cumartesi / 10:00 - 16:30
Pazar / 10:00 - 16:30
Course Content
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığına Giriş
Bireysel İş Hukuku (4857, 5953, 854)
İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih
İş Hukukunda Yıllık İzin Uygulamaları
Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma (Mesai)
Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma
SGK ve İş Müfettişi Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunda İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları
SGK Prim Teşvikleri
İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal FeshiToplu İşçi Çıkışı, İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları
Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Davaları
Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Uygulamasında Yasal Düzenlemeler
İhbar-Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması
İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
İkale Sözleşmesi Mobbing ve Psikolojik Taciz
SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
4-1/B (Bağ-Kur) Sigortalılarına İlişkin Uygulamalar
5510 Sayılı Kanunda Borçlanmalar ve Hizmet Birleştirmeleri
Toplu İş Hukuku, Sendikalaşma ve TİS Süreci
Personel Özlük Dosyası Oluşturulması,
Personel İşlemlerinde Belgelendirme (Tutanak, Savunma İsteme, İhtarname ve Diğer Personel İşlemlerine İlişkin Belgelerinin Düzenlenmesi, İş Hukukunda İşverenlerin Bildirim Yükümlülükleri, Son Yargıtay Kararları)
İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri
5510 Sayılı Kanunda Önemli Uygulamalar ve Bildirimler
SGK’da Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması
İşletmelerde Alt İşveren Uygulamaları ve Yönetimi Asgari İşçilik Uygulamasında Genel Esaslarİş Kazası ve Meslek Hastalığında Yükümlülükler
Analık Sigortası ve Doğum Yardımları
İşsizlik Sigortası Uygulaması
İş Sağlığı ve Güvenliği
Ücret Bordrosu Düzenlenmesi, Zorunlu BES
Kişisel Verilerin Korunması
SGK E-Bildirge, E-Sigorta Uygulaması
İş ve Sosyal Güvenlikte Güncel Gelişmeler
Güncel Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi
Document
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme veya çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika verilir.

ÖNEMLİ NOT
Eğitimin planlanan tarihte başlaması için gerekli asgari katılımcı sayısını belirleme yetkisi BAUSEM’de olup;
BAUSEM katılımcı yetersizliği nedeniyle eğitimleri iptal etme ve/ya ileri bir tarihe erteleme hak ve yetkisine sahiptir.
BAUSEM erteleme ve iptal kararını, programın başlama tarihinden iki gün öncesine kadar katılımcılara yazılı olarak bildirir.


ÖNEMLİ NOT: BAUSEM olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz. 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince ses ve görüntü kaydınız başta olmak üzere kişisel verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla eğitimlerimizi kayıt altına almamaktayız.
Course Date 17/02/2024
Course Duration 42 Saat / 7 Gün
Location BAUSEM Online
Course Price 9.500 TL (VAT Included)
Get Information
Değerlendirme Anketine Katıl.
Related Courses