Banner

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Course Content
Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye yönelik olarak tüm iletişim kanallarının etkin ve çalışır durumda olmasına yönelik faaliyetlerin bütünüdür. Bu yönüyle Kurumlar için verimlilik ve markalaşmanın en önemli unsurudur. Markalaşma ise kuruma kalite, güven ve başarı sağlamaktadır. Programın amacı birbirinin ayrılmaz parçaları konumunda olan kurumsal iletişim ve marka kavramlarını tüm boyutları ile incelemektir.

Program, katılımcılarına sağladığı teorik altyapıyla onların kurumsal iletişim ve marka yönetimi alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirecek; aynı zamanda uygulamaya yönelik çalışmalarla katılımcılarının iletişim becerilerini en üst seviyeye çıkaracak ve günümüz iletişimini, dijital dünyasını yakından tanıyan profesyoneller olmalarını sağlayacaktır.

Kişisel iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra iletişim türleri, iletişim prensipleri, iletişim engelleri ve işletmelerde iletişim biçimleri ve etkin iletişim ile kişisel ve kurumsal imajın oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi sürecinde hayati öneme sahip olan bilgi alanları programda sektörün en önde gelen profesyonelleri tarafından uygulamalı ve vaka ağırlıklı olarak ele alınacaktır.
For Who?
Şirketlerin kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında uzman, danışman, orta düzey yönetici konumunda çalışan ve kariyerinde uzmanlaşmayı hedefleyen bireyler.
Programa katılabilmek için en az lisans mezunu olmak ve / veya kurumsal iletişim ve pazarlama alanlarında en az 2 yıl çalışmış olmak gerekir.
Course Duration
66 Saat / 5,5 Hafta
Cumartesi / 09.30 - 16.30
Pazar / 09.30-16.30
Course Content
• Kurumsal İletişimle Müşteri ve Marka Sadakati Stratejileri
• Online Ortamda Kurumsal İletişim, Marka Yönetimi Ve Dijital Strateji Yönetimi
• Kurumsal Girişimcilik - Şirketlerin Transformasyonu
• İşveren Markası ve Marka Algısı
• Medya Planlamanın Önemi ve Amacı
• Kurumsal İletişimde Medya ile İlişkiler
• Sürdürülebilir Markalar ve Kriz Yönetimi
• Yeni Dünya Düzeninde Kurumsal İletişim & Dijital Strateji Yönetimi
• Kurumsal İletişim Profesyonelleri İçin Pazarlamanın Temelleri
• CRM (Customer Relationship Management)
Document
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme veya çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve % 80 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ile Istanbul Institute® Müdürünün imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.Eğitimle İlgili Önemli Hususlar:

Eğitimin planlanan tarihte başlaması için gerekli asgari katılımcı sayısını belirleme yetkisi Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Istanbul Institute®' de olup; katılımcı yetersizliği nedeniyle eğitimleri iptal etme ve/ya ileri bir tarihe erteleme hak ve yetkisine sahiptir. BAUSEM ve Istanbul Institute® erteleme ve iptal kararını, programın başlama tarihinden iki gün öncesine kadar katılımcılara yazılı olarak bildirir.


BAUSEM olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz. 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince ses ve görüntü kaydınız başta olmak üzere kişisel verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla eğitimlerimizi kayıt altına almamaktayız.
• Müşteri Memnuniyeti Nedir? Neden Önemlidir?
• Müşteriler Nasıl Kaybedilir?
• Müşteri Yönetiminde Pozitif İletişim Dili
• Müşteri Şikayetlerinin Görünmeyen Yüzü
 Şikayet Buzdağı
• Gerçekten Müşteri Her Zaman Haklı Mıdır?
 Şikayetlerle Başa Çıkma Yöntemleri
 Müşteri Memnuniyetinde CRM’in Önemi
 Müşteri Beklentilerini Yönlendirme
 Beklentiyi Memnuniyete Çevirme
• Şikayetleri Satışa Çevirme
• Satışçı Gözüyle İnceleme
• İhtiyaç Tespiti
 Rakip Analizi
o Satış Ekiplerine Geri Bildirim
o Müşteriyi Şaşırtma
 Beklenilen Değil, Beklenilmeyen Hizmeti Sunma
o İlgi Maksimizasyonu
• Ağızdan Ağza Pazarlamanın Önemi
• Müşteriyi Yönetmek/Memnun Etmek Şirketlerde Kimin Görevidir?
• Müşterilerimizi Nasıl Devamlı Memnun Ederiz?
• Hizmet Edelim Derken Acaba Eziyet Mi Ediyoruz?
• Müşteri Memnuniyeti Bir Strateji Midir?
• Müşteri Memnuniyeti Şart Mıdır?
• Müşteri Memnuniyeti Stratejisinden Ayrıca Nasıl Para Kazanabiliriz?
• Bir Müşterinin Peşinden Ne Kadar Koşmalıyız? Ne Zaman Vazgeçmeliyiz?
• Yeni Kurum Dinamikleri
• Gafanomics (Google, Apple, Facebook, Amazon) Stratejisi
• Yeni Müşteri Tanımı
• Yaparak (Söylemeden) Deneyimler Oluşturma
• Yeni Kurum İçi İletişim Araçları
• Online’da Kurumsal İletişim
• Kurumsal Web Sitesi
• Tüketici Markasından İşveren Markasına
• Çalışan Değer Önermesi Yeni Nesil Çalışanlar İçin: Anlam Yaratmak
• Marka Elçileri Marka Elçilerinden Nasıl Destek Alabilirsiniz?
• Türkiye ve Dünyadan Güçlü İşveren Markası Örnekleri
• Marka Vaadi Marka Algısı
• Markanız İçin Misyon ve Vizyon Belirlemek
• Kurum Değerleri
• Kurum Kültürü
• Herkesin Çalışmak İsteyeceği Bir Kurum Kültürü Oluşturmak
• Global Markalarda Kurumsal İletişimi Yerelleştirmenin Önemi
• Türkiye ve Dünyadan Başarılı ve Başarısız Yerelleştirme Örnekler
• 360 Derece Pazarlama Planı: Medya Planlama
• Medya Planlama Öğeleri
• Medya Planlamanın Kapsamı
• Mecra Seçimi, Hedefleme, Zamanlama
• Marka Kimliği ve Kişiliğinin İletişime Yansıtılması
• Bütçeleme
• Hedef Kitle Seçimi ve Jenerasyonlara Göre İletişim
• İletişim Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Ölçümlenmesi
(Rating, monitoring, tracking)
• Örnek Uygulama
• Halkla ilişkilerde medya ile ilişkilerin önemi
• Medya ile ilişkilerin kapsamı
• Halkla ilişkiler yazarının görevi
• Finansal medya ve ilişkiler
• Haber yazma teknikeri ve kuralları
• Ambargolu haber
• Basın bülteni (basın bülteni yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar, basın bülteni çeşitleri)
• Basın kiti
• Basın toplantıları
• Kurumsal reklam
• Basın makaleleri
• Basın röportajları
• Basın gezisi
• Halkla ilişkiler yazarlığında kurumsal yayınlar: Broşür, kurumsal dergi
• El ilanları
• Fotoğraf ve görsel malzemeler
• Markayı Kimler Temsil Ediyor?
• Biz Neredeyiz, Dünya Nerede?
• Çalışan Memnuniyeti = Müşteri Memnuniyeti = İyi Marka
• Şirketlerde Müşteri Kimindir?
• Şirket İçin Krizlerin Müşteriye Yansımaları
• Müşteriler Nezdinde Marka Değerini Düşüren Firma İçi Krizlerin Yönetimi
• Mevcut Markayı İyileştirme Yöntemleri
• Kurum Kültürü Nedir?
• Dünya’dan ve Türkiye’den Başarılı ve Başarısız Örnekler
• Yerel Zorluklar ve Aşma Önerileri
• Müşterilerle Kriz İletişimi-Konvansiyonel Medya
• Müşterilerle Kriz İletişimi-Sosyal Medya
• Kurumsal İletişim & Inovatif Yaklaşım
 Yeni Dünya Düzeni& Büyük Veri Değerler Sistemi
• Kurumsal İletişimde Markaların Kritik İş Süreçleri ve İnovasyon Bağıntısı
• Kurumsal Marka Yönetimi& Değerler İnşasında Yenilikçi Metodolojiler
• Marka Yönetiminde İş Zekası ve Pazarlama
• Üçüncü Parti Çözümleri
• Riskler& Kısıtlar ve Yeni Dünyada Haklar& Yükümlülükler
• Pazarlama Dünyasına Giriş
• Pazarlama Terimleri
• Güncel Pazarlama Trendleri
• İç görü Kavramı
• Analiz ve Araştırma Araçları
• Segmentasyon
• Kurumsal İletişim Projelerinde Lansmanlar
• Kurumsal Pazarlama Yaklaşımına Uygun Ajans Briefleri
• CRM nedir?
 CRM Felsefesi
 En Yaygın Kullanılan CRM Yazılımları
 CRM Projesi Yönetmek
 Proje Yönetiminde Kurum Kültürü ve Yönetim Desteğinin Önemi
 Uygun İş Ortağı Seçimi
• Müşteri Veri Yönetimi
 KVK, ETK ve İzinli Veriler
 İzinli Veri Oluşturma
 Data Doğrulama, Opt in – Opt Out Seçenekleri
 Big Data
• Müşteri Segmentasyonu
 Müşteri Veri Analizi
 Demografik Analiz
 Lokasyon Bazlı Analiz
o Müşteri Değer Matrisi (RFM ve MDM)
o Finansal Analiz
 Davranışsal Analiz
o Satın Alma Eğilimleri
• Satış Yönetimi
• Potansiyel ve Gerçek Müşteri
• Fırsat Yönetimi
 Retention
 Churn Analizi
• Müşteri Sadakati
 Müşteriyi Tanıma ve İlişki Güçlendirme
 Müşteri Sadakati Nasıl Sağlanır?
 İyi Uygulama Örnekleri
 Müşteri Sadakat Programı Oluşturma (Uygulama)
• Analiz ve ÖlçümoSentiment AnalizioNPS (Net Promoter Score)
 Müşteri Memnuniyet Anketi
• CRM Pazarlama İletişimi
 Mail, SMS, Telefonda İletişim
 Social Engagement
 Omnichannel İletişim
• Müşteri Deneyimi
 CERM (Customer Experience & Relationship Management)
 Müşteri Deneyimi, Müşteri Hizmetleri, Müşteri İlişkileri FarkıoMüşteri Yaşam Döngüsü
 İdeal Müşteri Yolculuğu ve Yol Haritası Oluşturma
 Müşteri Şikâyet AnalizioUçtan Uca Müşteri Deneyimi Tasarımı (Uygulama)
• Business Intelligence
 BI Nedir?
 BI Tool’larıoBI Analizleriyle Hedef Kitle Belirleme
• Kampanya PlanlamaoHedefli Kitleye Pazarlama
 İş Ortaklıkları ile Çapraz Kampanya Planlama
 Cross Sell – Up Sell - Retention
• Markanın Rolü, Gücü
• Marka Yönetimi= Ürün Yönetimi
• Ürün Kategori Yönetimi, Aşamaları
• Ürün Segmentasyonu, Matrix
• 4P'nin Kategori Yönetimine Etkisi
• Pazarlamada İtme ve Çekme Stratejileri ( Pull- Push Marketing)
• Marka Yöneticisinin Fonksiyonu, Görev ve Sorumlulukları
• Marka Stratejisi Oluşturmak; Hedefleme, Bütçeleme, Konumlandırma
• Marka Genişletme Stratejileri
Course Date 20/04/2024
Course Duration 66 Saat / 6 Hafta
Location BAUSEM Online
Course Price 9.750 TL (VAT Included)
Get Information
Değerlendirme Anketine Katıl.
Related Courses