Banner

PSM Akademi ile Sahne Teknisyenliği Programı

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Course Content
Müzik ve sahne sanatlarında tamamlayıcı bir öğe olarak kullanılan ışık, ses, görüntü ve dekor gibi unsurların nasıl uygulandığı bu eğitimin ana çıktısı olacaktır.
Bu başlıklarda hem teorik hem de pratik bilgiler katılımcılarla paylaşılacaktır.
For Who?
Program müzik, sahne sanatları ve benzer etkinliklerde teknisyen olarak çalışmak isteyenlere yönelik olarak tasarlanmıştır.
Course Duration
Cumartesi ve Pazar günleri
Günde 5 saat
Toplamda: 51 saat (41 saat +10 saat uygulama sınav)
Course Content
Canlı etkinliklerinde salonun akustik özellikleri, kurulan ses sistemi ve etkinliğin ihtiyacına göre yapılandırılan her parametre sanatçı-seyirci etkileşiminin gerçekleşmesine doğrudan etki eder. Ses teknolojileri uzmanları yaratılmak istenen ses estetiğini algılayarak teknolojik araçlar ile uygularlar. Farklı mikrofonlar, ses işlemcileri, miksaj konsolları kurulumlarını kullanarak sinyal akışları tasarlarlar ve sesin seyirciye ve sahnedeki performansçılara verimli bir şekilde aktarılmasını sağlarlar.

Bu eğitim, temel elektronik ve akustik bilgilerle donatılmış bir sahne teknisyeni yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitimin sonunda katılımcılar; profesyonel veya yarı-profesyonel sahnelerdeki ses, ışık ve görüntü sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirmeyi ve bu sistemleri kullanmayı öğreneceklerdir.
Kazanımlar
Eğitim sonunda katılımcıların, sahne teknolojileri hakkında temel düzeyde bilgi ve donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, sahnede gerçekleşen etkinliklerde ve teknik branşlarda “başlangıç seviyesi teknisyen” pozisyondan çalışabileceklerdir.

Program ile sektöre nitelikli, donanım sahibi insan kaynağı oluşturmak hedeflenmektedir.
Document
Program sonunda yapılacak proje bazlı değerlendirme veya çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika verilir.
Doç. Uluç Esen, Dr. Öğr. Üyesi Sercan Özinan
BAU İş Güvenliği Uzmanı Çiğdem Gözcü (İSG)
Dr. Öğr. Üyesi Ahu Kürklü (İlk Yardım)
İş Güvenliği, çalışma ortamının güvenliğini sağlayarak, çalışma kalitesini ve iş verimliliğini arttırmayı amaçlar. Bu konuda güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazası ve meslek hastalığının proaktif olarak önlenmesi ve katılımcıların işyerinde karşılaşabilecekleri ani hastalanma ya da yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme konusunda bilgi verilecektir.
Dr. Öğr. Üyesi Sercan Özinan, Sahne Sanatları Bölümü
Son yüzyılda ve günümüzde konvansiyonel sahnelerin mimari yapısı, kullanım şekilleri ve teknik donanım terminolojileri katılımcılarla paylaşılacaktır.
Doç. Dr. Barkın Engin, Müzik Teknolojisi Bölümü

Bu derste, sahnede ve ses stüdyolarından kullanılan donanım, yazılım, sinyal işleme teknikleri ve iş akışlarına dair temel terminoloji tanıtılacaktır.
Dr. Yalçın Çekiç
BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektriğin temel kavramları, devrelerdeki akımları ve gerilimleri düzenleyen ana yasalar, en önemli elektronik bileşenler, elektronikte kullanılan temel ürünlerin görevleri, bu ürünler arasındaki elektriksel ilişki ve elektronik devre uygulamaları aktarılacaktır.
Doç. Uluç Esen, Sahne Sanatları Bölümü
Resim sanatında kullanılan ışık, gölge ve renkler. Kontrast ve tamamlayıcı renkler. Işık ısıları ve etkileri. Başlıca sahne aydınlatma yöntemleri. Klasik, dışavurumcu ve postmodern yaklaşımlar.
Doç. Uluç Esen, Fatih Albayrak ve Kerem Duran
Armatür çeşitleri ve etkileri. Analog ve dijital sistemler. Kablolu ve kablosuz sistemler. Işık, ses ve görüntü kumanda eden yazılımlar. Adresleme
Dr. Öğr. Üyesi Sercan Özinan ve PSM
Seçilen bir tema üzerinden katılımcılarla birlikte tartışılarak bir ışık tasarımı yapılacaktır. Katılımcılar, önceden kendilerine verilen bir metni okuyup geleceklerdir.
Arş. Göv. Kerem Duru, Müzik Teknolojileri Bölümü
Konnektör tipleri, Kablolama, Güç Amfileri, Hoparlörler ve Temel Çalışma Prensipleri, Hoparlör Tipleri, Crossovers, Line Array Sistemleri, Delay Lines, Stage Box sistemleri, Analog&Dijital Mikserler, Mikrofon Türleri ve Çalışma prensipleri, Monitoring Sistemleri, Patch-Bay, Gitar Amfileri ve Gitar Kabinleri, Efekt Üniteleri (Ekolayzır, Reverb, Delay, vb.) ve bağlantıları
Doç. Dr. Burak Tamer, Müzik Teknolojisi Bölümü

Frekans, dalga boyu, genlik, faz, ses hızı, duyulabilir frekans spektrumu, saf tonlar, kompleks ses bileşenleri, ses şiddeti, decibel, dinamik aralık, rezonans, lokalizasyon, yansıma, soğrulma, saçılma, kırınım, kırılım, bit derinliği, örnekleme frekansı, güncel ses formatları, kayıplı codec’ler
Öğr. Göv. Laçin Şahin,
Müzik Teknolojileri Bölümü
Ses kaynağı dinleyiciye çeşitli ses birimlerinden geçerek ulaşmaktadır. Dengeli ve dengesiz sinyal çeşitleri, bağlantıyı sağlayan analog ve dijital kablo ve konnektörler, akustik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren mikrofonlar, enstrüman çıkışları, preamfi ve amfi bağlantıları, mikser giriş ve çıkışları, analog/dijital dönüşümü sağlayan ses arabirimleri, bilgisayar ve ses arabirimi bağlantıları, sesin tekrar akustik enerjiye dönüşüp dinleyiciye ulaştığı hoparlör ve kulaklıklar vb. konular bu haftanın konusunu oluşturmaktadır.
Dr. Öğr. Göv. Gökhan Deneç, İTÜ Müzik Teknolojileri Bölümü, Barış Dülger ve Mert Gün
Ses sistemleri, hoparlör teknolojileri, ses miksaj konsolu, analog ve dijital tasarımlar, sinyal aktarım mimarileri, performans ihtiyaçlarının belirlenmesi, sahne üstü ihtiyaçların miksaj konsollarındaki karşılıkları, etkinlik planlama ve uygulama aşamalarındaki çalışma biçimleri, sinyalin kontrol aşamaları, dinamik ve efekt işlemcileri
Yavuz Tuna ve Erdem Karaçoban

Video sistemlerin tanıma ve sahne yerleşimi için ön hazırlıklar
Video server'lar, Video switcher'lar
Led ekran sistemleri ve kurulum mantıkları
Projeksiyon sistemleri ve özellikleri
Adem Ateş

Truss kurulum ve sökülmesi
Ekipman asımı ve optimizasyon
Bu işlemler öncesi hazırlıklar ve sahne düzeni
Adem Ateş

Temel el aletlerin tanıtımı ve kullanımı
Şarjlı el aletleri, lazer metre, dekopaj kullanım temel bilgileri
Dekor üretimi ve sahnedeki kullanımı
Emre Gökmenoğlu

Truss/Bar sistemleri (Waagner Biro Stage Systems)
Sistem masası ve otomasyon genel bakış
Perde, dekor, ışık ve ses sistemleri asım ve konumlandırma
Performans Que, akış ve otomasyon takibi
Sahne Sanatları Bölümü
Doç. Uluç Esen
Dr. Öğr. Üyesi Sercan Özinan
Sınavda, renk ve ışık teorisinin yanı sıra bir sahne üzerinden görsel tasarım dili ölçülecektir.
Arş. Göv. Kerem Duru
Öğr. Göv. Laçin Şahin

Öğrencilerden sistem kurlumu, sinyal akışı ve ses miksajı gibi konularında kazandıkları edinimler çerçevesinde sahne üzerinde mikrofonlama ve hoparlör bağlantılarını yaptıkları bir kurlum gerçekleştirmeleri istenecektir.
Yapılan kurlumdan sonra sınırlı bir süre içerisinde miks ve monitör miksi yapmaları istenecek ve değerlendirilecektir.

Müzik Teknolojisi Bölümü
Müzik Teknolojileri Bölümü
Doç. Uluç Esen
Doç. Dr. Burak Tamer
Doç. Dr. Barkın Engin
Dr. Öğr. Üyesi Sercan Özinan
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Deneç
Öğr. Gör. Laçin Şahin
Arş. Gör. Kerem Duru
Adem Ateş
Barış Dülger
Emre Gökmenoğlu
Erdem Karaçoban
Fatih Albayrak
Kerem Duran
Mert Gün
Yavuz Tuna
Course Date 04/05/2024
Course Duration 51 Saat / 10 Gün / 5 Hafta
Location Zorlu PSM
Course Price 12.500 TL (VAT Included)
Get Information
Değerlendirme Anketine Katıl.
Related Courses