Banner

Spor Hukuku Sertifika Programı

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Course Content
Ulusal ve uluslararası anlamda her zaman ön planda olan ve belirli kurallar çerçevesinde ve adil koşullardaki rekabet ortamı içerisinde, bireysel veya takım sporu olarak gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin, hukukun her alanıyla olan ilgisi ve bu ilginin süregelişi, güncel işleyişi ve geleceği hakkında aktif katılımlı eğitim ve sertifika programı.

Ulusal ve uluslararası çerçevede, bireysel veya takım sporu olarak gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin, hukukun her alanıyla olan ilgisi, tarihsel süregelişi, güncel işleyişi ve geleceği.

Eğitim, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve BAU PALS Global iş birliği ile düzenlenmektedir.
For Who?
Bahçeşehir Üniversitesi fakülte ve enstitüleri öğrencileri, mezunları, spor hukuku alanına ilgi duyan avukatlar ve spor profesyonelleri.
Course Duration
3.5 Hafta / 42 Saat
Cumartesi günleri 09:30-16:30
Pazar günleri 09:30-16:30
Course Content
Son yıllarda özellikle eğlence sektörünün büyük bir bölümünü oluşturan futbol üzerinde yoğunlaşan spor hukukunun, süregelen ve güncel mevzuatı, düzenlemeleri, teamülleriyle birlikte değişen ve gelişen dünya koşullarında bu alanda ihtiyaç duyulabilecek hukuki düzenlemelerin neler olabileceği, karşılaşılan ve karşılaşılabilecek uyuşmazlıkların ve çözüm yollarının, program kapsamında değerlendirilecek konular arasında yer alması planlanmaktadır.
Document
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme veya çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika verilir.

Belgelendirme esaslarıyla ilgili detaylı bilgi için https://bausem.bau.edu.tr/sss.html linkini ziyaret edebilirsiniz.

Program hibrit eğitim modelinde gerçekleştirilecek olup yüz yüze katılmak isteyen katılımcılar Bahçeşehir Üniversitesi Kampüsündeki sınıflarımızda, çevrimiçi katılmak isteyen katılımcılar ise MS Teams platformu üzerinden eğitime dahil olabilirler.

ÖNEMLİ NOT: BAUSEM olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz. 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince ses ve görüntü kaydınız başta olmak üzere kişisel verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla eğitimlerimizi kayıt altına almamaktayız.
oSpor kavramı. Temel İnsan Hakları ve Spor - Spor ve Ahlak – Toplum ve Spor
oSpora tarihsel bir bakış - Dünyada ve Türkiye’deki süreçler.
oDünyada ve Türkiye’de sportif yapılanma – IOC (TOK), FIFA (UEFA-TFF), FIBA (TBF), WADA (TDMK)., Hukuki nitelikleri (Özerklik / GSB / … ), aralarındaki ilişki ve sosyal statüleri, gündelik yaşama etkileri ve sosyolojik olarak değerlendirilmesi.
oSporun neden hukuki koruma kapsamında olması gerektiği, Spor hukukunun neden ayrı bir hukuk dalı olarak konumlanması gerektiği.
oSporun diğer hukuk dalları ile ilişkisine temel bakış.
oSpor Hukuku’nun kendine has yapısının örnekler üzerinden değerlendirilmesi.
oSpor ve hukuk ilişkisinin dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, bu süreçteki mihenk taşı olarak sayılabilecek olay ve kararlar - spor ve hukuki statüsünün Türkiye’deki tarihsel gelişimi ile halihazırdaki durumu.
oSpor hukuku düzenlemelerinin Uluslar üzeri nitelikteki bağlayıcı hükümler ve yükümlülükler ile bunlara ilişkin ülkelerin tutum ve davranışları / bunlara ilişkin yaptırım kavramı.
oSporcuların hak ve yükümlülükleri ile bunların korunma ve yerine getirilmesine ilişkin temel düzenlemeler ve uygulamalar.
oSporcu sözleşmeleri, hukuki niteliği ve kapsamı.
oDoping düzenlemeleri ve yükümlülükleri
oBireysel ve takım sporları bakımından ulusal ve uluslararası disiplin kuralları ile kulüpler bazında disiplin uygulamaları.
oSpor etiği kuralları ve bunların ihlali halinde karşılaşılabilen yaptırımlar.
oUlusal ve uluslararası çerçevede uyuşmazlıklar, çözüm yolları.
oYerel hukuk, FIFA, UEFA ve TFF düzenlemeleri açısından disiplin ve uyuşmazlık çözüm yolları ile Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS/TAS) yargı yetkisi ve kararların uygulanabilirliği.
oSporun eğlence sektöründeki konumu ve diğer sektörler ile ilişkisi.
oReklam, pazarlama ve sponsorluklar
Course Date 30/03/2024
Course Duration 42 Saat / 7 Gün
Location Bahçeşehir Üniversitesi
Course Price 4.500 TL (VAT Included)
Get Information
Değerlendirme Anketine Katıl.
Related Courses